2-dages introduktion til og opdatering af protreptik

På sporet af betydningen

Tre bøger på et træbord.

På sporet af betydningen

På dette 2-dages kursus introduceres du til protreptikken som metode, filosofi og ledelses- & livspraksis. Du lærer at anvende teknikker, metoder og centrale grundindstillinger samt forholdemåder i denne form for samtalepraksis. Således involveres du i ”det logiske kryds”, ”den logiske trekant”, eventualerne, som de er blevet udviklet af professor emeritus Ole Fogh Kirkeby samt får indblik i anvendelsen af ”den græske firkant”. Derudover styrkes din fornemmelse for at lade ”det tredje jeg” komme til orde og få samtaler og refleksioner til at befinde sig på ”den tomme plads”.

Kurset er designet sådan at der vil være inputs og øvelser (i par og i grupper) med feedback.

Datoer: 23-24. maj 2024, kl. 9-16 hos Promentum, Kompagnistræde 34, 4. sal. Inklusiv forplejning begge dage.

Pris 6000,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart

Holdstart

23. maj 2024

København