Genforbindelse: Udvikling af de organisatoriske relationer

af Tim Struck | nov 29, 2023 | Artikel

At udvikle relationer i en organisatorisk kontekst med det centrale, regenerative begreb ‘genforbindelse’ kræver en dybdegående forståelse for, hvordan vi er gensidigt afhængige. Her er tre områder, som ledere kan arbejde med for at udvikle de organisatoriske relationer i denne sammenhæng:

1. Empatisk kommunikation og lytning

At lytte og forstå sine medarbejdere er afgørende for at skabe sunde organisatoriske relationer. Ledere kan her øve sig i empatisk kommunikation, hvor man ikke blot fokuserer på at udtrykke sig selv, men også på at forstå og fornemme, hvor medarbejderne er i deres verden.

Ledere kan bidrage til at skabe en åben kommunikationskultur, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at dele deres tanker. Ledere kan være tilgængelige og åbne for dialog, og opfordre til ærlighed og gennemsigtighed. Dette bidrager til et miljø, hvor gensidig respekt og tillid vokser, og hvor medarbejdere føler sig set og hørt.

‌2. Fremme samarbejde og fællesskab

Ved at skabe rum og muligheder for samarbejde og fælleskab blandt medarbejderne kan ledere arbejde på at nedbryde siloer og fremme en organisationskultur, hvor alle føler, at de er en del af en større helhed. Dette kan styrkes gennem tværfaglige projekter, ad-hoc baserede faglige teams, der arbejder på tværs af organisationens klassiske hierarkier samt fælles arrangementer.

Ledere kan således opfordre til, at medarbejdere støtter hinanden og deler viden og ressourcer. De kan skabe en følelse af gensidig afhængighed og samarbejde. Her forstår alle, at deres individuelle succes er forbundet med teamets og organisationens succes som helhed.

‌3. Lede med etiske principper

Endelig kan ledere integrere etiske principper og værdier i deres ledelsespraksis. De kan være et forbillede for integritet, ansvarlighed og samfundsmæssig bevidsthed. De kan lade deres handlinger afspejle deres engagement ved at skabe en positiv indvirkning på samfundet og miljøet.

‌Generelt kan organisationen tage ansvar for dens beslutninger, og handlingerne de medfører samt bidrage positivt til samfundet. Dette kan udtrykkes ved at engagere sig i velgørende aktiviteter, støtte civil- og lokalsamfund eller implementere praksisser, der skaber en positiv indvirkning på miljøet.

‌Ved at bruge ovenstående tilgange og redskaber kan ledere bidrage til relationer, der er baseret på gensidig respekt, tillid og fællesskab. Det centrale regenerative begreb ‘gen-forbindelse’ er en opfordring til at se på organisationen som en del af et større økosystem. Et økosystem hvor trivsel og succes opnås gennem fællesskab og samarbejde. Dette skaber ikke kun en positiv arbejdskultur, men bidrager også til en mere meningsfuld og regenerativ organisatorisk fremtid.

Er du nysgerrig på mere viden om den regenerative organisation? Så lyt med her.