Masterclass i implementering

Masterclass i implementering

Hvis du vil forandre hverdagen – så arbejd med forandringerne i hverdagen. Det lyder logisk, men alligevel har alt for mange forandringsprojekter fokus på planer og visioner og langt mindre på hverdagen og de mennesker, der skal gøre noget andet end de plejer. Udfordringen er ofte at få forandringer og strategier omsat til virkeligheden og implementeret i hverdagen, så de skaber en varig effekt.

Kursets opbygning

På dette intensive forløb over to gange to dage får du en samlet pakke af værktøjer og metoder til at starte dit næste implementeringsprojekt helt rigtigt. Formålet er at sikre, at implementeringen af dit projekt faktisk sker. Vi kommer igennem fire faser af implementeringsprojektet, som skaber resultater og begejstring på kort sigt, men som også skaber forankring i kultur og struktur på lang sigt.

Efter hvert modul mødes du med din sparringsgruppe i ½ dag. I deler erfaringer med hinanden på den hjemmeopgave, I får på modulet.

Hvem kan deltage

Det intensive forløb er for dig, der gerne vil have en samlet pakke af de nyeste værktøjer og metoder inden for implementering og forandringsledelse. Du er allerede ansvarlig for et større forandringsprojekt eller du står over for dit første forandringsprojekt

Faglige temaer på kurset

Modul 1: Mobiliser og målret dit projekt til brugerne
På dette modul kommer vi igennem de to første faser af implementeringsprojektet. Du får viden om, hvad implementering er og hvad du skal gøre for at designe dit implementeringsprojekt i overensstemmelse med nyeste hjerneforskning. Du får indarbejdet et udefra- og ind perspektiv fra starten – og du lærer, hvordan en implementeringsplan skal laves for at den forankrer det nye i driften.

Modul 2: Hvordan du får det til at ske – hverdagsimplementering
Vi bygger ovenpå arbejdet fra modul 1 og fokuserer på konkrete adfærdsmål som pejlepunkter for implementeringsprojektet. Du lærer, hvordan du bruger hverdagsimplementering til bl.a. at skabe den rette organisering omkring din implementering, så du opnår ejerskab og motivation i driften. Du lærer også, hvordan du implementerer gennem andre. Du får desuden værktøjer og metoder til at forstå og håndtere den skepsis (modstand), der helt sikkert vil opstå.

Dit udbytte

Teori og viden
Indsigt i nyeste internationale viden om implementering, forandringsledelse, antropologisk-inspirerede metoder og hjerneforskning.

Viden, værktøjer og metoder
Viden, værktøjer og metoder til at planlægge, lede og implementere et forandringsprojekt, der skaber varig effekt.

Styrket dit eget forandringsprojekt
Du arbejder intensivt med dit eget forandringsprojekt, når du får lagt en implementeringsplan, eksekveret på planen samt afprøvet en række implementeringsmetoder og værktøjer, der bliver indarbejdet i din daglige praksis.

Styrket din rolle som implementeringsleder
Afdækket dit udviklingspotentiale og arbejdet grundigt med dig selv som leder af forandringer.

Sparring og netværk
Under uddannelsen har du rig mulighed for at sparre, netværke og vidensdele med implementeringskonsulenter i andre organisationer.

København

2021-22

Modul 1: 23.-24. nov. 21

Modul 2: 17.-18. jan. 22

Promentum A/S

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 14.800 ekskl. moms