Regenerativ: Et nyt ambitionsniveau

af Alis Sindbjerg Hinrichsen | mar 13, 2024 | Artikel

“Regenerativ” er ikke bare et nyt ord, der erstatter det meget brugte udtryk “bæredygtighed.” Det er en ny måde at tænke på, et helt nyt ambitionsniveau. Regenerativ betyder “at skabe de betingelser, der gør at livet kontinuerligt fornyer sig selv, transcenderer til nye former og blomstrer midt i stadigt skiftende livsbetingelser.”

I bund og grund betyder det, at vi skal opgive vores selvtilfredshed mod at gøre “mindre skade”, og i stedet begynde at handle for at ”give mere end vi tager”.

Det betyder, at vi skal skubbe vores indsats for at reducere påvirkningen ud over nul, finde måder at genoprette, forny og genopbygge vores miljø og samtidig styrke samfundet. Dette er vejen til regenerering. Med andre ord betyder regenerativ at give mere tilbage, end vi tager fra verden. Det er det uundgåelige næste skridt, når man bevæger sig fra degenerative systemer, der forurener og spilder ressourcer, til modeller, der genopretter naturen og understøtter samfund. Regenerativ tænkning repræsenterer en grundlæggende ændring i, hvordan vi opfatter og interagerer med verden. Her er et par grunde.

Fra udvinding til genopretning

Traditionelle tilgange har ofte fokuseret på at udvinde ressourcer fra miljøet uden at overveje de langsigtede konsekvenser. Regenerativ tænkning lægger på den anden side vægt på genopretning og fornyelse af økosystemer og samfund. Det sigter mod at skabe systemer, der på bæredygtig vis opfylder menneskelige behov, samtidig med at det regenererer og forbedrer det naturlige miljø.

Fra lineære til cykliske systemer

Den fremherskende lineære model for produktion og forbrug følger et “forbrug-producer-smid væk”-mønster, hvilket fører til ressourceudtømning og affaldsophobning. Regenerativ tænkning fremmer cirkulære systemer, der efterligner naturlige kredsløb, hvor ressourcer genbruges, genbruges eller regenereres. Det søger at skabe lukkede systemer, der minimerer spild og maksimerer ressourceeffektiviteten.

Fra reduktionisme til holistiske tilgange

Traditionelle tilgange fokuserer ofte på isolerede dele og undlader at tage hensyn til naturlige systemers indbyrdes forbundne sammenhæng og kompleksitet. Regenerativ tænkning antager et holistisk perspektiv, der anerkender den indbyrdes afhængighed og interaktioner mellem forskellige systemelementer. Den anerkender, at tackling af komplekse udfordringer kræver, at hele systemet og dets dynamiske forhold tages i betragtning.

Fra bæredygtighed til regenerering

Mens bæredygtighed sigter mod at opretholde status quo og forhindre yderligere nedbrydning, går regenerativ tænkning ud over bæredygtighed. Den søger aktivt at genoprette og revitalisere nedbrudte systemer aktivt, sigter efter overflod og forsøger at undgå yderligere skade. Den anerkender, at mennesker har potentialet til positivt at bidrage til sundhed og modstandsdygtighed i økosystemer og samfund.

Fra dominans til samarbejde

Traditionelle tilgange ser ofte mennesker som adskilte fra naturen, hvilket fører til en tankegang af dominans og kontrol. Regenerativ tænkning anerkender, at mennesker er en integreret del af økosystemer og går ind for samarbejde med naturen. Det understreger vigtigheden af at arbejde med bæredygtige principper, respektere naturlige kredsløb og samskabe bæredygtige løsninger.

Generelt udfordrer regenerativ tænkning konventionelle lineære og reduktionistiske tilgange ved at tilbyde et mere holistisk, indbyrdes forbundet og dynamisk perspektiv. Den søger at ændre vores tankegang og praksis i retning af at skabe regenerative systemer, der kan genoprette og forbedre velvære for både mennesker og planeten.

Mere viden?

Du kan finde meget mere viden om det regenerative paradigme på Promentums podcast ‘Lyden af Promentum‘.