Når digitale teknologier bliver et anker i den regenerative transformation

digitale teknologier i regenerative transformationer

Hvis vi skal have en chance for at hele jordkloden og det’s økosystemer imens tid er, så er der behov for at accelerere indsatsen. Det skal ske med digitale teknologier. De digitale teknologier kan naturligvis ikke stå alene. De skal understøttes af mennesker og processer så den rette værdi bliver skabt. Men hvilken værdi er det, der er tale om indenfor det regenerative felt? Og hvorfor er det vigtigt?

Skab transparens

At skabe transparens i værdikæden er et af de vigtigste elementer og måder at skabe værdi på i den regenerative transformation. Det handler blandt andet om at skabe produkter og services, der rent faktisk overholder de planetære grænser. Men også produkter og services, som servicerer samfundet på en mere ansvarlig måde.

Det vil være noget nær umuligt at skabe den fornødne innovation, hvis ikke man som virksomhed har styr på, hvordan produkterne og services er sammensat idag. Altså har den rette indsigt og transparens. Idag bruger man måske sit data til at rapportere med, men her skal fokus rettes mod at tage fat på ”root cause”. Altså der hvor problemerne bliver skabt: nemlig i skabelsen af produkter og services.

Find muligheder med kompleksiteten

Det kan godt blive komplekst, hvis man har en større produktportefølje, at forstå, hvor råvarerne bliver sourcet, hvilke kemikalier der indgår, hvordan produktionsprocessen er, hvordan varen bliver transporteret, og hvad der skal ske med produktet, når man er færdig med at bruge det. Her er der behov for at gøre brug af AI eller Digitale Tvillinger. Herigennem kan man skabe mønstre, simulere data og i det hele taget arbejde med at træffe beslutninger ud fra data.

Med transparens kommer også muligheden for at følge varens oprindelse. Det man kalder tracking. For en regenerativ virksomhed som Slow Forest er det utroligt vigtigt, at man kan tracke kaffebønnens oprindelse helt tilbage til den enkelte farmer. Som en del af deres regenerative forretningsmodel forudbetaler de farmeren for deres leverance, men de uddanner også den enkelte farmer. Her spiller både etik og regenerativ agroforestry en rolle.

Nye produktions former og logikker

Hvis vi virkelig skal ind til “rootcause”, så er vi også nødt til at skabe nogle nye mentale modeller for, hvordan produkter bliver til, lagres, distribueres og indgår i nye flows. Hvem siger, at man fremadrettet skal lægge varer på hylden? Hvad hvis man som grundprincip som virksomhed siger, at man ikke ønsker at løbe den planetære (og finanansielle) risiko? I stedet fremstiller man varen on-demand, altså når behovet opstår? Måske endda i en 3D printer.

Vivobarefoot, en virksomhed der udvikler sko og sunde løsninger, har taget tilløb til at udvikle en 3D printer, der rent faktisk måler foden – og en printer, der fremstiller skoen umiddelbart efter. Dette er et godt eksempel på, at man ved at gentænke sin forretningsmodel, så den bliver mere regenerativ, kan skabe nye forretningsmæssige muligheder.

Lavere ressourceforbrug

En ny tilgang til hvordan produkter og services bliver sammensat giver ikke nødvendigvis et lavere ressourceforbrug. Her kan man igen bruge forskellige AI løsninger til at forbedre affalds-indsamlings systemerne og til at identificere nye genanvendelses muligheder. Værktøjer som billedgenkendelse kan assistere med at automatisere affaldssorteringsprocesser og dermed være med til at optimere ressourceforbruget. Det samme gælder for energiforbruget.

Forstå værdikæden – hvor er det der forbruges energi? Og hvordan er sammenhængen mellem bygningens brug af energi og produktionsprocesserne? Kan ventilationssystemet i fabrikken reducere energiforbruget, hvis det samkøres med data fra planlægnings- og produktionsprocesserne?

Når det gælder kontorbygninger kan man bruge IoT til at måle indeklimaet. Ofte tænker man kun over bygningernes brug af varme og køling. Men indeklimaet er bestemt ligeså vigtigt, når det gælder medarbejdernes wellbeing. Ud fra en regenerativ betragtning skal medarbejderne være mindst ligeså opladte på batteriet, når de forlader virksomheden efter endt arbejdsdag, som da de kom. Her kan indeklimaet spille en særlig rolle. Havard Syracuse Study (fra 2015) viste at vores kognitive funktion forbedres mellem 61 og 101%, når man har fokus på indeklimaet. Samtidig kan man med IoT være med til at reducere energiforbruget og dermed skabe en mere bæredygtig udnyttelse af bygningerne.

En rigtig regenerativ transformation arbejder med både strukturer, processer, kompetencer men også med digitale teknologier. Er I klar til at tage ud på den regenerative rejse?

Vil du have mere viden om det regenerative?

Hvis du vil lære mere om regenerative transformationer fra Alis, så kan du hoppe ind på Praksiz.dk, og se nærmere på hende og Henning de Haas’ bogudgivelse Reimagining the Value Chain: A Regenerative Approach.

Skaber fremtiden med regenerative fodtøjsløsninger En regenerativ værdikæde er organiseret og ledet på en måde hvor værdiskabelsen sigter mod at skabe positive resultater på de
En lyserød baggrund med ordene regering med vibrofoot skaker med regering.
- den regenerative værdikædes stærkeste våben Det ultimative mål for mange værdikædeledere er en værdikæde, der er både automatiseret og agil. Den er i stand
Demokratisering af data i en regenerativ værdikæde
En virksomhed i tekstilindustrien, der arbejder efter regenerative principper i deres værdikæde, fokuserer på at skabe positive indvirkninger på miljøet og samtidig opretholde en bæredygtig
En rød baggrund med ordene tekstindustri fremride hel at beberagig innovaati.