Kim Gørtz

Centerleder & Partner

En mand i et jakkesæt, der står foran et vindue og viser sine ekspertiser inden for ledelsesevner inden for organisationsudvikling.

Regenerativ filosofi i praksis

Jeg brænder for filosofi og psykologi, og specielt interesserer det mig at omsætte og anvende dette i forhold til ledelsesudvikling, dialogisk praksis og organisatoriske miljøer og forandrings-processer. Jeg har mange års konsulent-erfaring med at integrere filosofiske og psykologiske tanker, teorier, metoder og modeller med erhvervsøkonomiske kontekster, behov og udfordringer gennem undervisning, foredrag, workshops, seminarer, procesfacilitering, etc. Jeg elsker at skrive, og det er efterhånden blevet til 46 bogudgivelser. Jeg bruger også en del tid på at producere elektronisk musik, som er blevet til 23 albums. Jeg er gift og har tre store drenge.

Det kan jeg hjælpe med:

Min primære opgave er at fundere ‘det regenerative’ og dertil knyttede temaer, begreber og praksisser i forskningsmæssige horisonter og fagfilosofiske traditioner med henblik på at tilføre dette nye og frugtbare perspektiver. Jeg arbejder også “på gulvet” både inhouse og fx via foredrag, seminarer, kurser og uddannelser, etc.. Og bidrager på Promentums regenerative omstillingsopgaver.

Om Kim

Kim Gørtz er uddannet på Københavns Universitet (1997) med filosofi som hovedfag og psykologi som sidefag. Han har omtrent 20-års undervisnings- og vejleder-erfaring på alle niveauer på bl.a. CBS, RUC, SDU, DPU/Aarhus Universitet. Han har arbejdet fuld tid i mere end 12 år i konsulentbranchen, og han erhvervede Ph.d.-graden i 2010 efter 3 års forskningsstudier i Nordea Bank A/S, hvor specielt coaching, protreptik og ledelsesudvikling var i fokus. Han har en master i Business coaching.