Regenerativ ledelse i praksis

Regenerativ og frisættende ledelse er en organisatorisk ledelsespraksis, hvor du skaber sunde betingelser for trivsel, frihed og resultater i den måde, du leder på.

Uddannelsen støtter dig og din organisation i at mestre komplekse organisatoriske udfordringer og forandringskrav ved at udvikle din ledelsespraksis i livets egne principper med fokus på relationer, samarbejde og diversitet.

Med udgangspunkt i Promentums frontløbererfaringer og ekspertise inden for den regenerative bevægelse i Danmark får du viden og værktøjer til at udvikle og lede dig selv samt dine organisatoriske relationer både internt og eksternt med afsæt i de nyeste og de ældste erfarings- og vidensområder inden for det regenerative og frisættende ledelsesfelt.

Hvem kan deltage

Uddannelsen i Regenerativ Ledelse i Praksis er for dig, der skal udvikle din ledelse, så du derigennem skaber de bedste og mest befordrende betingelser for at trivsel, frihed og resultater går hånd i hånd i din organisation. Du er leder eller medarbejder med et ledelsesmæssigt ansvar, eks. projektleder, HR-konsulent/partner eller lignende.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1: Din ledelsesbevidsthed (indre fokus)
På dette modul går vi tæt på dig, dit liv og dit arbejdsliv. Vi introducerer forståelser af livets logik, levende systemer, bæredygtige og regenerative bevægelser. Vi vender disse forståelser indad ift. udvikling af bevidsthed og indre balance.

Vi arbejder med begreber som formål (purpose), radikal nysgerrighed, undren og kraftfulde spørgsmål. Endvidere arbejder vi med begreber som kroppen, tiden og stedets betydning i hverdagslivet og undersøger og skaber dine balancer i en kompleks og accelererende verden.

Modulet giver dig konkrete værktøjer til udvikling af din personlige ledelsesbevidsthed- og praksis samt indsigt i hvad der i den regenerative bevægelse er særlig vigtigt for din udvikling.

Modul 2: Dine relationer (internt fokus)
På modul 2 vender vi fokus mod kolleger, medarbejdere og andre vigtige mennesker i din organisation. Vi arbejder nuanceret med de organisatoriske relationer du indgår i.

Hvordan hjælper du andre til at balancere præstation og restitution? Hvordan støtter du andre i at udfolde deres potentiale? Vi træner værktøjer som responsiv opmærksomhed og dyb lytning. Vi arbejder med afsæt i vores erfaringer med frisættende ledelse samt dekonstruktion af organisatoriske forståelser.

Modulet giver dig en vifte af værktøjer du kan bruge direkte ind i den videre udvikling af din organisation. Og du arbejder med selvvalgte organisatoriske prøvehandlinger til næste modul.

Modul 3: Organisationens omverden (eksternt fokus)
Her arbejder vi konkret med organisationen som levende system. Vi kortlægger de mest essentielle interessenter; kunder, borgere, leverandører, produkter, services, det omgivende samfund.

Denne økologi af relationer vurderer vi med et bæredygtigt og regenerativt perspektiv. Vi arbejder med temaer som cirkulær økonomi, cradle-to-cradle (vugge-til-vugge), regenerativt design, Natural Intelligence, samt hvad det kræver at tage eks. en B-Corp certificering.

Modulet giver dig værktøjer til at arbejde regenerativt med din organisations eksterne relationer. I samarbejde med os fokuserer du på det, der er mest relevant for din organisation.

Pris

Kr. 31.800 ekskl. moms.

Dit udbytte

Som deltager på uddannelsen Regenerativ Ledelse opnår du kompetencerne til at lede, motivere og mobilisere dig selv og din organisation i udviklingen hen mod en regenerativ og frisættende organisation.

På uddannelsen møder du andre, der arbejder med den regenerative tilgang og uddannelsen vil udvide dit professionelle netværk af ledere inden for det regenerative felt fra vidt forskellige organisationer.

Moduler

Kr. 31.800 ekskl. moms

Modul 1

Din ledelsesbevidsthed (indre fokus)

2 dage

Modul 2

Dine relationer (internt fokus)

2 dage

Modul 3

Organisationens omverden (eksternt fokus)

2 dage

Opfølgningsdag

Metode & opbygning

Uddannelsen i Regenerativ Ledelse består af 3 undervisningsmoduler á 2 dage samt 1 opfølgningsdag.

Uddannelsens varighed er således 6 undervisningsdage samt en opfølgningsdag – i alt 7 dage.

Søger du interne forløb målrettet din organisation?

Se Promentums kurser

København

Kbh. - Efterår 22

Modul 1
22.-23. nov. 2022

Modul 2
10.-11. jan. 2023

Modul 3
28. feb.-1. mar. 2023

Opfølgningsdag
31. maj. 2023

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 31.800 ekskl. moms.