Principper og grundlogikker i den regenerative organisation 

Principper og grundlogikker i den regenerative organisation 

Udgangspunktet for den regenerative organisation er naturens helt fundamentale grundprincip:

“at naturens økosystemer altid tilpasser sig og skaber forudsætningerne for liv og for at livet kan udvikle og udfolde sig”.

Dette princip bruger vi i Promentum som det overordnede formål, når vi arbejder med udvikling af regenerative organisationer. 

Men hvad vil det sige at skabe forudsætningerne for liv? Hvordan skal vi forstå dette ”liv”?

I astrofysikken definerer man liv som:

“samspil og udveksling”. 

Når vi udvikler regenerative organisationsformer, er det således et underliggende formål at skabe (forudsætningerne for) samspil og udveksling. 

I arbejdet med dette, henter vi ligeledes inspiration fra andre bærende principper fra naturen: 

Forbundethed

Bevægelse og foranderlighed

Spiralisk

Lad os kigge nærmere på dem.

Forbundethed

I naturen er alt forbundet. Her er elementerne forbundne, de påvirker hinanden og spiller sammen. Her vil man aldrig, i forståelsen af et elements udvikling og livsbetingelser, anskue elementet isoleret, men derimod altid som en del af det samlede økosystem. 

I en regenerativ organisation ses alt også forbundet og skal forstås som en del at en større helhed.

Bevægelse og foranderlighed

Et andet princip hentet fra naturen handler om, at naturen altid er foranderlig og i bevægelse. 

Naturen er ikke statisk, ikke i harmoni og ikke i ro. Den tilpasser sig konstant. 

Noget dør og går til, og noget nyt og mere levedygtigt opstår. 

På samme måde er den regenerative organisation levende og altid i bevægelse. Den er evigt lærende og genopdager løbende sig selv i interaktionen/forbundetheden med sine indre og ydre økosystemer.

Spiralisk

Naturens bevægelse er ikke lineær og heller ikke cirkulær – den er spiralisk eller spiralær. 

To somre er aldrig identiske. Det cykliske er således aldrig en fuldstændig gentagelse i naturen – men noget, der er med til skabe det levende og bevægelige.

Udviklingen i den regenerative organisation er ligeledes spiralær. Den foregår i en konstant fremadrettet bevægelse i en cirkulær kontekst. 

Grundlogikker i den regenerative organisation

Når vi bruger ovenstående principper i udviklingen af en regenerativ organisation, kræver det helt nye logikker, nye forståelsesrammer og et brud med flere af de grundlogikker, der ligger til grund for vores traditionelle organisationer.

Fundamentet for den regenerative organisation bygger på et sæt grundlogikker, der er med til at skabe forudsætningerne for, at vi lykkes med at indarbejde principperne i vores organisation. 

Livet som grundlogik

Først og fremmest er det vigtigt at erkende, at samspil og udveksling er processuelle begreber. Det er størrelser, der ikke kan planlægges og herefter blot implementeres. 

Samspil og udveksling folder sig først rigtigt ud, når det får liv – når det opstår, forbinder og fuldbyrder sig. 

Du kan ikke planlægge og implementere liv. 

Derfor forstås og gennemføres organisationsudvikling og forandringer markant anderledes i den regenerative organisation. Det er ikke fordi planen og intentionen om at udvikle noget i en bestemt retning ikke findes i den regenerative organisation. Men her arbejder man med udvikling og forandring mere åbent og mere responsivt.

I den regenerative organisation handler det om at slippe livet løs og understøtte det. At adoptere de naturlige bevægelser og forandringer løbende. 

Mangeforbundet som grundlogik

Viden er blevet mere kompleks. Kompleks betyder mangeforbundet, og i den regenerative organisation arbejder man med at fastholde mangeforbundetheden. Både i opgaveløsning og i organisering. 

Levende organisering som grundlogik

Organiseringerne i den regenerative organisation har ikke afgrænsninger – hverken ift. den omkringliggende verden eller mellem de forskellige fagligheder inden i organiseringen. 

Den regenerative organisation er ikke statisk. Den flyder langt mere og er mangeforbundet.  Den er dynamisk og formår konstant at bevæge sig mod nye og mere hensigtsmæssige koblinger og organiseringer. Den er levende. 

Øjeblikkets magi som grundlogik

I den regenerative organisation ses øjeblikket som essentielt for organisations flow og liv. En regenerativ organisation er levende i en strøm af øjeblikke. Derfor arbejder vi med øjebliksledelse, med livgivende øjeblikke og med åndehuller.

Nysgerrig på mere viden om den regenerative organisation?

Så lyt med til dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’, hvor Mikkel fortæller om implementeringen af en regenerativ organisation.