Mikkel Flod Storgaard

Adm. dir./CEO og Partner

En skaldet mand i briller sidder ved et bord og viser sine regenerative lederevner.

Vi hjælper med at designe fremtidens organisationer

Det er min overbevisning, at 20’erne for altid vil ændre vores liv, vores samfund og vores fokus. Vi vil se en ny ”-isme”. Et nyt livsparadigme. Efter 20’erne vil meget lidt være, som det er nu.

I Promentum tror vi på, at fremtidens succesfulde virksomheder er regenerative, og at den enkelte organisation bidrager med mere end de tager – til den enkelte medarbejder,
til samfundet og til verden.

Promentum er førende i Danmark ift. regenerativ bæredygtig forretningsudvikling. Og vi hjælper vores kunder med at designe fremtidens organisation og forretning.

Promentums pejlemærker for 2024 er:

  • At blive et epicenter for viden om bæredygtig og regenerativ forretnings- og organisationsudvikling
  • At udbrede kendskabet til regenerative organisationer
  • At skabe (arbejds- og) livskvalitet for flest muligt – via etableringen af bæredygtige talentmiljøer, arbejdet med mental sundhed i organisationerne, implementering af frisættende organisationer og regenerativ forretningsudvikling hos vores kunder
  • At udforske nye tværsektorielle organiseringsformer og bidrage til øget viden om samskabelse på tværs af NGO´erne, private- og offentlige organisationer i forbindelse med arbejdet med at realisere FN´s verdensmål
  • At bidrage konkret til at realisere FN´s verdensmål via deltagelse i diverse SDG-projekter

Om Mikkel

Mikkel Flod Storgaard er cand.pæd.psyk. og master i voksenuddannelse og kompetenceudvikling.

Mikkel er tidligere TeamDanmark kandidat, er verdensmester i sejlads og har været landstræner i sejlads. Han har arbejdet som konsulent siden 2001 og startede Promentum i 2008.

Fagligt er Mikkel optaget af frisættende regenerative organisationer og har arbejdet med strategi og regenerativ organisationsudvikling de sidste mange år – både hos Promentums kunder og internt i Promentum.