Det protreptiske ledelsesakademi

På det protreptiske ledelsesakademi arbejder vi med at styrke, nuancere og kvalificere ledere – og kommende ledere – i de protreptiske kundskaber. Men der er også plads til mennesker, som ikke er ledere, men som fx er interesseret i filosofi, dialoger og holde et spændende fagligt netværk ved lige, m.m.

I form af ”de tolv søjler” har du mulighed for at komme hele vejen rundt i protreptikkens mangfoldige aspekter med henblik på at undersøge samspillet mellem teori og praksis via øvelser, metoder og teknikker indenfor denne dialogiske disciplin og livskunst. Vi har bl.a. en 10-dages uddannelse med regenerative perspektiver, vi har løbende 1-dages masterclasses og halvdags seminarer i samarbejde med professor emeritus Ole Fogh Kirkeby (grundlægger af den moderne protreptik).
vi har eksklusive og skræddersyede certificeringsforløb, som kan tages alene, som parløb eller i triader, vi har et protreptisk fællesskab, hvor vi holder kundskaberne ved lige og opdaterer dem gennem nye inspirationer, vi tilbyder foredrag og workshops samt protreptiske rejser – og man kan endda også booke protreptiske dialoger som individuelle sessioner eller i grupper og som gratis gaver er der podcasts og tidskrifter om protreptikken, m.m. som gør én klogere herpå.
En mand i et jakkesæt, der står foran et vindue og viser sine ekspertiser inden for ledelsesevner inden for organisationsudvikling.
Kontakt akademidirektør, Kim Gørtz, ph.d., filosof og centerleder i Promentum. For tilmeldinger og evt. spørgsmål i forhold til nedenstående søljer.
kgz@promentum.dk
En buste af en mand med skæg på en grå baggrund, der viser lederskab og frisætte mindset.

1. Det protreptiske lederskab med regenerative perspektiver

Når betydningen giver mening – i dit lederskab

Dette er vores altgennemgribende flagskib. Her lærer du både protreptikken godt at kende, og gør dig fortrolig med dens filosofiske ophav. Du får koblet dette med de regenerative hovedpointer fra den pågældende litteratur og dertil knyttede praksis. Og du bliver dybt involveret i de sociologiske samtidsdiagnoser fra Hartmut Rosa og Andreas Reckwitz – som alt sammen forbindes meningsfuldt til din konkrete ledelseskontekst.

Et marmorrelief, der viser en gruppe mennesker, der er engageret i organisationsudvikling og ledelse.

2. Certificering i protreptik

Vend dig mod det væsentlige

Dette forløb giver dig en eksklusiv mulighed for at dyrke det, som betyder noget for dig. Samtidig lærer du den protreptiske redskabskasse at kende. Gennem tilegnelsen af de dialogiske greb, teknikker og indstillinger i denne filosofiske samtaleform, møder du nemlig også dine egne vigtige værdier, som du vil kunne få gavn af videre frem i din ledelse, dit arbejdsliv og verdensborgerskab generelt.

En mand, der peger på en tavle i et mødelokale.

3. Konference

Vildfarelser & bandlysninger

Hvert år holder det protreptiske ledelsesakademi en 2-dages konference som sætter fokus på temaer af ledelsesfilosofisk relevans, og perspektiverer dette i forhold til konkrete udfordringer og behov i i den konkrete organisatoriske praksis. Se her hvad der er på tapetet i år:

To personer, der sidder regenerativt i et vindue i en bygning.

4. Det protreptiske fællesskab

Når vi vil videre – sammen

I dette selskab mødes vi, fordi vi ved at det betyder noget, at holde det væsentlige ved lige. I en travl hverdag drejer det sig her om at trække stikket ud, holde en pause, og gå i dybden sammen med ligesindede; at være beskyttet af sine egne – som friheden forstås som i den græske filosofi. Kom og vær med – og mød alt det du havde glemt var vigtigt – og ikke vidste betød noget. Lad det ske…

5. Podcasts: Habitus Raptus

Det er som at komme hjem

I disse podcasts møder du Kirkeby og Gørtz i hjemmevante områder, hvilket smitter – og minder os om, hvor dejligt og sjovt filosofi også kan være. Samtidig får du indsigt i Kirkebys teoretiske forfatterskab gennem deres behandling af en bog af gangen – men andre emner gror også – gå her på opdagelse i disse universer. Bør høres med indre stilhed og med tavshed omkring sig.

protreptisk tidsskrift

6. ADYTON: det protreptiske tidsskrift

Det allerhelligste

Går du og drømmer om at skrive lidt eller meget om dine protreptiske erfaringer, så er dette lige noget for dig. Her kan du nemlig komme til ord, via skriften, også selv om du hverken er professor, erfaren skribent eller i det hele taget hjemmevant i skriften. Hvis du har læst en tekst om protreptik, har gjort dig nogle erfaringer hermed, er udfordret metodisk, teknisk og/eller forståelsesmæssigt i og omkring det protreptiske univers i din ledelse eller i dit liv – så skriv – lad det komme til orde.

En gruppe mennesker sidder omkring et bord i et møde.

7. 2-dages introduktion til og opdatering af protreptik

Protreptik-hvad-for-noget?

Måske har du hørt dette ejendommelig ord hist og her – og prøver stadig at udtale det: p r o t r e p t i k … og ikke har nogen fornemmelse for hvad det egentlig går ud på – så er dette basis-kursus lige noget for dig. Her bliver du klædt på til at forstå og til at kunne gøre protreptik. Og samtidig; hvis du synes at du er gået i stå med din protreptiske praksis, så er der også lagt op til en genoptræning og opdatering i det protreptiske univers – på disse dage. Her begynder du at ske.

En gruppe mennesker, der engagerer sig i organisationsudvikling og regenerative diskussioner under vejledning af dygtig ledelse i et kontormiljø.

8. Foredrag og workshops

Filosoffer på besøg!

Hvor kunne det dog være spændende at invitere en filosof med til en konference eller et internt seminar, der, som indlægs- og foredragsholdere kunne ”ryste posen”, ”vende det hele på hovedet”, ”tage os op i helikopteren” – eller i det hele taget støtte os til, at blive klogere på, hvor vi står – eller hvilken vej vi mon nu skal gå. Filosofi på en lærerig og sjov måde? Tjek dette her ud. Anderledes, inspirerende – anvendelsesorienteret. Noget der ringer? Lad Kirkeby & Gørtz besøge jeres virksomhed, ledergruppe, m.m. Vi står klar!

To kvinder indledte en frisætte-ledelse-samtale, mens de sad i stole.

9. Protreptiske dialoger

Mød betydningen

Hvor vil det være skønt at kunne dyrke samtaler af betydning med nogen, som ikke gør det til et psykologisk anliggende, eller med nogen som ”skal pille navle”, psykoanalysere eller i det hele bedrive intime teknologier med sin klient, fokusperson eller coachee. Her har du muligheden for at samtale eksistentielt med et kompetent og livserfarent menneske, der samtidig forvalter protreptikken lige efter bogen, gennem 15 års arbejde hermed. Tag fat og mød begivenheden, og lad den ske gennem dig.

En kanal med både på.

10. Protreptiske rejser

Lad os komme væk – helt hjem

Rejsen, længslen, drømmen om en fælles tur af betydning, hvor vi møder os selv og den anden – sammen og hver for sig. Hvor vi glemmer hverdagen, trængslerne, pinslerne, og erindrer alt det af væsentlighed, som den travle hverdag havde fået os til at glemme. Vi tager på tur. Langt væk og alligevel helt hjem; hjem til os selv – hen til det sted hvor vi bor, og møder de mennesker, der formår at tage affære – vi skaber håb, glæde og tiltro til fremtiden. Vi gør os klar til handling gennem tilværelsens eksistentielle grundværdier.

En mand taler med en anden mand på et kontor.

11. Coaching og supervision

Bryd mønsteret

Med coaching og supervision får du mulighed for at dykke ned i de udfordinger, som du måtte møde i dit liv, både på det personlige og professionelle plan. Bliv klogere på dig selv, arbejd på disse udfordringer, og lær at håndtere udfordringerne i praksis. Coachingen kan både foregå i en gruppesetting eller individuelt.