Majken Juel Heskjær

Seniorkonsulent

En smilende kvinde i en sort skjorte står i et værelse.

Skal vi lave benspænd for vanetænkning og udfordre organisatoriske illusioner?

Jeg har brændt for at udvikle organisationer, ledere og medarbejdere i mere end 20 år. At gentænke organisering, strukturer og ledelse har været den røde tråd gennem mit virke, uanset om jeg har været i små eller store virksomheder. At samskabe ’livsværdige’ organisationer er heldigvis kommet på mode, og vi begynder at have et fælles sprog for det behov som mange oplever en længsel efter, nemlig det regenerative og frigørende mindset.

Sammen med en dedikeret ledelse kan jeg bidrage med at gentænke, re-designe og træne nye måder at være organisation på. Jeg tror nemlig på, at det er de organisatoriske strukturer og praksisser, vi skal have ændret på for at frisætte organisationens fagligheder blandt ledere såvel som medarbejdere.

Uanset om I som organisation ønsker at bevare ledelseslaget eller gå fuldt medledende (chef-løs), må både mindset og praksis gå hånd i hånd for at skabe det paradigmeskifte, der gør organisationer parate til fremtiden. Vil du vide mere om, hvad det betyder, så tag meget gerne fat i mig for en udveksling af ideer og tanker om fremtidens ledelse og organisering.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Inspiration og oplæg om fremtidens ledelse og organisering
  • Strategisk planlægning af transformation mod en regenerativ og de-hierarkiserende organisation
  • Gentænke organisationsstrukturer, så de understøtter et bæredygtigt arbejdsliv
  • Lederudvikling med fokus på et faciliterende mindset
  • Re-design af praksisser med fokus på frisættende samarbejdsmetoder
  • Kommunikation der understøtter transformationen
  • Undervisning i nye organisatoriske praksisser
  • Facilitering af forløb, for eksempel ’train the trainer’ i nye praksisser

Om Majken

Majken Juel Heskjær har arbejdet både nationalt og internationalt, altid med primært fokus på udvikling fra et leder- og HR-perspektiv. Hun har altid bidraget med en mere menneskelig vinkel på de klassiske ledelsesdyder og organisatoriske systemer. I de sidste par år har dette udmøntet sig i et skærpet fokus på at inspirere- samt hjælpe virksomheder med transformationen fra et klassisk set-up til en levende og sansende organisation. Majken har en Cand.Mag. i Sprogpsykologi fra Københavns universitet. Derudover er hun certificeret erhvervscoach, akkrediteret i flere personlighedstest og snarligt certificeret naturterapeut. Majken er desuden med-udgiver af podcast serien Gentænkt samt skribent på flere artikler og debatindlæg.