Tekstilindustriens regenerative fremtid ved hjælp af bæredygtig innovation

af Sofie Fuglsang | feb 12, 2024 | Artikel

En virksomhed i tekstilindustrien, der arbejder efter regenerative principper i deres værdikæde, fokuserer på at skabe positive indvirkninger på miljøet og samtidig opretholde en bæredygtig forretningspraksis. Mange virksomheder – brands – i tekstilindustrien er dedikerede til at fremstille tekstilprodukter på en måde, der ikke kun minimerer skadelige påvirkninger på miljøet, men også bidrager aktivt til at forbedre økosystemet.

Værdikæder i tekstilindustrien, der integrerer de regenerative principper i deres værdi kæde, starter fra udvikling og design af produkter, råvareproduktion, over produktionsprocesser, distribution til genbrug eller genanvendelse af deres produkter.

Bæredygtig udvikling af produkter

Udvikling og design af tekstilprodukter, begynder i værdikæden med, at vælge bæredygtige og naturlige materialer. Dette er f.eks. organisk bomuld, hamp eller genanvendte fibre. Udvælgelsen af materialer sker i samarbejde med producenterne (landmænd), der praktiserer regenerative landbrugsmetoder. Her kan der være tale om agroforestry og rotationsafgrøder, der bevarer jordens frugtbarhed og øge biodiversiteten. I produktionen er fokus på at reducere vand- og energiforbrug. Dette gøres ved at implementere avancerede teknologier som vandsparende farvning og solenergidrevne fabrikker. Et vigtigt fokusområde er også at minimere affald og brug af genanvendelige materialer til emballage og transport. Distributionen er baseret på lokale leverandører med klimavenlige lastbiler (EL), for at reducere CO2-aftrykket ved transport. På oversøiske ruter vælges skibstransport og genbrugsemballage for at minimere affald i distribution og leveringsprocessen.

Fokus på livscyklus

Centralt for den regenerative værdikæde er fokus på produkternes livscyklus genbrug og genanvendelse. Produkterne bliver designet til langsigtet brug. For at understøtte genbrug og genanvendelse af deres produkter har flere brands i tekstilindustrien implementeret en genbrugsordning. Her kan kunderne (forbrugerne) returnere tøj til en butik, der har et returflow for tøj, der skal genbruges eller genanvendes. En vigtig forudsætning for at kunne tage tøj retur er, at der i design fasen er tænkt over, hvordan tekstilerne på en enkel måde kan adskilles og genbruges eller levetidsforlænges, f.eks. via reparation.

Timberlands arbejde med regenerative principper

En virksomhed i tekstilindustrien, der arbejder med regenerative principper, er Timberland. Sammen med bl.a. The North Face, samarbejder de med Terra Genesis International om at opbygge verdens første regenerative gummiforsyningssystem til fodtøj. Dette kommer i tillæg til Timberlands eksisterende bestræbelser på at fremskaffe læder gennem et regenerativt system. Timberland har sat sig for, at gøre alle deres produkter 100% cirkulære og net positive inden 2032. Dette indebærer to specifikke mål:

1. Cirkulær Design

Timberland stræber efter at opnå nul affald ved at designe alle deres produkter – på tværs af fodtøj, beklædning og tilbehør – til cirkularitet. Dette betyder, at produkterne vil blive lavet ved hjælp af materialer, der ellers ville være gået til spilde (f.eks. plastflasker, læderaffald, uldaffald). Produkterne vil også blive designet til at være genanvendelige ved “end of life”, så de kan adskilles og laves om til noget nyt.

2. Regenerativ Landbrug

Timberland har sat et mål om, at alle naturlige materialer, der bruges i deres produkter, skal være fremskaffet gennem regenerativt landbrug, der tillader dyr at strejfe og græsse i naturlige mønstre. Dette giver jorden en chance for at hvile og helbrede.

Disse initiativer er et eksempel på, hvordan Timberland integrerer regenerative principper i deres værdikæde for at fremme bæredygtighed. Ved at følge naturens processer og fokusere på cirkulær design og regenerativt landbrug, sigter Timberland mod at have en netto positiv indvirkning. Nemlig at gå ud over bæredygtighed og hjælpe naturen med at trives. Disse initiativer er eksempler på, hvordan Timberland integrerer regenerative principper i deres værdikæde for at fremme bæredygtighed.

Litteratur

Harb, A., (2020) Timberland Announces Bold Goal for Products to be Net Positive by 2030, Continues Pursuit of a Greener Future, Businesswire,

Timberland Announces Bold Goal for Products to be Net Positive by 2030, Continues Pursuit of a Greener Future

Sustainable Brands Staff (2020) All Timberland Products to Be 100% Circular, Net Positive by 2030

All Timberland Products to Be 100% Circular, Net Positive by 2030 | Sustainable Brands