Regenerativ ledelse

1-årig lederuddannelse med certificering

Ann Graugaard Pedersen sidder og taler med Andreas Lindemann og Klaus Bakdal i et møde om regenerativ ledelse.

Fremtidens ledere er regenerative – og fremtiden er nu

Tag Promentums 1-årige lederuddannelse og bliv certificeret i regenerativ ledelse. 

På uddannelsen lærer du at skabe forudsætningerne for liv og faglig frisættelse gennem din personlige ledelse. Vi introducerer dig til det regenerative ledelses- og organisationsparadigme, og du arbejder intensivt med et hav af regenerative aspekter. Du lærer teori og konkrete metoder til regenerativ ledelse, og du træner en ny og mere regenerativ ledelsespraksis. Du lærer desuden at gennemføre og understøtte regenerative organisationsudviklingsprocesser. Og du lærer fra de bedste.

Gennem de seneste fem år har vi i Promentum nemlig været i front med at forske, udforske og integrere det regenerative paradigmes koncepter. Et paradigme, der er opdelt i to retninger – en naturromantisk og en samfundskulturel. Promentum repræsenterer den samfundskulturelle retning og uddannelsen er således ikke bygget op omkring besøg i naturen. Vi tager derimod principper fra naturens økosystemer ind i de organisatoriske økosystemer og bruger disse til at gøre organisationerne levende.

Fra at være uudforsket territorie er det regenerative nu blevet et emne, som mange er nysgerrige på og ønsker at dykke dybere ned i. Der er en stigende bevidsthed og interesse for, hvad det vil sige at være en regenerativ leder.

Samtidig er der lige netop nu et markant stigende antal ledere og organisationer, der aktivt eksperimenterer med at implementere regenerative principper i deres hverdag. 

Med denne uddannelse får du således mulighed for at blive en del af en bevægelse, hvor forståelsen og praksissen af det regenerative vokser med ekspresfart.

Uddannelsen strækker sig over et år og kulminerer med en certificering i regenerativ ledelse. Dette er en blåstempling af din forståelse og dine færdigheder inden for det spændende og fremadskuende regenerative område.

Opbygning

Promentums 1-årige regenerative lederuddannelse er bygget op af en kickoff-dag, ti undervisningsdage fordelt på ni moduler og en afsluttende certificeringsdag. Hertil kommer deltagelse i tre gruppesupervisioner og tre personlige samtaler med en af Promentums konsulenter.

Er du interesseret i at blive klogere på regenerativ ledelse?

Vi har skrevet en introduktion til, hvad regenerativ ledelse og den regenerative organisation er. Den finder du her her.

Derudover kan du lytte til dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’, hvor Mikkel Flod Storgaard fortæller om regenerativ ledelse. Du kan også læse denne artikel om frisættende ledelse eller dykke ned i denne artikel om de vigtigste skridt mod en regenerativ organisation.

Kick off: Det regenerative paradigme

Uddannelsen starter med et kickoff, hvor der introduceres til det regenerative paradigme.

Deltagernes forventninger og forestillinger mødes med Promentums tilgange.

Hvad er det vi har gang i, hvordan må det gerne forme sig, hvad skal vi alle og hver især sætte i forgrunden?

Modul 1: Regenerative organisationsformer (2 dage - internat)

Illusioner og realiteter i ledelse og organisation.
Industrialderens organisatoriske strukturer og logikker for ledelse holder ikke længere til tidens komplekse udfordringer.

Hvordan kan regenerative organisationer tage sig ud, mens vi stadig er på vej mod bedre balance?

Det handler blandt om andet:

 • At sætte livet i centrum, forstået som samspil og udveksling.
 • At kunne stå i kompleksiteten på hensigtsmæssige måder.
 • At undersøge hvordan regenerative principper og logikker kan omsættes til organisatoriske former.

Modul 2: Regenerativ organisationsudvikling (1 dag)

Organisationsudvikling i den regenerative organisation kræver nye måder at tænke planlægning, implementering og ledelse på og meget skal aflæres.

En levende og lærende organisation kræver ledere, der evner at understøtte organisationens bevægelser åbent, reaktivt og adoptivt.

Der vil blive arbejdet med flere forskellige adgange til- og modeller for regenerativ udvikling og transformation.

Modul 3: Livgivende ledelse (1 dag)

Ledelse i det helt konkrete – hvad vil det sige at udøve ledelse, når gode betingelser for liv bliver det centrale?

At tænke organisationen som en strøm af øjeblikke, hvor ledelse både bliver at stå hensigtsmæssigt i hvert øjeblik, men også at medvirke til at skabe miljøer, hvor strømmen af øjeblikke er så livgivende som muligt.

Modul 4: Organisatoriske knudepunkter og åndehuller (1 dag)

Organisationens evne til at skabe videndeling, trivsel, inklusion, nærhed, psykologisk tryghed m.m. er afhængig af organisationens knudepunkter og åndehuller.

Hvordan kan du som leder understøtte disse elementer og om nødvendigt skabe nye organisatoriske knudepunkter og åndehuller?

Modul 5: Faglig frisættelse og medledelse (1 dag)

Hvordan forløses medarbejdernes faglige og menneskelige potentialer gennem frisættelse af fagligheden?

Hvordan kan du ledelsesmæssigt understøtte det faglige og menneskelige flow i en fagligt frisat organisation, og hvordan arbejder du med selv- og medledelse?

 

Modul 6: Kompleksitet som mangeforbundethed (1 dag)

Kompleksitet betyder mangeforbundet.

På modulet tager vi ganske praktisk greb på de komplekse udfordringer: hvordan står du i det mangeforbundne på hensigtsmæssige måder, uden at falde for fristelsen til at overforenkle?

Modul 7: Levende dialoger (1 dag)

Hvordan skaber du levende dialoger i hverdagen? Hvordan ser den regenerative samtale ud?

Dagen bruges til at træne konkrete, regenerative samtaleteknikker.

Vi arbejder i detaljen med, at samtaler i en regenerativ organisation skal skabe forudsætninger for liv og styrket samarbejdskultur.

Modul 8: Den regenerative ledelsesstjerne (1 dag)

Gennem værktøjet “Den regenerative ledelsesstjerner” skues der i mange samtidige retninger; tilbage på forløbet for at skabe sammenhænge, et nutidsblik til at skabe overblik, og et fremtidsblik, for at formulere personliggørelse af regenerativ ledelse for den enkelte.

 

Modul 9: Understøttelse af holdets aktuelle bevægelser (1 dag)

Modul har karakter af opfølgning og opsamling.

Hvert hold har sine bevægelser. Hvad kalder disse bevægelser mest på at foretage sig sammen denne dag? Dagens indhold formes i henhold til temaer og bevægelser opstået i løbet af uddannelsen.

Certificeringsopgaven gennemgås.

Herefter afrundende og virkningsfulde slutreplikker fra alle.

Fagligt indhold på uddannelsen

På kurset bliver du kort præsenteret for det regenerative ledelsesparadigme, du får en teoretisk introduktion til begrebet frisættende ledelse og lærer konkrete metoder og værktøjer til at udøve regenerativ frisættende ledelse i din hverdag.

På kurset arbejder du med følgende temaer:

 • Introduktion til regenerativ ledelse
 • Det regenerative paradigmes grundprincipper og logikker
 • Liv som samspil og udveksling
 • En levende organisering – åben, reaktiv og adoptiv organisering
 • Flow og puls
 • Genforvildning
 • Forbundethed
 • Balancen mellem genforvildning og forbundethed
 • Hverdagens knudepunkter og åndehuller
 • Re-leaning som metode til genskabelse af åndehuller og etablering af nye livgivende hverdagspraksisser
 • Genforbind din organisation – både internt og eksternt
 • Roller og ansvar i den regenerative organisation – og den nye lederrolle
 • “Fri fra” eller “Fri til” – påvirk mod en “Fri til”-kultur med din hverdagskommunikation
 • Sådan frisætter du dine medarbejdere fagligt
 • Design alternative arenaer, hvor du kan udøve personligt lederskab (efter tabet af de faglige beslutningsprocesser)
 • Skab og understøt flow i faglighed og medarbejdernes hverdag
 • Øjebliksledelse – hvordan bruger du touch points til at skabe samspil, udveksling, energi og flow
 • Livgivende dialoger – regenerativ samtalepraksis
 • Hvilke ledelsesvaner skal du afvende dig, hvis du vil være en frisættende leder
 • Og meget, meget mere.

Sparring

Uddannelsesforløbet indeholder i alt seks runder af sparring og supervision, placeret mellem modulerne.

Tre runder med individuel sparring/coaching og tre runder med supervision i mindre grupper.

Som udgangspunkt vil de individuelle samtaler tage udgangspunkt i den enkeltes personlige professionelle sfære, mens gruppesupervisionen vil tage udgangspunkt i cases.

Certificering

Det samlede forløb afsluttes med en certificering. Hver deltager udarbejder på baggrund af forløbet et design på en reel case fra sin egen organisatoriske virkelighed, og præsenterer det samlede design og demonstrerer en lille del af det for en mindre gruppe af medstuderende og undervisere, der efterfølgende giver feedback.

 

 

Datoer for de kommende hold

Hold 2, Kbh.

Kickoff: 21. august 2024

Modul 1: 16.-17. september 2024 (internat)

Modul 2: 11. oktober 2024

Modul 3: 11. november 2024

Modul 4: 11. december 2024

Modul 5: 13. januar 2025

Modul 6: 24. februar 2025

Modul 7: 25. marts 2025

Modul 8: 24. april 2025

Modul 9: 19. maj 2025

Certificeringsdag: 20. juni 2025

 

Hold 3,  Aarhus

Kickoff: 16. december 2024

Modul 1: 23.-24. januar 2025 (internat)

Modul 2: 27. februar 2025

Modul 3: 31. marts 2025

Modul 4: 30. april 2025

Modul 5: 26. maj 2025

Modul 6: 26. juni 2025

Modul 7: 18. august 2025

Modul 8: 19. september 2025

Modul 9: 23. oktober 2025

Certificeringsdag: 25. november 2025

Hold 2

21. august 2024
København

Hold 3

16. december 2024
Aarhus

Tilmeld dig uddannelsen

Ann Graugaard Pedersen sidder og taler med Andreas Lindemann og Klaus Bakdal i et møde om regenerativ ledelse.

59800,-

DKK
pr. person ex moms

I alt ex. moms

Regenerativ ledelse

1-årig lederuddannelse med certificering