Regenerative værdikæder i praksis: Regenerativ kaffe-revolution: Fra bønne til kop

af Henning de Haas | jan 31, 2024 | Artikel

En regenerativ værdikæde tager udgangspunkt i produkterne. Designet, materialevalg, producerbarhed af produkterne er udgangspunktet for design af en virksomheds regenerative værdikæde. En regenerativ værdikæde har især fokus på, at produkterne skal være bionedbrydelige, genanvendelige eller opgraderbare. På denne måde skaber de ikke affald eller forurening. Dette er en helt central del af produktudviklingsprocessen og stiller store krav til materialer og processer. Produkter skal designes, så de faktisk kan genbruges og livsforlænges, før de genanvendes. Produkterne skal også designes til at opfylde reelle behov og skabe værdi for brugerne, samfundet og planeten. Produktudviklingsprocessen involverer alle relevante interessenter, kunder, leverandører, medarbejdere og lokalsamfund, i en samskabelsesproces. Her tages der højde for deres behov, ønsker og feedback.

Produktionen i en regenerativ værdikæde er baseret på vedvarende energi og optimeret til at minimere spild, udledninger og miljøpåvirkning. De klassiske dyder fra operation gælder stadig, og alle de kendte værktøjer, LEAN mv. er fundamentet for den regenerative produktion. Produktionen er organiseret i selvledende og fleksible enheder, som kan tilpasse sig ændringer i efterspørgsel, marked og omgivelser. Produktionen er også understøttet af et lærings- og innovationsmiljø, hvor der konstant søges efter forbedringer og nye muligheder.

I den regenerative værdikæde er distributionen baseret på effektive og bæredygtige transportformer, som reducerer CO2-aftryk og omkostninger

Det sker bl.a. baseret på et netværk af lokale og regionale partnere, som kan levere produkterne hurtigt og pålideligt til kunderne. Distributionen er også baseret på et it-setup, der giver transparens. Samtidig giver det mulighed for at give kunderne indsigt i produkternes oprindelse, kvalitet og miljøpåvirkning. Data grundlagt fra registreringerne bruges også til kontinuert at optimere klimaaftrykket fra værdikæden og sikre de regenerative praksisser.

Når et produkt ikke kan bruges mere, er en vigtig del af den regenerative værdikæde, at sikre et flow af produkter til genbrug eller genanvendelse, afhængig af produktets design og kvalitet. Genbrug i den regenerative værdikæde er baseret på en effektiv og sikker indsamling, sortering og behandling af produkterne, når de er udtjente eller defekte. Produkternes design og materialevalg sikrer en høj grad af genanvendelse, reparation eller opgradering af produkterne. Således kan de indgå i nye værdikæder. Kunderne i den regenerative værdikæde hjælpes til at vælge bevidst og have en ansvarlig adfærd. Dette gøres ved valg af produkter, som passer til deres behov og værdier. Forbrug er også baseret på en cirkulær og delende økonomi. Her kan kunderne leje, dele, bytte eller sælge produkter, når de ikke længere har brug for dem.

Et eksempel på en regenerativ værdikæde

Et eksempel på en regenerativ værdikæde kunne være en kaffe-værdikæde, hvor produktudviklingen sker i samarbejde med lokale kaffebønder i Afrika og Latinamerika. Disse dyrker kaffen på en bæredygtig måde, som beskytter biodiversiteten og jordens frugtbarhed. Kaffevirksomheden hjælper bønderne med at forbedre deres levevilkår og indkomst gennem f.eks. fairtrade-certificering og uddannelse. Produktudviklingen er baseret på samarbejde med kunder, der hjælper med at udvikle produkter med forskellige smagspræferencer til forskellige behov. Produktionen, som foregår i Danmark, er baseret på solenergi og biogas. Her drives risteri, maling og pakning af kaffen i genanvendelige eller komposterbare emballager, som er lavet af naturlige materialer. Virksomheden bruger kendte produktionsoptimeringsprincipper til at minimerer produktionsspild og udledninger, og sender overskydende organisk materiale tilbage til lokalt jordbrug, som kan bruge det som gødning. Den regenerative kaffeværdikæde har et innovativt og lærende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har indflydelse og ansvar for egne opgaver og resultater.

Distribution af kaffen sker igennem et netværk af lokale og regionale partnere, som deler virksomhedens vision og værdier. Der benyttes cykler, elbiler og tog til at transportere kaffen, og virksomheden undgår fly og lastbiler i det omfang, det er muligt. Det betyder selvfølgelig længere transporttider, som produkterne skal kunne klare. Det er en del af produktudviklingen at teste holdbarheden ved langsommere transportformer, da det er et vigtigt element af den regenerative værdikæde. Kunderne får mulighed for at spore deres kaffes oprindelse, kvalitet og miljøpåvirkning (CO2 aftryk). Dette gøres gennem en app, som viser information om kaffebønderne, produktionen og distributionen.

Kunderne tilbydes mulighed for at aflevere den brugte emballage, så den regenerative kaffeværdikæde kan genbruge emballagen. Virksomheden sørger for, at kaffeemballagerne bliver indsamlet, sorteret og behandlet på en effektiv og sikker måde, når de er udtjente eller beskadigede. Emballagen bliver genanvendt, reparereteller opgraderet, så den kan indgå i en ny værdikæde med respekt for emballagernes materialer, funktioner og historie.