Foredrag og seminarer med Kim Gørtz

En mand i et jakkesæt, der står foran et vindue og viser sine ekspertiser inden for ledelsesevner inden for organisationsudvikling.

Book et foredrag eller et seminar med Kim Gørtz, Ph.d. og centerleder i center for regenerativ filosofi og seniorkonsulent i Promentum.

Minimum 15.000 kr. ex moms for et foredrag á 1-2 timers varighed

Minimum 20.000 kr. ex moms for et seminar á 2-3 timers varighed.

Prisen afhænger af omfang, placering, antal og indhold – som aftales nærmere med Kim Gørtz: kgz@promentum.dk

Hvad er regenerativ filosofi?

Her undersøges det hvad der kendetegner filosofien i det regenerative paradigme samt hvad der udgør en filosofi, når den er regenerativ.

Den regenerative poetik

Her undersøges det hvilken tragedie og hvilken komedie som udspiller sig i forbindelse med den regenerative bevægelse samt hvilke karakterer og roller man som menneske må påtage sig. Hvad er med andre ord det skønnes status her?

Den regenerative etik

Her undersøges det hvilken etik som gør sig gældende indenfor det regenerative paradigme samt hvilken etik det kalder på. Hvad er med andre ord det godes status her?

Den regenerative retorik

Her undersøges det hvilken retorik som kommer til udtryk i den regenerative bevægelse samt hvad der skal til for at kunne komme til orde. Hvad er med andre ord det sandes status her?

Den regenerative politik

Her undersøges det hvilken balance og rimelighed som den regenerative bevægelse kalder på. Hvad er med andre ord retfærdighedens status her?

Begrebet om ’det regenerative’ – med perspektiver fra Gregory Bateson

Her undersøges det hvad Gregory Bateson forstod ved ”det regenerative” – som vil blive reflekteret og perspektiveret op mod andres opfattelser heraf indenfor det regenerative paradigme, og den dertil knyttede litteratur.

Den regenerative livsførelse som eksistens-humanisme – med perspektiver fra Camus, Sartre og Heidegger

Her undersøges det hvordan eksistens-tænkningen kan bistå eller udfordre den livsførelse som den regenerative bevægelse kalder på samt hvori menneskesynet kan gøre sig gældende.

Det regeneratives (u)muligheder i singulariteternes samfund – med perspektiver fra Andreas Reckwitz

Her undersøges vor senmoderne autenticitets-kultur, som har fokus på attraktionsværdier, eksistentiel særegenhed, følelsesintensitet og selvudfoldende livsstile – i et perspektiv i forhold til vareliggørelsen af ’det regenerative’, både som producenter, leverandører, livsførelser og kulturaliserings-agenter?

De regenerative konversationer – med perspektiver fra protreptikkens (om)vendinger

Her undersøges det hvordan og hvorvidt den protreptiske tilskyndelse, dialogiske aktivitet og eksistentielle livspraksis flyder sammen med (eller væk fra) de opfordringer til ledere (og generelt mennesker), som figurerer og udtrykkes inden for det regenerative paradigme.

Derudover kan temaer fx være inden for værdi-arbejde, filosofi, ledelse, dialoger (coaching og protreptik), o. lign. som Kim Gørtz har arbejdet med i over 25 år. Han har bl.a. en Ph.d.-grad med særligt fokus på ledelsesudvikling, coaching og filosofiske perspektiver herpå. Har skrevet og udgivet omtrent 50 bøger – hvor halvdelen er om disse emner. Ovenstående eksempler udtrykker hvad der optager Kim Gørtz for tiden – (han er i gang med at skrive to bøger om det regenerative og har allerede i det forgangne år holdt en del foredrag og seminarer om emnet) – men det er også muligt at aftale nærmere omkring andre behov og temaer, m.m.

Tilmeld dig uddannelsen

En mand i et jakkesæt, der står foran et vindue og viser sine ekspertiser inden for ledelsesevner inden for organisationsudvikling.

,-

DKK
pr. person ex moms

I alt ex. moms

Foredrag og seminarer med Kim Gørtz