Mikkel Flod Storgaard

Adm. dir./CEO og Partner

Det er min overbevisning, at 20’erne for altid vil ændre vores liv, vores samfund og vores fokus.

Vi vil se en ny ”-isme”. Et nyt livsparadigme. Efter 20’erne vil meget lidt være, som det er nu.

I Promentum tror vi på, at fremtidens succesfulde virksomheder er regenerative, og at den enkelte
organisation bidrager med mere end de tager – til den enkelte medarbejder,
til samfundet og til verden.

Promentum er førende i Danmark ift. regenerativ bæredygtig forretningsudvikling.
Og vi hjælper vores kunder med at designe fremtidens organisation og forretning.

Promentums pejlemærker for 2023 er:

  • At blive et epicenter for viden om bæredygtig og regenerativ forretnings- og organisationsudvikling
  • At udbrede kendskabet til regenerative organisationer
  • At skabe (arbejds- og) livskvalitet for flest muligt – via etableringen af bæredygtige talentmiljøer, arbejdet med mental sundhed i organisationerne, implementering af frisættende organisationer og regenerativ forretningsudvikling hos vores kunder
  • At udforske nye tværsektorielle organiseringsformer og bidrage til øget viden om samskabelse på tværs af NGO´erne, private- og offentlige organisationer i forbindelse med arbejdet med at realisere FN´s verdensmål
  • At bidrage konkret til at realisere FN´s verdensmål via deltagelse i diverse SDG-projekter

Om Mikkel

Mikkel Flod Storgaard er cand.pæd.psyk. og master i voksenuddannelse og kompetenceudvikling.

Mikkel er tidligere TeamDanmark kandidat, er verdensmester i sejlads og har været landstræner i sejlads. Han har arbejdet som konsulent siden 2001 og startede Promentum i 2008.

Fagligt er Mikkel optaget af frisættende regenerative organisationer og har arbejdet med strategi og regenerativ organisationsudvikling de sidste mange år – både hos Promentums kunder og internt i Promentum.