Implementeringsuddannelsen

Implementerings­uddannelse

Read English version Læs den engelske udgave

Mange organisationer er skrappe til at levere udviklingsprojekter med høj kvalitet i leverancerne. Udfordringen er at få forandringer og strategier virkeliggjort og implementeret i hverdagen, så de skaber en varig effekt.

På Promentums implementeringsuddannelse får du viden, værktøjer og metoder til at skabe resultater og begejstring i organisationen på kort sigt, men også forankring i struktur og kultur på længere sigt. Du bliver uddannet implementeringsleder, så du kan planlægge, lede og implementere en forandring, der skaber varig effekt.

Hvem kan deltage

Uddannelsen er for dig, der allerede er ansvarlig for større forandringsprojekter eller som netop står overfor dit første forandringsprojekt og ønsker at videreudvikle og styrke dine personlige kompetencer inden for implementering- og forandringsledelse.

 

Dit uddannelsesforløb

Modul 1: Implementering og målretning af forandring til brugerne
Du får viden om, hvad implementering er og hvad du skal gøre for at designe dit implementeringsprojekt i overensstemmelse med nyeste hjerneforskning. Du får indarbejdet et udefra- og ind perspektiv i dit implementeringsprojekt fra starten.
Læs mere

Modul 2: Forandringsledelse og implementeringsplan
Du lærer at opstille relevante adfærds- og effektmål for dit projekt og lægge en skarp implementeringsplan, som sikrer, at du kommer hele vejen rundt og du får metoder til at sikre ledelsens opbakning til projektet.
Læs mere

Modul 3: Hverdagsimplementering og håndtering af ”modstand”
Du får ny, forskningsbaseret viden om og metoder til, hvordan du bringer forandringen helt ud i hverdagens levede liv – også gennem forandringsagenter. Du lærer, hvad du skal gøre for at spotte, forstå og håndtere modstand mod forandring i dit implementeringsprojekt.
Læs mere

Modul 4: Målret din kommunikation til brugerne
Du lærer, hvordan du formulerer en skarp kernefortælling om dit projekt, hvordan du sikrer en sammenhæng i budskaberne og har en plan, der understøtter det. Desuden træner du i at afholde et fængende oplæg ud fra bl.a. nyeste hjerneforskning, som får dine budskaber klart igennem til interessenter.
Læs mere

Pris

Kr. 44.500 ekskl. moms

Dit udbytte

Teori og viden
Indsigt i nyeste internationale viden om implementering, forandringsledelse, antropologisk-inspirerede metoder og hjerneforskning.

Viden, værktøjer og metoder
Viden, værktøjer og metoder til at planlægge, lede og implementere et forandringsprojekt, der skaber varig effekt.

Styrket dit eget forandringsprojekt
Du arbejder intensivt med dit eget forandringsprojekt, når du får lagt en implementeringsplan, eksekveret på planen samt afprøvet en række implementeringsmetoder og værktøjer, der bliver indarbejdet din daglige praksis.

Styrket din rolle som implementeringsleder
Afdækket dit udviklingspotentiale og arbejdet grundigt med dig selv som leder af forandringer ved at træne og få feedback på dig som leder, facilitator og formidler.

Sparring og netværk
Under uddannelsen har du rig mulighed for at sparre, netværke og vidensdele med implementeringskonsulenter i andre organisationer.

Dit uddannelsesforløb

Kr. 44.500 ekskl. moms

Modul 1

Implementering og målretning af forandring til brugerne

2 dage

Modul 2

Forandringsledelse og implementeringsplan

2 dage

Modul 3

Hverdagsimplementering og håndtering af ”modstand”

2 dage

Modul 4

Målret din kommunikation til brugerne

2 dage

Eksamen

Metode & opbygning

For at sikre, at din viden fra uddannelsen fører til konkret handling i dit arbejde, tager uddannelsen udgangspunkt i din hverdag og dit forandringsprojekt. Uddannelsen har fokus på praksistræning, sparring og feedback og før uddannelsesstart skal du i samarbejde med din nærmeste leder lave en udviklingsplan.

Uddannelsen strækker sig over et halvt år og består af 4 moduler á 2 dage. Der er 5-6 uger mellem hvert modul, så du har mulighed for at arbejde med teorien i praksis. Den afsluttende eksamen er en praktisk øvelse i at designe et implementeringsprojekt på én dag med brug af alle værktøjer og metoder fra uddannelsen, så du prøver det hele af i en sammenhæng.

Søger du interne forløb målrettet din organisation eller kursus?

Se Promentums kurser

Mere viden til dig…

Søg viden og inspiration på vores blog, hvor vi skriver om bl.a. implementering

København

2023

Modul 1:
12.-13. jan. 2023

Modul 2:
9.-10. feb. 2023

Modul 3:
27.-28. feb. 2023

Modul 4:
27.-28. marts 2023

Eksamen:
17. april 2023

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 44.500 ekskl. moms

Århus

2023

Hold start efterår 2023.

Sted

Århus C

Pris

Kr. 44.500 ekskl. moms