Den regenerative ledelsesstjerne

af Mikkel Flod Storgaard | mar 10, 2024 | Artikel

I vores arbejde med at udvikle regenerative organisationer oplever vi jævnligt ledere, der kæmper en sej kamp for ikke at falde tilbage i logikker, illusioner og grundantagelser fra det traditionelle organisations- og ledelsesparadigme. Og det er sådan set heller ikke så mystisk, da vi alle har fået disse ind med modermælken og ofte har dem iboende. Men ledelse i en regenerativ organisation er nødt til at være med udgangspunkt i de regenerative principper og grundlogikker. Disse er nemlig forudsætninger for at være/blive en regenerativ organisation. Derfor har Promentum udviklet den regenerative ledelsesstjerne.

Den regenerative ledelsesstjerne er tænkt som en støtte til lederne, der skal hjælpe med at fastholde fokus på de regenerative principper og logikker. Stjernen består af syv spidser, hvoraf hver af disse spidser repræsenterer et regenerativt ledelsesdogme.

Dogmerne bygger som nævnt på og understøtter implementeringen af de regenerative principper og grundlogikker, og de skal forstås som retningsanvisninger ift. ledernes fokus i dagligdagen.

De syv regenerative ledelsesdogmer er:

🔹Retning:

“FORBIND ORGANISATIONEN TIL VERDEN, FORSTÅ JERES BIDRAG OG FORMULER ET KLART FORMÅL”

🔹Resultater:

”ANERKEND OG GIV LØSNINGER, DER UNDERSTØTTER JERES FORMÅL, LIV”

🔹Ressourcer:

”FORBIND, FORLØS OG SKAB FAGLIGT FLOW”

🔹Individer:

”SKAB BALANCE OG PERSONLIGT FLOW”

🔹Relationer:

”SKAB FORBINDELSER, TILLID, TRYGHED OG NÆRVÆR”

🔹Kommunikation:

”SKAB EJERSKAB TIL FORMÅLET, MENING, FORSTÅELSE OG RETNING”

🔹Idéudvikling:

”SAML DE RIGTIGE MENNESKER I DEN RIGTIGE PROCES”

De kommende syv uger vil jeg i en blogserie udfolde og forklare et dogme om ugen.

Jeg håber, at du vil læse med og lade dig inspirere ift., hvordan du bedst muligt kan understøtte en regenerativ organisation/-kultur igennem din ledelse.

Mere viden?

Mikkel har beskæftiget sig meget med regenerativ ledelse. Du kan blandt andet høre ham fortælle mere om implementeringen af en regenerativ organisation i dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’. Ellers kan du se nærmere på nogle af hans tidligere artikler om regenerativ ledelse og organisationer nedenfor.