Det protreptiske fællesskab

Studier i den begivenhedsfilosofiske praksis

To personer, der sidder regenerativt i et vindue i en bygning.

Studier i den begivenhedsfilosofiske praksis 

 I det protreptiske fællesskab mødes vi 6 gange årligt (inklusive et årsmøde). På disse møder (kl. 17-21 – med en lettere forplejning) udveksler vi erfaringer og udforsker teorier, metoder og samtaletekniske greb via øvelser, inputs og træning, mm., med henblik på at kvalificere, nuancere og stimulere de protreptiske kundskaber i forhold til eget liv, i ledelse og i forhold til verdens forfatning. Fællesskabet varetages af Kim Gørtz, Ph.d., filosof og centerleder i Promentum. 

Programskitse, temaer og datoer for 2024 

BETYDNING – BEVÆGELSE – BERØRING 

I 2024 vil vi specielt arbejde med tre vigtige temaer i Professor emeritus Ole Fogh Kirkebys udgave af protreptikken, nemlig betydning, bevægelse og berøring (berørthed) og koble dette med centrale pointer fra Dr. Niels Arvid Sletterøds doktorafhandling om protreptik (2012). Dertil følger yderligere perspektiver fra Hartmut Rosa og hans resonans-teori, Andreas Reckwitz, Giorgio Agamben og Peter Sloterdijk samt aspekter fra det regenerative felt. 

 Vi vil arbejde hermed i form af øvelser, praksis og metode-træning samt inddrage de mere grundlæggende tilgange i protreptikken, som fx eventualerne og den græske frikant – men også åbne op for at reflektere protreptikkens funktion i den begivenhedsfilosofiske praksis i eget liv, arbejdslivet og som ledelseskapacitet. 

Det 3. jegs forår 

Vi vil i løbet af foråret undersøge og udforske det centrale begreb om ’det 3. jeg’ ud fra ovenstående temaer og emner – og nedenstående er eksempler på de udforskende spørgsmål vi vil arbejde med fra gang til gang. Et nærmere program tilsendes op til det pågældende møde: 

 Onsdag den 21. februar: Betydning: Hvad betyder ’betydning’? Hvordan betyder betydningen noget i protreptikken? Hvor findes betydningen? Og hvordan kan vi mærke – eller hvordan ved vi – at betydninger sker, når de sker? Her vil vi udforske betydningsplanet nærmere – også i mødet med meningsplanet, dvs. i skæringspunktet mellem alma-begivenheden og proto-begivenheden. Her kommer der perspektiver på fra Sletterøds doktorafhandling om protreptik. 

Torsdag den 18. april: Bevægelse: Hvordan bevæger vi hinanden i protreptikken? Hvad er det, som der bevæges? Hvad bevæger? Her vil vi udforske bevægelsens poetik nærmere, dvs. lade os drive, styre og slippe bevægelserne i mellemrummene, i sig selv og i sprogets tale. Her inddrages pointer fra den aristoteliske poetik og dramaturgi. 

Tirsdag den 18. juni: Berøring: Hvordan arbejder vi med berøringen i protreptikken? Hvad vil detsige at blive berørt? Emotionelt, tankemæssige og sprogligt samt kropsligt udforsker vi det, der berører os – og det, der bliver berørt. Hvordan rører ordene os, tavshedens sigende sensibilitet, hvordan rører vi ordene, som vi siger – og som siger os? Her kommer der perspektiver på fra Hartmut Rosa og hans resonans-teori. 

Den regenerative etos’ efterår 

I dette efterår undersøger vi etos-begrebet og patos- begrebet samt logos-begrebets koblinger og funktioner i den protreptiske praksis, og perspektiverer dette via ’det regenerative’, den tyske kultursociolog, Andreas Reckwitz og hans interesse for ”affektive pirringer” samt den tyske filosof, Peter Sloterdijk – specielt hans fokus omkring ’den kyniske fornuft’. 

Onsdag den 18. september: Etos & protreptik: Her udforsker vi forholdet mellem lederdyder og sociale dyder i Kirkebys tidlige forfatterskab – og følger samtidig opkomsten af ’protreptikken’ i hans bøger fra 2001-2006. Vi arbejder med at koble disse dyder med protreptikken gennem refleksion og træning – og stiller i udsigt at blive klar over, hvornår, hvor, hvordan og hvor længe at de protreptiskedialoger bliver regenerative. Hvad er det nærmere bestemt der sker, og hvad skal der til for at protreptik bliver regenerativ? 

Torsdag den 10. oktober: Patos & Protreptik: Her udforsker vi stemningsfladernes betydningslag, og øver os i at mærke det vigtige, det rigtige – for at finde de områder, hvor betydningen bryder regenererende ind på meningsplanet (jf. 21.2). Samtidig dyrker vi patos-begrebets udtryksform via nedslag fra romantikken (og dermed æstetikken) og gennem de ”affektive pirringer” via den tyske kultursociolog: Andreas Reckwitz – og tager ved lære heraf gennem metode-træning og mindre øvelser. 

Fredag den 8. november: Årsmøde:  BANDLYST! Forholdet mellem Giorgio Agamben og Ole Fogh Kirkeby – Hvad vil det sige at være en bandit? Hvad er et bandeord? Og hvad betyder egentlig ’at lyse i band’? En hel dag om ’det, der ikke må sige’ – og om regressiv arkæologi … erindringens betydning (kl. 9-16 – inklusive forplejning). Program og tematik tilsendes som vi nærmer os (formentlig med en indlægsholder): Åbent for andres tilmeldinger (pris: 3000 kr. ex moms) via: kgz@promentum.dk 

Tirsdag den 10. december: Logos & Protreptik: Her udforsker vi aspekter fra Kirkebys tanker om ’tanke’, fx via tankens tanke og kroppens tanke (kropstanken), men også en række maksimer fra Kant om at tænke rigtigt, m.m. samt ’at gøre sig værdig til begivenheden’ undersøges – sammen med den Herre som bor i, ’at være Herre i eget hus’. Dette sker via perspektiver fra ’den kyniske fornuft’ og detstore ’Amen’, som betyder: ”Lad det ske!” – Alt dette tilstræber vi at tilegne os gennem træning og øvelser… og her juler vi også en smule sammen… 

Sted: Promentum: Kompagnistræde 34, 4. sal 

Pris: 14.500 kr. ex moms 

Skriv til Kim Gørtz via: kgz@promentum.dk for tilmelding og evt. yderligere spørgsmål 

  

  Det protreptiske fællesskab

  København

  Tilmeld dig eventet

  To personer, der sidder regenerativt i et vindue i en bygning.

  14500,-

  DKK
  pr. person ex moms

  I alt ex. moms

  Det protreptiske fællesskab 

  Studier i den begivenhedsfilosofiske praksis