Hvad er en regenerativ organisation?

af Mikkel Flod Storgaard | okt 2, 2023 | Artikel

Når vi hjælper med at etablere og udvikle regenerative organisationer hos vores kunder, tager vi udgangspunkt i to grundlæggende principper hentet fra naturen, for at komme nærmere hvad det regenerative er for noget?:

1. Naturens økosystemer regenererer og revitaliserer over tid, hvilket konkret betyder, at de altid er i en proces, hvor noget forgår, og det tilbageværende konstant tilpasser sig og bliver mere levedygtigt. Økosystemerne i naturen skaber herigennem forudsætningerne for liv, og for at livet konstant kan udvikle og tilpasse sig.

2. I naturens økosystemer er elementerne forbundne, de påvirker hinanden og spiller sammen. Her vil man aldrig, i forståelsen af et elements udvikling og livsbetingelser, anskue elementet isoleret, men derimod altid som en del af det samlede økosystem.

Disse to regenerative principper – ”at skabe forudsætningerne for liv og for at livet kan udvikle og tilpasse sig” og ”at skabe forbundethed” bruger vi som grundprincipper i vores regenerative organisatoriske transformationsprocesser.

Fokus er her at genskabe livet og skabe fagligt (og personligt/menneskeligt) flow i organisationen gennem implementering af principperne.

Det sker ved at genforvilde organisationen; altså nedbryde strukturer og systemer, der hæmmer organisationens naturlige liv og begrænser medarbejdernes faglige udfoldelse, ved at frisætte medarbejderne fagligt og ved at genskabe organisationens forbundethed ­- internt i organisationen og eksternt. Og ved at genetablere/implementere knudepunkter og andre hverdagsprocesser, der understøtter at organisationen bliver levende.

Helt konkret arbejder vi typisk med begreber som:

🔹 Intro til det regenerative paradigme

🔹 Intro til den frisættende organisation

🔹 Værdiafklaring og bevidst paradigmeskift

🔹 Organisationens mission og fortælling

🔹 Frisættelse – af medarbejderne og af fagligheden

🔹 Etablering af fagligt og personlig flow

🔹 Klare frisættende rammer – gennem ledernes kommunikation

🔹 Nye roller og ansvar – og træning af nødvendige kompetencer i de nye roller

🔹 Øjebliksledelse – og den nye lederrolle.

🔹 Flowledelse og ledelse via touch points

🔹 Etablering af adhoc faglige netværksorganisering

🔹 Genforvildning af dele af organisationen

🔹 Genetablering af knudepunkter – og etablering af livgivende hverdagspraksisser

🔹 Forbundethed – både internt og eksternt

🔹 Livskraft og livsidentifikationer

🔹 Oplevelsen af nærhed og inklusion

🔹 Konstruktiv fejlkultur

🔹 Psykologisk tryghed

🔹 Puls, cykliske arbejdsrutiner og dvaleperioder

Og meget meget mere…

Har din organisation brug for hjælp i arbejdet med at blive mere regenerativ? 
Tænker du stadig – Hvad er det regenerative for noget? Eller synes du blot det lyder spændende og vil gerne høre mere? Så hiv fat i Mikkel Flod Storgaard – han deler hellere end gerne sine erfaringer med jer. Ellers kan du læse mere om bæredygtighed og regenerativ ledelse her.