Genforbindelse: Udvikling af organisationens møde med omverden

af Tim Struck | dec 11, 2023 | Artikel

For at udvikle organisationen i forhold til dens omverden med det centrale, regenerative begreb ‘genforbindelse’, er det afgørende at skabe en dybtfølt forståelse for gensidig afhængighed og samhørighed med alt levende. Her er tre områder, der kan hjælpe med at styrke organisationens møde med omverden samt udvikle organisationen i en regenerativ retning:

‌1. Styrkelse af stakeholder-engagement og dialog

Først og fremmest kan man involvere interessenter som en integreret del af organisationens beslutningsprocesser. Man kan identificere og forstå de forskellige interessenters behov, perspektiver og forventninger. Derudover kan man gennemføre hyppige dialoger, workshops og rådgivende møder og herigennem skabe en åben og givende platform for dialog, samarbejde og interaktion.

Organisationen kan vise ægte interesse for interessenternes synspunkter og tilpasse dens strategi og praksis i overensstemmelse hermed. Dette kan skabe en atmosfære af gensidig tillid og respekt, hvor organisationen og dens omverden kan arbejde sammen for at skabe fælles løsninger og langvarige resultater.

2. Transparens og kommunikation

Det er afgørende at praktisere åbenhed og ærlighed i organisationens kommunikation med omverdenen. Det kan ske ved at dele information om organisationens mål, præstationer, udfordringer og regenerative initiativer. Organisationen kan bruge forskellige kommunikationskanaler som SoMe, rapporter og møder til at folde budskaber bredt ud.

Det er vigtigt, at organisationen viser sit engagement inden for det regenerative gennem handlinger. Ikke kun gennem ord. Organisationen skal være transparent omkring de fremskridt, der er opnået, og de områder, der stadig kræver forbedring. Dette vil styrke tilliden til organisationen og dens vilje til at skabe en positiv indvirkning.

‌3. Aktivt samarbejde og partnerskaber

Endelig kan organisationen søge aktivt samarbejde og partnerskaber med andre organisationer, NGO’er, myndigheder samt civil- og lokalsamfund. Den kan skabe samarbejde på tværs af sektorer for at udvikle fælles løsninger inden for klima, biodiversitet, social ulighed og regenerativ udvikling som helhed. Dette kan føre til innovative løsninger og en mere holistisk tilgang til problemløsning.

Disse partnerskaber kan forstærke organisationens indvirkning og skabe en følelse af gensidig afhængighed på tværs af sektorer og samfund. Dette gøres ved at stræbe efter at etablere langsigtede partnerskaber. Partnerskaber der går ud over kortsigtede gevinster, og som er baseret på gensidig respekt og fælles mål.

Ved at bruge disse ovenstående tilgange og værktøjer kan en organisation udvikle en dyb forbundethed med sin omverden og være dedikeret til at skabe en positiv indvirkning på omverden.

Det centrale regenerative begreb ‘genforbindelse’ opfordrer således til at se organisationen som en del af et større økosystem, hvor samarbejde og forståelse er nøglen til at skabe en bedre verden. Det er en investering i en regenerativ fremtid, hvor organisationer og deres omverden arbejder sammen for at opbygge en mere retfærdig og regenerativ verden.

Hvis du vil lære mere om en regenerativ udvikling af din organisation, så lyt til dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’!