Virksomhedsoplysninger:

Promentum A/S
Kompagnistræde 34, 4. 0g 5. sal
1208 København K

Mail: [email protected]
Tel: 3161 6026

CVR nr: 41813911

Betaling

Alle vores viste priser på hjemmesiden er inkl. dansk moms og andre afgifter. Priserne for serviceydelserne følger Promentum A/S gældende prisliste på det tidspunkt, hvor vi bekræfter din ordre, medmindre vi har aftalt andet skriftligt. Promentum a/s tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

Hvis der er kørsel i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes denne af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.

Hvis der i forbindelse med det købte serviceydelser er udgifter til kost og logi m.v., refunderes dette af kunden til kostpris.

Betaling for bestilte varer kan ske via faktura eller online ved brug af:

VisaDankort

Visa Electron

MasterCard

Maestro

Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet først, når ydelsen er leveret. Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande. Vi kan til enhver tid nedskrive det betalte beløb – hvis fx et produkt ikke ønskes alligevel. Men af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke forhøje det godkendte beløb.

Bestilling

Når du har afgivet en bestilling, vil du modtage en online bekræftelse. Skulle du ikke modtage denne bekræftelse inden for 1 time, bør du kontakte os. Hvis du ønsker at modtage en ny kopi af din ordrebekræftelse bedes du venligst sende os en mail på [email protected]

Levering

Promentum a/s leverer aftalte ydelser senest til den tid, der fremgår af ordrebekræftelsen.

Hvis Promentum a/s undlader at levere serviceydelser senest 5 dage efter den aftalte leveringstid, som du som kunde er uden ansvar for, kan du ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Promentum A/S. Du har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Tavshedspligt

Promentum a/s og Promentums konsulenter er underlagt tavshedspligt i relation til den viden serviceydelserne afstedkommer.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fyldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret mens arbejdet eller leveringen står på. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på mail [email protected] eller telefon 4040 0605. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.

Ydelser undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget af fortrydelsesretten:

  1. Aftaler om specifikke hastende sager hos kunden, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.
  2. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på eget fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende derved mister sin fortrydelsesret.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve, en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelsen om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelse

Købelovens mangelregler kan finde anvendelse på varekøb.

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på mail [email protected] eller tlf. 4040 0605.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Disse registreres kun i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger, såfremt dette ønskes. For at du kan indgå aftale med os på Promentum A/S, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger, med det formål at kunne levere varen korrekt til dig. Personoplysningerne registreres hos Promentum a/s, og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcist hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Promentum A/S, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Promentum a/s, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed, rettes til Promentum A/S via e-mail [email protected]

Cookies

På Promentum.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan dette gøres, afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på promentum.dk. Dette er et statistik-system, der opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere promentum.dk.