Opmærksom ledelse

Uddannelse af fremtidens ledere

Tag dit lederskab til nye højder – lær at kombinere teori og praksis for at styrke din lederidentitet, øge samarbejde, og navigere effektivt i din daglige ledelse.

På uddannelsen arbejder du målrettet med at skabe øget opmærksomhed og nærvær i den daglige ledelse. Du arbejder med de vigtigste temaer for dig som leder, så du kan udvikle og træne din lederrolle.

Gennem øvelser og relationsarbejde arbejder du med at blive klogere på dine reaktionsmønstre og evne til at samarbejde for derigennem at styrke din lederidentitet og din tro på dig selv i rollen som leder.

Gennem en kombination af teori, praktisk viden og konkrete øvelser, lærer du at skabe psykologisk tryghed, være mere tydelig i din ledelse og minimere uoverensstemmelser i den daglige ledelse.

Uddannelsen giver dig relevante teorier og centrale begreber, som kan hjælpe dig i din refleksionsproces og i din rolle som leder. Du får også konkrete værktøjer, som du træner og lærer at anvende i praksis.

På uddannelsen arbejder du med en lang række forskellige temaer så som: samtaletræning, gruppe- og teamledelse, konfliktledelse, forandringsledelse, selvledelse, frisættende og regenerativ ledelse, samt dilemmaer og problematikker relateret til ledelse.

Hvem kan deltage

Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at styrke opmærksomhed, nærvær og evnen til at bevare fokus og retning i travle og stressende ledelsessituationer.

Faglige temaer på uddannelsen

Samtaletræning

Du arbejder bl.a. med udviklende samtaler (coaching), motiverende samtaler, svære samtaler og facilitering af møder. I samtaletræningen er der fokus på at være i øjenhøjde, og se det hele menneske.

Gruppe- og teamledelse

Der er fokus på at øve evnen til at facilitere den gode udvikling for din gruppe eller dit team. Her er psykologisk tryghed og evnen til at motivere i fokus.

Konfliktledelse

Du bliver trænet i at forstå de grundlæggende dynamikker i konflikter, og hvordan du ved at arbejde med dig selv som leder, kan håndtere dem bedst muligt.
Vi træner evnen til at og sætte sig i den andens sted, og se forskellige perspektiver.

Forandringsledelse

Du arbejder med forandringsledelse, og hvordan du som leder kan hjælpe dine medarbejdere bedst muligt i de mange forandringsprocesser, som fylder i dagens arbejdsliv.
Vi arbejder med at vende usikkerhed og tvivl hos dine medarbejdere til kreativitet og udvikling.

Lede indad

Din lederrolle og position er i fokus, og du arbejder bl.a. med centrale temaer som: opmærksomhed, nærvær, autoritet, legitimitet, autenticitet, integritet, lederidentitet, lederstil, værdier, mindset, samt en åben og inkluderende indstilling.

Fokuspunkter:
Hvad er min opmærksomhed optaget af?
Hvordan sikrer jeg mig, at jeg til fulde har mig selv med i min ledelse?

Lede opad

På uddannelsen arbejder du med at skærpe dit blik for, hvordan du kan interagere med din leder og håndtere de strategiske beslutninger, der kommer ovenfra.

Lede udad

Handler om:
At kunne motivere, og at kunne skabe tillid og psykologisk tryghed
At træne evnen til inklusion, anerkendelse og ansvarsfølelse
At træne relationsarbejde, samskabelse og forbundethed
At øge kreativitet, mod og optimisme

Dilemmaer og problematikker i ledelse

På kurset arbejder vi både med de indre og ydre dilemmaer og problematikker, der trænger sig på i din rolle som leder. 

Teori og viden

Indsigt i anerkendt teori og viden inden for ledelse, teamledelse, konfliktledelse og forandringsledelse. Derudover en introduktion til emotionel ledelse, ængstelighed og stemningsberedskab, det sociale nervesystem – forbundethed og samskabelse.
Som gennemgående implementeringsredskab arbejder vi med ’de indre udviklingsmål’ (IDG’erne).

Værktøjer og metoder

Du får værktøjer, der kan hjælpe dig til at håndtere de mange facetter af ledelse, som du møder i din dagligdag. Du lærer at lede dig selv, og dine medarbejdere og træner bl.a. hvordan du kan håndtere samtaler, konflikter, dilemmaer og lede forandringer. 

Undervisningen består af oplæg, samtaler to og to og i grupper. Udover det vil der på hvert modul være samarbejds- og samskabelsesøvelser, der svarer til undervisningstemaerne. 

Forløbet indebærer en del træning og refleksion både på workshops og i din daglige ledelsespraksis. Dette skal sikre, at det lærte på uddannelsen kan overføres til dit daglige arbejde med ledelse, som altid er i fokus.

Under uddannelsen indgår du i en netværksgruppe, som mødes mellem workshopdagene. Det er et forum, hvor du sammen med andre ledere kan drøfte de problemer og glæder, som du oplever. I får til hvert møde en opgave, som relaterer sig til de temaer, som I arbejder med på uddannelsen.

Forløb

I første modul fokuserer vi på selvforholdet; at blive bedre til at forstå og kontrollere egne reaktionsmønstre, for derigennem at blive bedre til at sætte sig selv i spil, uden at overskride egne og andres grænser.

I andet modul fokuserer vi på relationer, samarbejde, samskabelse, sociale færdigheder, empati og evnen til at motivere.

I tredje modul fokuserer vi på virksomheden og verden omkring. Vi forholder os til hvordan vi agerer systemisk og regenerativt i samspil med omgivelser. Her arbejder vi med begreber som frisættende ledelse, tilpasning og gensidighed forbundethed, ud fra en bæredygtig holistisk tilgang.

Datoer for undervisningsdage
Modul 1: 1. – 2. februar 2024, kl. 9.30 – 16.00

Træningssession 1: 13. februar 2024, kl. 16 – 18

Modul 2: 29. februar – 1. marts 2024, kl. 9.30 – 16.00

Træningssession 2: 12. marts 2024, kl. 16 – 18

Modul 3: 4. – 5. april 2024, kl. 9.30 – 16.00

Træningssession 3: 17. april 2024, kl. 16 – 18

Pris 28350,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart

01. februar 2024

København