Andreas Lindemann

Partner

Implementering, forandringsledelse & organisationsudvikling

Jeg tror på, at det største potentiale, der er i vores samfund i dag, er at få gennemført langt færre forandringstiltag. I stedet skal vi lave få forandringer men med mening og dybde. Jeg hjælper din organisation med at skabe bevægelse i hele organisationen ved at udvikle og implementere strategier og forandringsprojekter i hverdagen, så de skaber den effekt, de var tiltænkt. Det sker ved at bruge lige dele strategisk planlægning og organisationspsykologisk indsigt og handling.

Jeg har tyve års erfaring med at rådgive om og selv gennemføre større transformationer og forandringsprojekter som ekstern og intern konsulent.

“Gør det noget, det virker” er mit valgsprog i alt, hvad jeg gør. For mig betyder det mindre ukonkret snak, mere konkret handling – og så til gengæld refleksion over, hvad der sker.

Jeg brænder for at udvikle mennesker, fordi det er gennem dem – og kun dem – vi kan omsætte strategier til reelle forandringer med synlige effekter i enhver organisation.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Rådgive om forandringsledelse på et strategisk niveau.
  • Rådgive om hverdagsimplementering og hjælpe med at designe og implementere forandringsprojekter i hverdagen, så de skaber en varig effekt.
  • At undersøge og skabe overblik over hvordan forandringen påvirker menneskene i organisationen
  • At få ledelsen committet til forandringen og få konkretiseret, hvad det kræver af dem
  • At planlægge forandringen så den tager højde for kulturen og motivationen hos dem, der skal forandre sig
  • At skabe bevægelser ved bl.a. at træne alle niveauer i organisationen i den nye adfærd
  • At bibeholde fokus og vedholdenhed på forandringen i hverdagen gennem målrettet opfølgning, så vi opnår konkrete og målbare resultater

Om Andreas

Andreas har stor erfaring med at arbejde både praktisk og strategisk med projekter og forandringsledelse. Han har en baggrund fra Aarhus Universitet som cand.scient.pol og en masteruddannelse i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet. Han har tyve års erfaring med transformationer af organisationer, implementering af strategi, udvikling af nye ledelseskoncepter samt projektledelse, bl.a. fra ansættelser i det danske politi, VIVE og som mangeårig rådgiver og ekstern konsulent.