Lederudvikling for nye ledere

Opmærksom ledelse

Hør i videoen, hvad tidligere kursister har sagt om uddannelsen ‘Opmærksom ledelse’.

Få værktøjer, teori og praktisk viden, som kan spare dig for mange fejltagelser i din rolle som leder. På uddannelsen arbejder du med de vigtigste temaer for dig som leder, så du kan udvikle og træne din lederrolle. Særligt for uddannelsen er, at du arbejder fokuseret med din lederidentitet og din tro på dig selv i rollen som leder.

Uddannelsen giver dig relevante teorier og centrale begreber, som kan hjælpe dig i din refleksionsproces og til at begribe lederens verden. Du får også konkrete værktøjer, som du træner og lærer at anvende i praksis.

Der er mange facetter af ledelse at tage højde for. På uddannelsen arbejder du med en lang række forskellige temaer: samtaletræning, gruppe -og teamledelse, konfliktledelse, forandringsledelse, ledelse indad, opad og udad samt dilemmaer og problematikker relateret til ledelse.

Hvem kan deltage

Uddannelsen er målrettet dig, der er leder, og som føler, at du gerne vil have styrket opmærksomheden og være bedre til bevare fokus i travle, stressede og pressede ledelses- og hverdagssituationer.

Faglige temaer på uddannelsen

Samtaletræning
Du arbejder bl.a. med udviklende samtaler(coaching), svære samtaler og facilitering af møder.

Gruppe- og teamledelse
Der er fokus på at øve evnen til at facilitere den gode udvikling for din gruppe eller team.

Konfliktledelse
Du bliver træner i at forstå de grundlæggende dynamikker, og i at kunne være i konflikter og håndtere dem bedst muligt.

Forandringsledelse
Du arbejder med forandringsledelse, og hvordan du som leder kan hjælpe dine medarbejdere bedst muligt i de mange forandringsprocesser, som fylder i dagens arbejdsliv.

Lede indad
Din lederrolle og position er i fokus, og du arbejder bl.a. med centrale temaer som: din autoritet og legitimitet, autencitet og integritet, lederidentitet, lederstil, værdier, mindset, meta-opmærksomhed samt en åben indstilling.

Lede opad og lede udad
Foruden at lede dig selv og dine medarbejdere, skærper du dit blik for, hvordan du kan interagere med din leder og håndtere de strategiske beslutninger, som kommer ovenfra.

Dilemmaer og problematikker i ledelse
På kurset arbejder vi både med de indre og ydre dilemmaer og problematikker, der trænger sig på i din rolle som leder.

Pris

Kr. 28.350 ekskl. moms

Dit udbytte

Teori og viden

Indsigt i anerkendt teori og viden inden for ledelse, teamledelse, konfliktledelse og forandringsledelse. Derudover en introduktion til emotionel ledelse, ængstelighed og stemningsberedskab.

Værktøjer og metoder
Du får værktøjer, der kan hjælpe dig til at håndtere de mange facetter af ledelse, som du møder i din dagligdag. Du lærer at lede dig selv, og dine medarbejdere og træner bl.a. hvordan du kan håndtere samtaler, konflikter, dilemmaer og lede forandringer.

Grundig forståelse for din lederstil som leder 
I uddannelsesforløbet arbejder du intensivt med din lederidentitet, troen på dig selv i rollen som leder og afdækker din egen ledelsesmodel, som omfatter værdier, mindset m.m.

Metode og opbygning

Forløbet indebærer en del træning og refleksion både på workshops og i din daglige ledelsespraksis. Dette skal sikre, at det lærte på uddannelsen kan overføres til dit daglige arbejde med ledelse, som altid er i fokus, når du arbejder med hjemmeopgaver, på workshops, og ved konkrete refleksionsopgaver.

Under uddannelsen indgår du i en netværksgruppe, som mødes mellem workshopdagene. Det er et forum, hvor du sammen med andre ledere kan drøfte de problemer og glæder, som du oplever. I får til hvert møde en opgave, som relaterer sig til de temaer, som I arbejder med på uddannelsen.

København

2023

1. workshop:
13.-14. april 2023

2. workshop:
11.-12. maj 2023

3. workshop:
8.-9. juni 2023

Individuel samtale
4. sept. 2023

Promentum A/S

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 28.350 ekskl. moms