Genopdag din organisation – igen og igen og igen og…

af Mikkel Flod Storgaard | dec 3, 2023 | Artikel

Den regenerative organisation er dynamisk og konstant i udvikling. Den er lærende og udforsker konstant sig selv gennem interaktionen med sine indre og ydre økosystemer.

En essentiel egenskab ved den regenerative organisation er dens vedvarende åbenhed for forandring. Den tilpasser sig kontinuerligt og genopdager sig selv. Den konstante genopdagelse er et fundamentalt princip inspireret af naturen. Naturen er ikke statisk, harmonisk eller fuldstændig cyklisk. Den er snarere “spiralisk”- dvs. altid i bevægelse.

Selvom årstiderne gentages som sommer, efterår, vinter og forår, er ingen to somre identiske. Det cykliske i naturen er aldrig en fuldstændig gentagelse, men snarere en skabende og bevægelig proces.

Genopdagelsen er en forudsætning for naturens grundlæggende princip – konstant tilpasning for at skabe liv og muligheder for livets udvikling.

Når vi skaber en regenerativ organisation, arbejder vi konkret på at vække liv i organisationen ved at implementere tre grundprincipper fra naturen.

Fordi naturen altid:

  • Skaber betingelser for liv og livsudvikling 
  • Er 100% forbundet 
  • Genopfinder sig selv

Vi etablerer en åben og dynamisk kultur, der også bygger på forbundethed. Ægte forbundethed, hvor organisationen omfavner liv og bevægelser fra sine interne og eksterne økosystemer.

Vi træner organisationen i en “sense and respond” tilgang, hvor den er åben og forstår at reagere på behov, impulser og bevægelser fra medarbejdere, faglige bevægelser, omgivelser og mere – med evnen til at tilpasse sig og genopdage sig selv.

På denne måde gør vi organisationen levende.

Hvis du er nysgerrig på mere viden omkring regenerativ organisationsudvikling, så lyt med til dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’.