Regenerativ: Et nyt ambitionsniveau

Regenerativ: Et nyt ambitionsniveau

“Regenerativ” er ikke bare et nyt ord, der erstatter det meget brugte udtryk “bæredygtighed.” Det er en ny måde at tænke på, et helt nyt ambitionsniveau. Regenerativ betyder “at skabe de betingelser, der gør at livet kontinuerligt fornyer...
Den regenerative ledelsesstjerne

Den regenerative ledelsesstjerne

I vores arbejde med at udvikle regenerative organisationer oplever vi jævnligt ledere, der kæmper en sej kamp for ikke at falde tilbage i logikker, illusioner og grundantagelser fra det traditionelle organisations- og ledelsesparadigme. Og det er sådan set heller ikke...
Data og informerede beslutninger

Data og informerede beslutninger

– den regenerative værdikædes stærkeste våben Det ultimative mål for mange værdikædeledere er en værdikæde, der er både automatiseret og agil. Den er i stand til at fornemme, tilpasse og lære, efterhånden som værdi- og efterspørgsels-betingelser ændrer sig....
Slip kontrollen – tag ansvaret

Slip kontrollen – tag ansvaret

At (forestille sig) man kan have kontrol over noget, og samtidig tage ansvaret, er reelt en selvmodsigelse. Hvis du stræber efter at have kontrollen, så slipper du samtidig ansvaret. Anbefalingen er derfor den omvendte; hvis du vil tage ansvaret på dig, så betinger...
På rejse med Vivobarefoot

På rejse med Vivobarefoot

Skaber fremtiden med regenerative fodtøjsløsninger En regenerativ værdikæde er organiseret og ledet på en måde hvor værdiskabelsen sigter mod at skabe positive resultater på de tre perspektiver – naturen, mennesker og økonomien. En regenerativ værdikæde er...
Psykologisk tryghed og gruppedynamik

Psykologisk tryghed og gruppedynamik

Hvorfor psykologisk tryghed og gruppedynamik er vigtigt for arbejdet Regenerativ ledelse handler bl.a. om at genskabe og revitalisere de levende systemer, vi indgår i og skabe de mest optimale rammer og vilkår for dem. Et af formålene med at revitalisere systemerne,...
Genforbindelse: Udvikling af lederens egen praksis

Genforbindelse: Udvikling af lederens egen praksis

For at udvikle lederens egen praksis med afsæt i det centrale, regenerative begreb ‘genforbindelse’, er det afgørende at den enkelte leder skaber en meningsfuld forbindelse mellem sig selv, medarbejderne og organisationens mål.  Her er tre områder,...
ADYTON

ADYTON

Det allerhelligste Adyton er et protreptisk tidsskrift, der udkommer 1-2 gange årligt på Forlaget Praksiz.   I samarbejdet mellem Promentum, det protreptiske ledelsesakademi og Institut for teoretisk og anvendt protreptik (ITAP) – med Ole Fogh Kirkeby som...
Genforbindelse

Genforbindelse

Begrebet ‘genforbindelse’ inden for det regenerative paradigme fokuserer på forbundethed. Den dybe og uadskillelige forbindelse mellem alle levende væsener og deres omgivelser. Det repræsenterer en bevægelse mod at forstå, at vi er en del af et komplekst...
Genforvildning

Genforvildning

Det er mest effektivt ikke at tænke i effektivitet Når vi vil være mest effektive, så tænker vi – ganske naturligt – at vi sætter effektiviteten som højeste kontekst. Vi spørger eksempelvis: “Hvordan gør vi de her møder mest muligt effektive?”. Så begynder...
Øjebliksledelse: Start med alt på én gang

Øjebliksledelse: Start med alt på én gang

Oftest tænker vi om begivenheder i organisationer, at der først er en ramme, dernæst noget at fylde i rammen. Her er et møde, nu skal vi gøre det meningsfuldt. Her er et team, nu skal vi optimere deres arbejdsgange. Og så videre. I øjebliksledelse er disse faktorer...
Skab en konstruktiv fejlkultur

Skab en konstruktiv fejlkultur

– 11. læringspointe fra Promentums arbejde med at skabe frisættende, regenerative organisationer. Hver torsdag i 11 uger giver Mikkel Flod Storgaard dig én af 11 læringspointer fra Promentums arbejde med at udvikle og implementere frisættende organisationer hos vores...
Øjebliksledelse: Alt er konkret

Øjebliksledelse: Alt er konkret

Det lyder som noget sludder, for vi må foretage nogle skel Et skel mellem det konkrete og abstrakte, mellem det enkle og komplicerede. Men det abstrakte må have noget konkret at være abstrakt i. Ellers kan vi slet ikke få øje på det. Sådan helt konkret. Nok er...
Øjebliksledelse: Beslutninger sker baglæns

Øjebliksledelse: Beslutninger sker baglæns

Ofte tænker vi beslutninger forlæns At sætte en god proces op, at kvalificere beslutningen, at risiko-og konsekvenstjekke mulige beslutninger. Den slags. Ganske sjældent tænker vi baglæns og ser, hvordan vi faktisk og reelt træffer beslutninger. Det skaber et helt...
Skab nye knudepunkter

Skab nye knudepunkter

– 9. læringspointe fra Promentums arbejde med at skabe frisættende regenerative organisationer Hver torsdag i 11 uger giver Mikkel Flod Storgaard dig én af 11 læringspointer fra Promentums arbejde med at udvikle og implementere frisættende organisationer hos...
Hvad er en regenerativ organisation?

Hvad er en regenerativ organisation?

Når vi hjælper med at etablere og udvikle regenerative organisationer hos vores kunder, tager vi udgangspunkt i to grundlæggende principper hentet fra naturen, for at komme nærmere hvad det regenerative er for noget?: 1. Naturens økosystemer regenererer og...
Knudepunkter i livet

Knudepunkter i livet

Eller: Hvad blev der af togstationen? Alting bliver rettet ud. Det er nærmest som om, det er, hvad vi udretter: At gøre alting mere og mere retlinet. Tidligere var togstationerne jernbanens primære knudepunkter. Spor og linjer forbandt de mange stationer med hinanden....
Organisationen lever nu. Og nu. Og nu

Organisationen lever nu. Og nu. Og nu

– En lille introduktion til organisatorisk liv og øjebliksledelse Hvor er organisationen henne, når alle er gået hjem? Hænger den stadig i murene? Står den i organisationsdiagrammet, i din hukommelse eller hvad? Hvad er organisatoriske øjeblikke? Er værdierne...
Brug resultatet som styringsmekanisme

Brug resultatet som styringsmekanisme

– Og find ud af, om du fik det, du ønskede Vi er kommet til sidste bogstav i vores SMØR-model – nemlig R. Og R står for resultatet. Resultatet er det, der flyder frit igennem det strategiske procesdesign, mødedesignet og øjebliksfaciliteringen. Det er...
Øjebliksfacilitering

Øjebliksfacilitering

Mødedesign er en del af Promentums SMØR-model, som giver dig, der bedriver procesledelse et strategisk blik for dine processer. SMØR er et akronym for: S – Strategisk Procesdesign M – Mødedesign Ø – Øjebliksfacilitering R – Resultatet. Denne model kan fungere som et...
Konklusion & epilog

Konklusion & epilog

– Anne K. Roepstorffs læsning af Leen Gorissens bog ”NI – Building the Future of Innovation on millions of years of Natural Intelligence”, Del VIII: Kap. 7 Vi er i live. Vi er liv. Vi er natur. Sådan starter Leen Gorissens konklusionen på hendes bog: ”NI – Building...
Ændring af logikken bag værdiskabelse

Ændring af logikken bag værdiskabelse

– Anne K. Roepstorffs læsning af Leen Gorissens bog ”NI – Building the Future of Innovation on millions of years of Natural Intelligence”, Del VII: Kap. 6 Leen Gorissen har med sin bog ”NI – Building the Future of Innovation on millions of years of Natural...
Kan man ryge et maleri?

Kan man ryge et maleri?

(Denne artikel er en forkortet og versioneret udgave af artiklen: “Lad de tusinde billeder udfolde sig”, der blev udgivet i tidsskriftet “Lederliv” juni 2020). Kan man ryge et maleri? Nej, naturligvis ikke. Det vil i al fald smage ualmindeligt grimt. Ikke desto mindre...
En regenerativ økonomi – og en mikrocase

En regenerativ økonomi – og en mikrocase

Hvad er regenerativ økonomi, hvordan gør man, og kan det faktisk lade sig gøre i praksis? Det er et af de temaer, som Tim Struck og jeg har med i vores kommende bog om regenerative praksisser. Der er i den grad røre omkring nytænkninger inden for økonomiske principper...
Skab bedre forretning og verden med NI

Skab bedre forretning og verden med NI

– Anne K. Roepstorffs læsning af Leen Gorissens bog ”NI – Building the Future of Innovation on millions of years of Natural Intelligence”, Del VI: Kap. 5  Hvis I har været med fra start på min genfortælling af Leen Gorissens bog ”NI – Building the Future of...
Mikrorevolutioner

Mikrorevolutioner

– en måde at fremme regenerativ transformativ kapacitet For mange vil det lyde lidt skræmmende, når man taler om revolutioner. En revolution er jo et politisk ladet begreb. Det leder tankerne hen på voldelige processer, halshugninger, og ofte en masse bulder og...

Sympoïesis og autopoïesis

– organisationens virke som en åben dobbelthelix i en verden af liv  CAPTION: En samtænkning af sympoïesis og en DNA-streng – læs og forstå.  Sympoïesis og autopoïesis helt kort Sympoïesis er når noget skabes i sammenvævethed, gensidighed og åbenhed...
Immersiv læring II

Immersiv læring II

– VR x SS og det fjerde niveau  I sidste uge skrev jeg om de første fire læringsniveauer i Batesons model og satte dem ind i “immersive læringsprocesser”. Hvor det immersive altså henviser til det at bevæge sig ind i noget andet. Noget, der muligvis er...
Biologi er fremtidens teknologi

Biologi er fremtidens teknologi

– Anne K. Roepstorffs læsning af Leen Gorissens bog ”NI – Building the Future of Innovation on millions of years of Natural Intelligence”, Del V: Kap. 4  I sammenligning med naturens verden er den menneskelige verden virkelig dårligt designet. Så snart vi...
Hvordan og hvorfor holder vi (af) en hverdagspraksis?

Hvordan og hvorfor holder vi (af) en hverdagspraksis?

– Betragtninger over regenerative elementer i arbejdslivets daglige gøremål og sprogliggørelser  Hverdagen er dagligdagene, der kommer og går Den danske digter og provokatør, Dan Turèll, er bl.a. kendt for at fremføre, at han holder af hverdagen. Endda med...
Immersiv læring

Immersiv læring

– at lære er at folde sig ind i livets lag Caption: Hav og ålegræs mellem immersioner  “Our world faces a crisis as yet unperceived by those possessing power to make great decisions for good or evil. The unleashed power of the atom has changed everything save our...
Angående det regenerative paradigme

Angående det regenerative paradigme

Det står klart for selv det mest forandrings-u-parate menneske, at virkeligheden skriger på nye måder at se os selv og verden omkring os på. I form af klimakriser, nedbrudte økosystemer, vigende biodiversitet, pandemier og krigshandlinger, fortæller vores omgivelser...
Velkommen til bio-logikkens tidsalder

Velkommen til bio-logikkens tidsalder

Anne K. Roepstorffs læsning af Leen Gorissens bog ”NI – Building the Future of Innovation on millions of years of Natural Intelligence”, Del IV: Kap. 3 Den mest centrale læring, vi har med os fra Leen Gorissens præsentation af naturens intelligens indtil videre er, at...
Ånd – en organiserende kraft

Ånd – en organiserende kraft

Begrebet ‘Ånd’ vil i den her korte tekst lede os ad to stier – to spørgsmål. Det ene er: hvad betyder ånd i en nutidig sammenhæng? Vi tager lige et lyndyk ned i historien og op igen. Både fordi vi har oplevet, ved at lytte til vandrørene til møder og andre...
Studier i at blive til (som) en regenerativ leder

Studier i at blive til (som) en regenerativ leder

På sporet af regenerativ coaching, part 1  Indledning  Dette indlæg er første del af to dele. Første del udgør mine læsninger af Giles Hutchins’ bog om at blive en regenerativ leder frem til og med kapitel 5. Dvs. sådan cirka halvvejs i hans bog: ”Leading by...
Handlekraft vs. dømmekraft

Handlekraft vs. dømmekraft

Ledelsesværktøj Vi elsker ledelsesværktøj! Ledelsesværktøj til at håndtere alt fra forandringer, konflikter, medarbejdere, strategier, stress… You name it! Der findes værktøjer til stort set alle discipliner inden for ledelse. Man kan nærmest få den fornemmelse, at...
JTB, justified true believe, and Gettier problems

JTB, justified true believe, and Gettier problems

Af Lars Elswing Hvad er viden? Hvordan kan vi overhovedet vide noget som helst? Hvor kommer den eventuelle viden fra? Og ikke mindst, hvad er det, som fremkalder den oplevelse af at vide noget med sikkerhed? Det er et problem, som vi har puslet med siden tidernes...
Variabilitet – mere end bare forandring

Variabilitet – mere end bare forandring

  (Caption: variabilitetseksperten Corvus Cornix, billede af Thanasis Papazacharias, pixabay.com)  God variabel morgen  Der er nogle dage, hvor solen skinner. Og så er der andre, hvor det blæser og regner. Hvor man skal overveje, om man skal have...
På vej mod et nyt innovationsparadigme

På vej mod et nyt innovationsparadigme

– Anne K. Roepstorffs læsning af Leen Gorissens bog ”NI – Building the Future of Innovation on millions of years of Natural Intelligence”, Del II: Kap. 1, Introduction. “As a citizen of the so-called developed world, I wonder, have we developed the wrong things? Have...
Extro science fiction – Play Ball

Extro science fiction – Play Ball

Extro-science fiction Der er nok at tage fat på ift. de udfordringer, som står foran os som mennesker og samfund i disse tider. Men måske handler det også om at give slip? At turde og evne at give slip på gamle forestillinger og ideer for at kunne se verden på nye...
Facilitering i lyset af selvbestemmelsesteorien

Facilitering i lyset af selvbestemmelsesteorien

Af Ib Ravn, Ph.D., lektor og faciliteringforsker, DPU/Aarhus Universitet.  Facilitering og selvbestemmelsesteorien (SDT) Facilitering kan forstås som dækning af en forsamlet gruppe menneskers psykologiske behov for autonomi, kompetence og samhørighed. Når...
Facilitering af dysfunktioner

Facilitering af dysfunktioner

Når du har det som anden på søen, der skal bevare roen på overfladen, men i det indre pisker som forbandet for at sikre et godt udbytte af det, som I er samlet om. Den følelse af at være fanget i en situation eller et spil, som handler om meget mere end blot det møde...
Vibrerende stof 

Vibrerende stof 

– når alting er levende (og en lille smule om forbundethed) Vibrerende stof aka Amaryllis og dens støvdragere. Foto: Greta Valvonyte, Litauen. I 2010 udkom Jane Bennetts lille bog, ‘Vibrant Matter’, som handler om “politisk økologi” og om stof, der vibrerer. En...
Metamorfose

Metamorfose

Hvornår sker forvandlinger? “Det, vi kalder naturen, er blot et rum for evig forhandling inden for hvilket arterne forsøger sig, uden dog nødvendigvis at lykkes med det, at bo sammen. Der er ingen “økosystemer” som eksisterer automatisk ud fra evige eller...
At vende malstrømmen (Urban Vortex)

At vende malstrømmen (Urban Vortex)

The Inverted Vortex. Tegning af Thomas Burø efter idé af Oleg Koefoed Civilisation og økonomi I begyndelsen var gælden. Sådan kunne man indlede den bibel, der beskriver, hvordan vi på et helt lavpraktisk plan har indrettet den globale økonomi. For at gøre det muligt...
En læsning af Leen Gorissen, del 1

En læsning af Leen Gorissen, del 1

Leen Gorissen er en af de efterhånden mange kloge hoveder, der har skrevet om og agiteret for en ny vej for vores måde at tilgå verdenen på, der i højere grad er inspireret af naturen end i kamp mod og udnyttelse af den. Leen Gorissen er en belgisk biolog, ph.d. i...
Bæredygtige ”placebo-knapper”

Bæredygtige ”placebo-knapper”

Af Lars Elswing, Center for Regenerativ Filosofi Som et grundvilkår står handling stærkt, når vi mennesker står overfor problemer eller udfordringer, som det gerne omtales. Vi ønsker at forandre en forestående problematik til det bedre, og hertil kræves handling...
Stedets erindring

Stedets erindring

Stedets kraft – om et par steders kraft og hvordan de kan forbinde os I den græske mytologi løber der fem floder i underverden. En af dem er Lethe, glemslens flod – og alle, der drikker af den, mister deres hukommelse for altid. I det tyvende århundrede...
Om stedets kraft

Om stedets kraft

“Du kan tage Zlatan ud af Rosengaard, men ikke Rosengaard ud af Zlatan.” Sådan står der på indgangen til boligområdet Rosengaarden i Malmö. Her er der selvfølgelig tale om den legendariske fodboldspiller Zlatan Ibrahimovic. Et andet statement om stedets...
Lokation som intervention

Lokation som intervention

Steders betydning for menneskelig læring og udvikling Af Bensaid Vincent Jlil  Vi har alle særlige steder, vi holder af og opsøger, fordi de tilfører os en form for livfuldhed. Et særligt sted, jeg opsøger og inviterer andre mennesker med hen til, er Sahara. Og...
Det antikke Rom – et erindringssted

Det antikke Rom – et erindringssted

Af Lars Elswing Steder har en iboende kraft, som giver os en oplevelse af enten erindringsmæssig, oplevelsesmæssig eller historisk karakter, når vi enten befinder os på stedet eller blot tænker på det. Det kan være individuelle eller fælles oplevelser samt historiske...
Stedsforståelser

Stedsforståelser

”Jeg er din barndoms gade, jeg er dit væsens rod. Jeg er den bankende rytme – i alt, hvad du længes mod. Jeg er din mors grå hænder og din fars bekymrede sind, jeg er de tidligste drømmes lette, tågede spind.”   De fleste af os kender nok Anne Linnets...
Den implosive holisme (subscendens) 

Den implosive holisme (subscendens) 

  [Dele der udgør en helhed, mønstre, eller bare spor, der forsvinder? Foto af Oleg Koefoed, fra forestillingen Hardcore af Niels Lyhne Løkkegaard og Tora Balslev, Brønshøj, 2020]  “The Anthropocene is the moment at which humans come to recognize humankind,...
Håbet om den regenerative trivsel

Håbet om den regenerative trivsel

Om Wayne Vissers bog om gennembrudsbevægelsen F. Capra og L. Gorrison m.fl. anerkender Visser for den klare begrebsramme, præcise vejledning og vigtige case om et emne, der er væsentlig for det fundamentale skift i forretningsverdenens forhold til naturen, samfundet...
Erindringsspor

Erindringsspor

– hvordan verden ser ud, når erindring bliver levende “It is impossible to oppose living memory to the dead memory of the hypomnematon, which the final Foucault will find so interesting and which constitutes living memory as learned [savante]. This impossibility...
Livsmødet

Livsmødet

Udbyggende og udvidende begreber fra det regenerative paradigme. Begreb 1: Livsmødet Livet møder sig selv mellem skyer af ikke-liv Hver dag, hele tiden, i tiden, siden livet opstod, har det mødt sig selv, i en særlig dans; et møde mellem livet på vej til at...
Den regenerative leders fire dyder

Den regenerative leders fire dyder

Det regenerative paradigme – blog nr. 12/12 Velkommen til vores blogserie om Det Regenerative Paradigme. Her inviterer vi dig som læser med på den regenerative rejse, som vi i Promentum er på. Vi har ikke svar på alt, men tilbyder tankeredskaber og mulige eksempler....
Hvor sidder forandring?

Hvor sidder forandring?

Af Lene Wervick Det er måske et underligt spørgsmål at stille, tænker du. For hvorfor ikke spørge, hvad en forandring er i stedet for, hvor den sidder? Svaret på det er, at spørgsmålet ”hvor sidder forandring” kommer sig af, at forandring er en helhed. Den er summen...
IKEA i modgang og medgang

IKEA i modgang og medgang

Dette er historien om en mand og hans virksomhed, der blev en af verdens største – og om hvordan de oprindelige værdier og forretningstilgange fik nye perspektiver i en omskiftelig verden med forandrede krav og udfordringer. IKEAs historie er tæt knyttet til...
Regenerative resonansmiljøer

Regenerative resonansmiljøer

Det regenerative paradigme – blog nr. 11/12 Velkommen til vores blogserie om Det Regenerative Paradigme. Her inviterer vi dig som læser med på den regenerative rejse, som vi i Promentum er på. Vi har ikke svar på alt, men tilbyder tankeredskaber og mulige eksempler....
Ledelse og protreptik 

Ledelse og protreptik 

Af Jørgen Panduro  Det er efterhånden velkendt, for dem der har stiftet bekendtskab med protreptikken, at den kan være en del af begrebet ledelse. Og det er da også ud fra den forudsætning, at mange tager protreptikuddannelsen, da den har nogle kvaliteter, som...