5 bøger om det regenerative til din sommerlæsning

af Kim Gørtz | jun 27, 2022 | Artikel

Så kom sommeren! Med sommer følger ferie, og med ferie følger tid til fordybelse.

Igen i år har vi lavet en liste med anbefalelsesværdige bøger, som du kan bruge (noget af) din ferie på. Temaet er det regenerative, og der findes en masse god litteratur, som vi har spurgt vores erhvervsfilosof og seniorkonsulent, Kim Gørtz, om han kunne anbefale 5 bøger om. Det både ville og kunne han heldigvis.

Derfor kommer her Kims og Promentums regenerative læseanbefalinger til din sommerferie:

  • Designing Regenerative Cultures (Daniel Christian Wahl, 2016)
  • The Regenerative Business (Carol Sanford, 2017)
  • Regenerative leadership (Storm & Hutchins, 2019)
  • The regenerative life (Carol Sanford, 2022)
  • Leading by nature (Giles Hutchins, 2022)

Om at designe regenerative kulturer (Daniel Christian Wahl, 2016)

Gennem bogens syv kapitler møder man som læser et teoretisk klart og empirisk velbegrundet sprog, som er bygget op omkring en række bærende spørgsmål, som fx hvorfor det er vigtigt at ændre de herskende narrativer til et mere åndeligt og regenerativt funderet narrativ, hvorfor transformative innovationer må vælges frem for blot bæredygtige samt nødvendigheden af en helheds-systemisk og design-baseret tilgang.

Svarene herpå er gennemreflekterede og bogen kræver derfor som helhed også en hvis opmærksomhed af sin læser som følge af dens dybdegående og multifacetterede perspektiver på fx kollaboration, naturen, økonomi, etik og æstetik.

Bogen er rigelligt forsynet med referencer og en ganske grundig og omfattende litteraturliste. Dens relativt simple konklusion; at regenerative kulturer handler om at trives sammen rammer lige i hjertet.

Den regenerative forretning (Carol Sanford, 2017)

Denne bog går lige til biddet og sigter på, hvordan ”det regenerative” kan og skal give mening i erhvervslivet specifikt og arbejdslivet generelt.

Gennem nærmere beskrivelser og analyser af en del cases og konkrete eksempler kommer forfatteren med en række bud på, hvordan man re-designer sit arbejde og kultiverer det menneskelige potentiale med henblik på at opnå ekstraordinære gevinster. Således handler det her ikke blot bare om at træne arbejdskraften, men ligefrem at udvikle mennesker og få dem til at gro regenerativt.

På baggrund af en fremstilling af en række håndgribelige kriterier sigtes der på at blotlægge ”den forgiftede forretningspraksis”, og derved tilstræbe den nødvendige afgiftning, hvormed udvikling af en modig kultur, menneskelighed og arbejdssystemer samt organisationsstrukturer kan indtegne sig i det regenerative paradigme (konklusionen).

Regenerativ ledelse (Storm & Hutchins, 2019)

Forfatterparret tager afsæt i de historiske grunde til den kulturelle og menneskelige krise, stress, angst, depression, m.m.; adskillelsen og splittelsen fra naturen som følge af overdreven kontrol og konkurrence, og kalder på en systemisk transformation samt dybere empatiske livsforbindelser.

På denne baggrund optegner de en livets logik og dens syv principper, udtrykker tanker om den levende og naturlige organisation samt indfanger dette i det regenerative lederskabs tre fundamentale komponenter; 1) Design, 2) Kultur, 3) Væren.

Efter en række eksempler og øvelser opsummeres de teoretiske og tematiske tilhørsforhold og inspirationskilder med henblik på en omsættelighed heraf til praksis, nemlig ”Diagnose-hjulet”, som via 17 opmærksomhedsområder tilsigter at foretage en øko-systemisk mapping af organisationer såvel som af individer.

Bogen er forsynet med en liste over typiske udfordringer, en ledelsesværktøjskasse samt litteraturliste.

The regenerative life (Carol Sanford, 2022)

I denne bog sigtes der stort og omfattende, nemlig med henblik på at den regenerative livsførelse involverer en generel transformation af alle organisationer, samfundet og den menneskelige skæbne som sådan.

Således arbejder forfatteren her videre fra sin bog i 2017 via bl.a. det heroiske tema, det altomfattende arbejde samt syv første-principper om ”regenerationen”; nemlig helhed, potentiale, essens, udvikling, redet’hed(nestedness), noder og felter.

Forfatteren indstifter på baggrund af et begreb om betydningsbærende komponenter (nodal-punkter) 9 centrale og væsentlige regenerative rolle(modeller) (som gennemgås en for en i de følgende 9 kapitler) for det fremtidig regenerative samfund (konklusionen).

Disse er: 1. forældrerollen, 2. designer-rollen, 3. jord-rollen, 4. borger-rollen, 5. entrepreneur-rollen, 6. økonomi-rollen, 7. uddanner-rollen, 8. medie-indholds-skaber-rollen samt 9. den spirituelle ressource-rolle.

Leading by nature (Giles Hutchins, 2022)

I denne spritnye bog arbejder forfatteren videre ad nogle af de spor, som blev lagt ud i samarbejdet fra 2019 med Laura Storm. Her sigtes der primært på frembringelsen af ”den regenerative leder” gennem naturbaserede erkendelser og erfaringer.

Således arbejdes der gennem bogens tre dele med ”skiftet” som hovedtema, først og fremmest gennem skiftet i ledelsesbevidsthed, dernæst i kropsliggørelsen heraf og åbningen ind til en dybere natur, hvor indenfor der også indskrives en række regenerative dyder, som følger tilblivelsesprocessens væsen, nemlig balance, tålmodighed, mod og formålsfuldhed.

Endelig fremstår det tredje og ligeså vigtige skift, som de to foregående, nemlig manifesteringen gennem en række kommende og mulige fremtids-scenarier inden for forretningslivet, en case-beskrivelse samt en systemisk innovations-lege-bog.

Tiden er kommet! (som bogen afslutter med…).