Den regenerative projektlederuddannelse

Sæt retning og skab resultater som projektleder

Grupper på projektlederuddannelse

Bliv uddannet til at drive projekter i fremtidens regenerative organisationer – og i de nuværende mere traditionelle.

Promentums uddannelse ”Den regenerative projektlederuddannelse” er en hybrid mellem en traditionel projektlederuddannelse og en introduktion til projektledelse i nye regenerative organisationer. Uddannelsen tager derfor udgangspunkt i alle de traditionelle og internationalt anerkendte projektværktøjer, men indholdet er blevet suppleret med vores viden om arbejdet i regenerative organisationer og projektledelse i disse.

Uddannelsen er skabt på ryggen af vores historie. Promentum har siden 2008 været eksperter i projektledelse og har uddannet over 4500 projektledere, hvoraf ca. 60% har været fra byggebranchen.

De seneste 5 år har vi arbejdet med regenerativ ledelse og regenerative organisationer. Vi er nu Nordens førende konsulenthus inden for det regenerative.

Det er denne historik, der gør den regenerative projektlederuddannelse unik.

Opbygning

Projektlederuddannelsen har en varighed på 9 dage og er bygget op om 4 undervisningsmoduler á 2 dage.

Uddannelsen afsluttes med en eksamensdag.

I Promentum er vi optagede af at udvikle konkrete kompetencer hos vores deltagere. Du får således ikke kun ny viden på uddannelsen. Vi arbejder målrettet på, at du opnår erfaring med og kan omsætte dine nye kompetencer til handling.

Uddannelsen er bygget op om Promentums læringsloops, der skal sikre, at det lærte implementeres som ny adfærd i deltagernes hverdag. Mellem de 4 undervisningsmoduler træner deltagerne de lærte værktøjer og arbejder med diverse implementeringsværktøjer.

Indhold

Vi tilbyder en projektlederuddannelse, der fokuserer på den enkelte deltagers evne og mulighed for at brænde igennem som projektleder og leder af processer.

Under uddannelsen indarbejdes de grundlæggende projektudviklings- og projektstyringsværktøjer, og i træningen af værktøjerne er der fokus på, hvordan værktøjerne faciliteres, således at der opnås et konstruktivt samarbejde i projektgruppen og skabes ejerskab hos den enkelte projektdeltager.

Uddannelsen bygger på en vekslen mellem teori og træning af relevante værktøjer. For at sikre optimal relevans i forhold til deltagernes hverdag, trænes værktøjerne på cases hentet direkte fra den virkelige verden. De anvendte cases går så tæt på deltagernes egen hverdag, at tankegang og værktøjer er lige til at gå hjem og bruge. Værktøjerne er således plug-and-play.

Er du nysgerrig efter mere viden om projektledelse – så lyt til dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’!

Modul 1: Grundlæggende projektudvikling og projektorganiseringer (2 dage)

Fokus på dette modul er, at få de helt basale projektværktøjer på plads. Vi arbejder her med opstarten af et projekt og de projektudviklingsværktøjer, der sikrer, at dem, der arbejder med projektet løber i samme retning og har både fælles forståelse for projektet og et fælles ejerskab til projektet. Inspireret af designtænkning sætter vi fokus på at forstå slutbrugerne i projekterne allerede i idéudviklingsfasen samt sikre relevans i leverancer og mål.

Herudover ser vi på projektets organisering (roller og ansvar), det enkelte projekt i relation til konteksten og omverden, og hvad det betyder for projektlederen i forhold til projektledelsen.

Desuden undersøger vi, hvordan projektledelse i regenerative organisationer adskiller sig fra projektledelse i traditionelle organisationer og relaterer dette til deltagernes aktuelle virkeligheder.

Modul 2: Flow, projektstyring og forandringsledelse (2 dage)

Fokus her er på den aktive styring og løbende tilpasning af projektet, så de tiltænkte effekter høstes og projektplanen skæres til løbende. Vi arbejder med agile og regenerative metoder, skabeloner og greb der dels hjælper den aktive styring på vejen og dels sikrer et faglige flow og optimal involvering af nødvendig viden undervejs.

Udgangspunktet er at slippe fagligheden fri, sikre løbende læring og muligheden for at handle både proaktivt og responsivt undervejs.

Vi arbejder aktivt med effektiv projektkommunikation. Og så ser vi på, hvordan du bedst muligt understøtter forankringen af de forandringer, som projektet bærer med sig.

Modul 3: Samarbejde og kunsten at skabe levende projekter (2 dage)

Hvordan sikrer man en god, frugtbar og effektiv facilitering i projekterne, således at møderne bliver livgivende og fremmer motivation og ejerskab hos de involverede i projektet – fra afstemning med projektejer til samarbejdet med brugerne og de mange samarbejdspartnere, kolleger eller ledere, der er involveret i projektet.  Vi ser på motivationsteori, viden om det regenerative fællesskab og på, hvad psykologisk tryghed betyder for gruppens evne til at præstere ud over det sædvanlige. Hvad er projektlederens rolle i det, og hvordan fremmer man som projektleder et psykologisk trygt og livgivende samarbejde på tværs.

Modul 4: Dit regenerative projektlederskab (2 dage)

Uanset hvor godt du kender projektteorien, så er dit absolut bedste værktøj dig selv!

På modulet ser vi på personlige styrker og udviklingspotentialer. På hvordan du igennem justering af egen adfærd og kommunikation kan fremme andres. Vi arbejder således med dit personlige projektlederskab.

Vi arbejder desuden med regenerativ ledelse i praksis, med frisættelse af projektdeltagernes fagligheder og med konfliktforståelse og personlige konfliktmønstre. Og med hvad alt dette betyder i relation til samarbejde, udvikling og mulige handlingsrum.

Eksamen

Den regenerative projektlederuddannelsen afsluttes med en eksamensdag. Eksamen er delt i to. En skriftlig eksamen, hvor deltagerne demonstrerer en grundlæggende forståelse for de mest anvendte projektbegreber, og en mundtlig del, hvor deltagerne i gruppe gennemfører en projektopstartsworkshop, hvor de ”live” designer/udvikler et projekt. Den mundtlige del afsluttes med afholdelse af et styregruppemøde, hvor projektet fremlægges.

Teori og viden

På uddannelsen lærer du internationalt anerkendt teori og praksis inden for projektledelse.

Desuden bliver du præsenteret for og arbejder med moderne ledelsesteorier om temaer som psykologisk tryghed, samarbejde, facilitering, konfilkthåndtering, ledelse og regenerativ ledelse.

Og du arbejder med alle disse teorierne i relation til din egen hverdag og din projektledelse. løbende

Styrkede og trænede kompetencer i projektledelse

Du træner intensivt at udvikle projekter og facilitere projektgruppens samarbejde. Du lærer at skabe en konstruktiv samarbejdskultur og håndtere konflikter. Og du får værktøjer til at inddrage og skabe ejerskab hos projektets interessenter og til at kommunikere et forandringsprojekt.

Samtidig indblik i projektledelse i en regenerativ organisation – og forståelsen for forskellige ”projektverdener”.

Grundig forståelse for egne ledelsesmæssige præferencer

Du får forståelse for dine egne ledelsesmæssige præferencer. Du arbejder med personlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med din projektledelse.

Dokumentation for et kompetenceløft

Du modtager Promentums Diplom for bestået projektlederuddannelse.

Projektlederuddannelsen gennemføres på et fagligt niveau svarende til IPMA niveau B, så hvis du har minimum 60 måneders erfaring som projektleder, herunder ledelse af komplekse projekter i minimum 36 måneder, kan du efter endt uddannelse blive certificeret på B-niveau i projektledelse. Dette kræver dog, at du efterfølgende går til en eksamen hos Dansk Projektledelse.

Datoer for undervisningsdage

Modul 1: 29.-30.maj 2024

Modul 2: 25.-26.juni 2024

Modul 3: 19.-20.august 2024

Modul 4: 18.-19.september 2024

Eksamen: 3.-4. oktober 2024

Personlig feedback (30 min. pr. deltager): 4.oktober 2024

Pris 44800,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart

Hold 52

29. maj 2024

København