Certificering i regenerativ coaching

En mand og kvinde diskuterer organisationsudvikling i et regenerativt kontorrum.

Med en certificering i regenerativ coaching lærer du at coache, og du bliver samtidig også coachet. I den forstand er det et mesterlære-forløb, som i eksklusiv forstand kan skræddersyes lige efter dine behov og (sær)interesser. Specielt hvad angår indhold og tidsmæssige aftaler.

Forløbets tidsramme er 10×2 sessioner og forløber over omtrent 5-6 måneder. Typisk vil hver session rumme et coach-teoretisk input, metode-træning og en coaching af dig. Det prismæssige spektrum spænder fra 35.000 kr. ex moms til 60.000 kr. ex moms alt efter, hvilke behov du har (som aftales nærmere inden forløbets begyndelse).

Det er også muligt at være 2-3 stykker, dvs. som et team, hvilket vil sænke stykprisen.

Det lærer du

Med en certificering i regenerativ coaching lærer du en række forskellige coaching-tilgange at kende fra de respektive dominerende psykologiske diskurser. Dvs. at du bliver fortrolig med de metoder, som typisk knyttes til de coachende dialoger. Både gennem teorien, praktikken og konkret på det tekniske plan. Du vil hver gang få specifik feedback på din stil, evne og færdighed.

Der vil typisk mellem hver gang være nogle hjemmeopgaver i form af øvelser og træningsbaner til den kommende session. Forløbet afslutter med eksamen og udklækker (hvis bestået) et certificeringsbevis.

Forløbet vil tage udgangspunkt i Giles Hutchins bog: ”Leading by Nature. The Process of becoming a Regenerativ Leader”, men underviseren vil ligeledes matche evt. anden coaching-litteratur med de individuelle behov hos deltagerne.

Hvem kan deltage

Certificering i regenerativ coaching henvender sig til alle der interesserer sig for, og har brug for, dialogisk færdighedsopbygning og kompetenceudvikling, det værende sig indenfor ledelse, terapeutisk praksis, rådgivning, sparring, facilitering, vejledning og/eller salg. Udbyttet heraf vil således være gavnligt for alle dem, der har med kunder, fokuspersoner, klienter, patienter, borgere, kollegaer og medarbejdere at gøre.

Forløbet er endvidere designet således at niveauet kan justeres sådan at det rummer alt lige fra begyndere udi den dialogiske coaching-disciplin til mere øvede og erfarne samtalepraktikere, der gerne vil tilføre mere til den coachende kunstart. Dette vil også kunne justeres, planlægges og aftales nærmere inden forløbets begyndelse.

Certificeringsforløbet varetages af Kim Gørtz, som har en Ph.d.-grad i coaching, og som endvidere har fostret omtrent 5-6 bøger om emnet, praktiseret og undervist i coaching (individuel såvel som i teams) i omtrent 15 år. For nærmere aftaler, spørgsmål og planlægning kontaktes han via 30561860 eller: kgz@promentum.dk

Censor: Ole Fogh Kirkeby

Tilmeld dig uddannelsen

En mand og kvinde diskuterer organisationsudvikling i et regenerativt kontorrum.

,-

DKK
pr. person ex moms

I alt ex. moms

Certificering i regenerativ coaching