Implementerings­uddannelse

I Promentum lever vi af at hjælpe danske virksomheder med at blive professionelle til at drive projekter og skabe forandringer. Projekter kan være både store og små, korte eller lange, men fælles for dem er, at de rummer en række udfordringer, som man har brug for viden, værktøjer og erfaring for at løse.
Vi hjælper med undervisning og rådgivning, så virksomhedens medarbejdere opnår kompetencerne til at lykkes.

Implementering er den glemte fase i et projekt

Der er dog en særlig udfordring, vi jævnligt støder på. Forandringsprojekter er svære at implementere i hverdagen, så de rent faktisk medfører en varig adfærdsændring. Det ved vi fra de projekter, vi har hjulpet med. Derfor er vi optaget af at implementeringen bør ske på ryggen af hverdagens udfordringer – helt fra starten. Et projekt eller forandringstiltag er først rigtig en succes, når det bliver ført helt til dørs og skaber den ønskede effekt i yderste led i virksomheden.

Vores Implementeringsuddannelse har derfor særligt fokus på at udvikle dig fra at være projektleder til at være forandringsleder.

implementeringsuddannelsen

Hvem kan deltage?

Kurset er for dig, der allerede er ansvarlig for større forandringsprojekter eller som netop står over for at skulle starte dit første større forandringsprojekt, og ønsker at videreudvikle og styrke dine personlige forandringsledelses- og implementeringskompetencer.

Udbytte

Du vil efter uddannelsen kunne udvikle og implementere større, komplekse forandringer, være klædt på til at håndtere de interne og eksterne interessenter og mestre værktøjer og metoder til en målrettet hverdagsimplementering, der sikrer effekten på den lange bane.

Når du kommer hjem har du:

  • Styrket dit eget forandringsprojekt og lagt en robust implementeringsplan – og eksekveret på den.
  • Fået den nyeste internationale viden og kompetencer inden for forandringsledelse og implementering.
  • Afprøvet en række implementeringsmetoder og værktøjer og indarbejdet dem i din daglige praksis.
  • Trænet og fået konkret feedback på din evne til at facilitere forandringsprocesser.
  • Opbygget netværk og videndelt med implementeringskonsulenter i andre organisationer.

Metode

For at sikre, at du får omsat den viden du får på uddannelsen til konkret handling i din hverdag er det vigtigt, du tager udgangspunkt i netop din hverdag. Derfor skal du inden uddannelsen lave en udviklingsplan i samarbejde med din nærmeste leder.
Hvert af de fire moduler på uddannelsen har et overordnet tema. Og hvert tema arbejder vi med på følgende måde:

  • Før vi mødes på modulet modtager du viden i form af artikler, videoer e-learning etc., som du skal forberede.
  • På selve modulerne er der derfor fokus på praksistræning og sparring. Dvs. at vi træner brugen af den nye viden og arbejder med de ting, der er svære.
  • Hvert modul følges op af en sparringsseance med din underviser samt refleksion med 2-3 andre på uddannelsen.
  • Til sidst fokuserer vi på videndeling i mindre grupper og skaber refleksion ved hjælp af spørgsmål fra underviserne.

Opbygning

Den halvårlige uddannelsen er opdelt i 4 x 2-dages moduler. Der er 6-8 uger mellem hvert modul. Hvert modul følges op af en sparringsseance med din underviser samt refleksion med 2-3 andre på uddannelsen,  hvor vi har fokus på at få omsat den nye viden til din hverdag. Og du arbejder med dit eget forandringsprojekt undervejs.

Eksamen

Der afholdes en eksamen, hvor du får mulighed for at bringe alle de faglige elementer fra uddannelsen i spil på et forandringsprojekt i løbet af én dag. Du løser opgaven sammen med andre medkursister. Du får både mulighed for at vise, hvad du kan og samtidig overblikket over forandringsprojektets faser.

Hurtigt overblik over uddannelsen

Se videoen her og få en hurtig introduktion til, hvad uddannelsen giver dig. Videoen tager halvandet minut. Husk at slå lyden til.

København

2018

Modul 1:
4.-5. januar 2018

Sparringsdag:
9. februar 2018

Modul 2:
5.-6. marts 2018

Sparringsdag:
6. april 2018

Modul 3:
3.-4. maj 2018

Sparringsdag:
8. juni 2019

Modul 4:
3.-4. september 2018

Eksamen:
28. september 2018

Kursussted

Zoologisk Have
Roskildevej 34
2000 Frederiksberg

Møde/selskabsindgang, ca. 30-40 meter fra hovedindgangen.

Århus

2017

Modul 1:
20.-21. november 2017

Sparringsdag:
8. december 2017

Modul 2:
8.-9. januar 2018

Sparringsdag:
2. februar 2018

Modul 3:
8.-9. marts 2018

Sparringsdag:
13. april 2018

Modul 4: 
14.-15. maj 2018

Eksamen:
11. juni 2018

Kursussted

LYNfabrikken
Vestergade 49
8000 Århus C