Projektlederuddannelsen for byg

Regenerativ ledelse i praksis

 • “Jeg kan jo se, der er noget galt, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal løse det”.
 • “Vi har sindssygt dygtige folk, men på en eller anden måde får vi ikke rigtigt brugt deres fagligheder hensigtsmæssigt i de enkelte opgaver”.
 • “Vi oplever desværre mere og mere stress og mistrivsel hos vores medarbejdere, men forstår faktisk ikke rigtigt, hvad det skyldes?

Ovenstående citater er eksempler på de udfordringer, vores kunder oplever.

Mange af disse udfordringer skyldes bl.a. den stadig stigende videnskompleksitet, som organisationerne skal håndtere. Typisk har organisationerne forsøgt at håndtere udfordringerne ved at opbygge flere systemer, mere struktur og flere hierarkier.

Det har gjort vores organisationer uhensigtsmæssigt rigide og således forstærket organisationernes udfordringer ift. at håndtere kompleksitet.

Konsekvensen af ovenstående dynamik er, at organisationerne ikke tilstrækkeligt formår at forløse medarbejdernes potentiale og faglighed, og i mange organisationer resulterer det i mistrivsel og stress hos medarbejderne.

Fremtidens ledere kan frisætte deres medarbejdere og herigennem skabe flow, liv og trivsel

I Promentum har vi, i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere, arbejdet målrettet på at udvikle nye organisationsformer, der er bedre til at håndtere den aktuelle videnskompleksitet, og som i højere grad understøtter medarbejdernes trivsel og engagement.

Erfaringerne fra dette arbejde har givet os troen på, at fremtidens organisationer formår at frisætte og forløse medarbejdernes forskellige fagligheder og herigennem skabe flow, liv og trivsel i organisationens hverdag.

Indholdet på dette kursus er en samling af vores erfaringer med at etablere regenerative og frisættende organisationer – båder internt og hos vores kunder.

Målet med kurset er at hjælpe dig som leder i gang med at arbejde konkret med udviklingen af din organisation.

Bemærk: Dette kursus er målrettet lederrollen som frisættende leder, og giver dig værktøjer og metoder til at udøve frisættende ledelse i hverdagen.  Vores andet 2-dages kursus ”Den regenerativ organisation i praksis” er målrettet de organisatoriske tiltag, der kan understøtte etableringen af en regenerativ frisættende organisation. Det kursus kan du læse om her: https://promentum.dk/uddannelse/den-regenerative-organisation/

Kurserne kan tages selvstændigt, men kan med fordel supplere hinanden.

Hvis du tilmelder dig begge kurser får du en rabat på 20%

Om kurset

Formålet med kurset “Regenerativ ledelse i praksis”
Dette kursus giver dig mulighed for at tage de første skridt i retning af at udvikle dine kompetencer som en frisættende leder. Forløbet er på 2 dage, hvor du arbejder med centrale temaer og metoder i frisættende ledelse.

Målgruppe
Kurset er målrettet ledere, der gerne vil introduceres til frisættende ledelse og ønsker helt konkrete værktøjer til at arbejde med frisættelse af deres medarbejdere i hverdagen.

Indhold på kurset
På kurset bliver du kort præsenteret for det regenerative ledelsesparadigme, du får en teoretisk introduktion til begrebet frisættende ledelse og lærer konkrete metoder og værktøjer til at udøve frisættende ledelse i din hverdag som leder.

Dit udbytte
Efter kurset har du forståelse for vigtige elementer i det regenerative ledelsesparadigme, har indblik i begrebet frisættende ledelse – både på et teoretisk og praktisk niveau. Og du har lært konkrete metoder til at udøve frisættende ledelse.

Kurset er designet så praksisnært som muligt og vi har, i gennemgangen af alle temaer og metoder, fokus på, at du skal kunne gå direkte hjem og begynde arbejdet med frisættelsen af dine medarbejdere.

Pris

Kr. 9.800 ekskl. moms.

Temaer på kurset

På kurset arbejdes der med følgende temaer:

 • Introduktion til det regenerative ledelsesparadigme
 • Regenerativ ledelse i praksis
 • Frisættende ledelse – frihed, frisættelse og frisættelsens udfordringer
 • Forstå din nye lederrollen
 • Lær at frisætte faglighed og faglige beslutninger
 • Udøve Øjebliksledelse
 • Gør ”Sense and respond” til et vigtigt element i din ledelse
 • Brug medarbejdernes flow og energi som dagligt kompas
 • Genforbind organisationen med alle dens interne og eksterne økosystemer
 • Understøt livet i og på tværs af organisationens økosystemer – og gør hermed din organisation levende
 • Skab nye knudepunkter i hverdagen
 • Lær at bruge din ledelseskommunikation og organisationens mission til at skabe mening og retning
 • Skab følelsen af nærhed og inklusion
 • Skab psykologisk tryghed og gensidig tillid
 • Etablering af en konstruktiv og lærende fejlkultur
 • Lær at skabe nye touch points og brug dem aktivt i hverdagen

Datoer for kommende hold

Hold 4

5.-6. okt. 2023 (fuldt hold)

Hold 5

6.-7. dec. 2023

Vi ses

Pris

Kr. 9.800 ekskl. moms.

Søger du interne forløb målrettet din organisation?

Så kontakt Tim Struck eller Mikkel Flod Storgaard.

København

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K.

Datoer

Kommende hold:

Hold 4: 5.-6. okt. 2023 (fuldt hold)

Hold 5: 6.-7. dec. 2023