Hvad er en regenerativ organisation?

Lær mere om hvad det regenerative er for noget

Når vi hjælper med at etablere og udvikle regenerative organisationer hos vores kunder, tager vi udgangspunkt i to grundlæggende principper hentet fra naturen, for at komme nærmere hvad det regenerative er for noget?:

1. Naturens økosystemer regenererer og revitaliserer over tid, hvilket konkret betyder, at de altid er i en proces, hvor noget forgår, og det tilbageværende konstant tilpasser sig og bliver mere levedygtigt. Økosystemerne i naturen skaber herigennem forudsætningerne for liv, og for at livet konstant kan udvikle og tilpasse sig.

2. I naturens økosystemer er elementerne forbundne, de påvirker hinanden og spiller sammen. Her vil man aldrig, i forståelsen af et elements udvikling og livsbetingelser, anskue elementet isoleret, men derimod altid som en del af det samlede økosystem.

Disse to regenerative principper – ”at skabe forudsætningerne for liv og for at livet kan udvikle og tilpasse sig” og ”at skabe forbundethed” bruger vi som grundprincipper i vores regenerative organisatoriske transformationsprocesser.

Fokus er her at genskabe livet og skabe fagligt (og personligt/menneskeligt) flow i organisationen gennem implementering af principperne.

Det sker ved at genforvilde organisationen; altså nedbryde strukturer og systemer, der hæmmer organisationens naturlige liv og begrænser medarbejdernes faglige udfoldelse, ved at frisætte medarbejderne fagligt og ved at genskabe organisationens forbundethed ­- internt i organisationen og eksternt. Og ved at genetablere/implementere knudepunkter og andre hverdagsprocesser, der understøtter at organisationen bliver levende.

Helt konkret arbejder vi typisk med begreber som:

🔹 Intro til det regenerative paradigme

🔹 Intro til den frisættende organisation

🔹 Værdiafklaring og bevidst paradigmeskift

🔹 Organisationens mission og fortælling

🔹 Frisættelse – af medarbejderne og af fagligheden

🔹 Etablering af fagligt og personlig flow

🔹 Klare frisættende rammer – gennem ledernes kommunikation

🔹 Nye roller og ansvar – og træning af nødvendige kompetencer i de nye roller

🔹 Øjebliksledelse – og den nye lederrolle.

🔹 Flowledelse og ledelse via touch points

🔹 Etablering af adhoc faglige netværksorganisering

🔹 Genforvildning af dele af organisationen

🔹 Genetablering af knudepunkter – og etablering af livgivende hverdagspraksisser

🔹 Forbundethed – både internt og eksternt

🔹 Livskraft og livsidentifikationer

🔹 Oplevelsen af nærhed og inklusion

🔹 Konstruktiv fejlkultur

🔹 Psykologisk tryghed

🔹 Puls, cykliske arbejdsrutiner og dvaleperioder

Og meget meget mere…

Har din organisation brug for hjælp i arbejdet med at blive mere regenerativ? 
Tænker du stadig – Hvad er det regenerative for noget? Eller synes du blot det lyder spændende og vil gerne høre mere? Så hiv fat i Mikkel Flod Storgaard – han deler hellere end gerne sine erfaringer med jer. Ellers kan du læse mere om bæredygtighed og regenerativ ledelse her.

Så kom sommeren! Med sommer følger ferie, og med ferie følger tid til fordybelse. Igen i år har vi lavet en liste med anbefalelsesværdige bøger,
Det står klart for selv det mest forandrings-u-parate menneske, at virkeligheden skriger på nye måder at se os selv og verden omkring os på. I
En grøn cirkel med en pil i midten, der repræsenterer organisationsudvikling og ledelse.
Af Oleg Koefoed, Growing Pathways ApS  Der er i de seneste år dukket et ‘nyt’ begreb op, når talen falder på bæredygtig udvikling: det regenerative.
En mand sidder på trappen til en bygning og taler i telefon