ADYTON

af Kim Gørtz | nov 22, 2023 | Artikel

Det allerhelligste

Adyton er et protreptisk tidsskrift, der udkommer 1-2 gange årligt på Forlaget Praksiz.  

I samarbejdet mellem Promentum, det protreptiske ledelsesakademi og Institut for teoretisk og anvendt protreptik (ITAP) – med Ole Fogh Kirkeby som institutleder – er det nu muligt at bidrage med artikler om protreptik. Vi tager derfor mod bidrag om protreptik som fx er praktiske, anvendelsesorienterede eller bygger på erfaringer hermed ift en (ledelses)praksis – men også mere teoretiske bidrag om protreptik fx ift andre filosofiske skoledannelser eller begreber – samt temaer i tiden som fx det regenerative, resonans, bæredygtighed eller frisættelse, psykologisk tryghed, mm

Deadline for interessetilkendegivelse er den 1.3 og sker via mail til mig: kgz@promentum.dk

Omfang omtrent 3-10 sider – forventet udgivelse i løbet af foråret – og på Forlaget Praksiz …

Vi tager i redaktionen løbende mod tilbud om emner indenfor det protreptiske område, og primært er vi modtagelige for teoretiske tekster og praksiserfaringer – både i en kombination og hver for sig. Disse må meget gerne også have perspektiver i forhold til en ledelseskontekst – men det er ikke et krav. Og også gerne af mere filosofisk art; det værende sig historisk, i forhold til Ole Fogh Kirkebys forfatterskab samt perspektiver til filosoffer (i øst og i vest m.m.).

Længden på bidragene er typisk omtrent 3-15 sider.

Kontakt Kim Gørtz for nærmere spørgsmål om tematik og ideer: kgz@promentum.dk 

Læs mere om Forlaget Praksiz her.