Illusionen om profit

illusionen om profit

Hvornår er nok, nok?

Har du som prioriteresleder nogensinde tænkt, at de fine ord på væggen om virksomhedens formål, når det kommer til stykket, blot er en bisætning til det at tjene penge til ejerkredsen? Siden jeg første gang kom til at sætte spørgsmålstegn ved, om det nu virkelig bare var dét, vi alle sammen løb efter, har jeg haft svært ved at lade som om, det gav mening. Jeg har undret mig over, hvordan alle andre så ud som om, at det var det mest naturlige i verden.

I Danmark ramte vi i år ’Earth overshoot day’, inden vi nåede ud af første kvartal. Årsagen er, at vi forbruger mere, end hvad kloden kan nå at regenerere. Vi har som individer alle et ansvar for at lægge en dæmper på forbruget. Og som virksomhed er ansvaret ikke mindre. Men så længe virksomheders eksistensberettigelse er at tjene penge, vil forbrugerens efterspørgsel blive imødekommet.

Bogen 8 illusioner om arbejdslivet – samt frisættende praksisser udkommer d. 14. juni 2024. Her skriver jeg om netop den illusion, at profit er enhver virksomheds første og vigtigste eksistensberettigelse.

Essensen af organisationers eksistensberettigelse

Uddrag fra bogen: “Economy should service life”.

– John Fullerton

Denne enkle sætning er for mig essensen af organisationers eksistensberettigelse og er en sand regenerativ tilgang. Den rammer måske så præcist, fordi den samtidig udstiller den illusion, der har været styrende for organisationers narrativ: At profit er formålet. Eksistensberettigelsen. Vi er måske lullet ind i en forestilling om, at ingen virksomhed nogensinde ville være startet, hvis grundlæggeren ikke forestillede sig pengene rulle ind. Men tiden er så absolut inde til at se det større billede.

Det er fint at tjene til livets ophold og velbehag – ingen skam der. Men det ene udelukker ikke det andet. Eller jo, faktisk burde ressourceoverforbrug for at skabe profit udelukkes. Men at skabe et cirkulært flow, så ejer får sit, og natur, samfund og mennesker ikke overforbruges, men endda kan løftes op og styrkes, dét er ikke længere en ’hippie-sweet’ tanke. Det er en nødvendighed for menneskets overlevelse på kloden. Om man ønsker det eller ej!

Det ensidige navigationsmål om overskud, og helst meget overskud tildelt de få ejere, er en isoleret tænkning, der ikke tager højde for, at intet træ i skoven står uden et fælles rodnet. For nøjagtig som træet i skoven er en del af et større rodnet, kan din organisation ikke separeres fra resten af verden, når beslutninger uundgåeligt og ganske naturligt påvirker mennesker, samfund og natur.

Du – som beslutningstager i organisationen – skal finde mod til at stille spørgsmålet:

  • På hvilken måde og med hvilke konsekvenser påvirkes mennesker, samfund og natur med den strategi og de måltal, vi har sat for vores virke?
Promentums Mikkel Flod Storgaard har udformet 11 læringspointer fra vores arbejde med at udvikle og implementere frisættende og regenerative organisationer. Læringspointerne har følgende overskrifter: Læs
frisættende og regenerative organisationer
Bæredygtig omstilling – skal man – skal man ikke? Er bæredygtighed ikke bare som alle andre modefænomener? Altså, en døgnflue? Er det nok, at vi
En gruppe mennesker, der er engageret i regenerativ tænkning og organisationsudvikling, sidder omkring et bord.
Kære chef. Du og resten af din organisation besidder et kæmpe potentiale. Tænk, hvis endnu flere af de strategier og forandringsprojekter, I sætter i gang
Et frisætteur på siden af en regenerativ bygning med markant ledelsesdesign.