Skab nye knudepunkter

af Mikkel Flod Storgaard | okt 4, 2023 | Artikel

– 9. læringspointe fra Promentums arbejde med at skabe frisættende regenerative organisationer.

Hver torsdag i 11 uger giver Mikkel Flod Storgaard dig én af 11 læringspointer fra Promentums arbejde med at udvikle og implementere frisættende organisationer hos vores kunder.

Den 9. er, at det er vigtigt, at skabe nye knudepunkter i organisationerne.

De seneste mange års arbejde med at effektivisere og indføre LEAN, new public management KPI´er har gjort vores organisationer strukturerede og ”udrettede”.

Udrettede i den forstand, at knudepunkterne er forsvundet, og processerne har fjernet alt overflødigt tidsforbrug.

Vi spilder ikke tiden på at stå i kø ved printeren, og køen i kantinen er også forsvundet gennem diverse LEAN-tiltag. Antallet af mødedeltagere er skåret ned til et minimum, og det samme er dagsordenen og emnerne.

Det er også slut med tidsspildende internatkurser, internatafdelingsseminarer og fællesrejsetid til møder.

I stedet har vi fået virtuelle møder, onlineundervisning, der kan tages, når det passer, it-support, der kan fjernstyre computerne, samt IT-systemer der kan lette processerne, og som er automatiserede og strømlinede.

Vi har effektiviseret, sparet og rettet alle uhensigtsmæssige aktiviteter og fjernet de små tidsrøvere.

Rationelt og umiddelbart fornuftigt.
Men det giver også organisationerne nogle udfordringer.

For det er i alle disse tidslommer, i knudepunkterne, i de umiddelbart ligegyldige øjeblikke, at livet udfolder sig. 

Det er i disse knudepunkter, vi får fyldt på tanken af liv og menneskelig kontakt. 
Og det er ofte her, at mening, fællesskab, kreative løsninger, venskaber, relationer og psykologisk tryghed skabes.

Diagnosen er klar:
Vi har fået skabt så effektive organisationer, at de degenererer medarbejdernes energi og livskraft. Og måske også den generelle skaberkraft.

Det er derfor vigtigt at skabe nye knudepunkter, nye tidslommer, nye muligheder for, på en ikke effektiviseret måde, at være sammen i ikke planlagte øjeblikke, hvor vi, pga. øjeblikkets uforudsigelighed og åbenhed, kan være helt og fuldstændigt sammen.
Og sammen skabe liv og alt muligt andet godt…

Selv om det lyder mystisk, så handler det om at bryde nogle af de effektive arbejdsprocesser hos medarbejderne. Så de i perioder igen får luft og kan være modtagelige for de opståede øjeblikke.
Det handler om at skabe pitstop i hverdagen, hvor medarbejderne kan få lidt anderledes og skæve inputs og få mulighed for at bryde rutinerne og det strømlinede.

Det kan være alt muligt, f.eks. ”højskoleaftner” med temaer af mere dannende karakter, gåture i naturen, small talk på møder, afdelingsmøder ved et bål i skoven, det kan være dage med længere frokostpauser, indbyggede ”dvaleperioder”, samtaler om filosofiske og eksistentielle temaer osv.

Det er kun fantasien, der sætter grænsen – det skal bare bidrage ind i organisationens genforvildning og må ikke understøtte effektiviseringslogikken yderligere.

Læs også Klaus Bakdals artikel om knudepunkter: https://promentum.dk/knudepunkter-i-livet/