Introduktion til regenerativ ledelse i praksis

En frisættende tilgang til ledelse og organisering

Glade for regenerativ ledelse i praksis

Prøv at svare på fem simple spørgsmål…: 

  • Har du nogensinde følt, du brugte tid på unødvendige eller kedelige møder? 
  • Har du nogensinde oplevet, at et projekt i din organisation, ikke gav mening for dig? 
  • Har du nogensinde tvivlet på, om du får det bedste ud af dit team? 
  • Har kolleger eller nogen i dit team været sygemeldt med stress?  
  • Har du tænkt, at vi da måtte kunne drive virksomhed og ledelse på andre måder, men været i tvivl om, hvordan du skulle komme i gang? 

Vi har talt med mange ledere, og ingen har kunnet svare nej til samtlige af de seks spørgsmål. Til gengæld har en god del desværre svaret ja til dem alle.  

Det er der en grund til!  

Under industrialiseringen lærte vi at stemple ud og stemple ind. Vi lavede hierarkier, systemer og strukturer. Og når vi var færdige med det, så lavede vi nogle flere. Vi optimerede på maskiner og samlebånd ud fra et ståsted om at ville producere mere og hurtigere. Det var en verden baseret på mekanisk produktion med maskinerne som omdrejningspunkt. Og sådan blev vi ved. Det blev indlemmet som grundlag for at drive virksomheder og organisationer. Optimering, effektivisering og mere… 

Vi dannede nye virksomheder og organisationer, men mens teknologiske landvindinger flyttede mennesker fra samlebåndet til skrivebordet, glemte vi, at produktionsapparatet nu ikke var maskiner men mennesker. 

Det har gjort, at vi i dag kæmper med lag af strukturer, hierarkier og systemer, der ikke er tiltænkt mennesker. Og ledere der kun kan være så gode, som de gamle systemer tillader dem.  

Resultatet er mistrivsel, stress og pseudoarbejde. Og at vi misser at forløse det store potentiale, der er hos de mennesker, der er vores kolleger eller ansatte.  

Men der er et alternativ – eller måske flere… 

Fremtidens ledere kan frisætte deres medarbejdere og herigennem skabe flow, liv og trivsel. 

I samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere har vi i Promentum arbejdet målrettet på at udvikle nye organisations- og ledelsesformer. Omdrejningspunktet er at håndtere den aktuelle videnskompleksitet og at understøtte medarbejdernes trivsel og engagement. 

Erfaringerne fra dette arbejde har givet os troen på, at fremtidens organisationer formår at frisætte og forløse medarbejdernes forskellige fagligheder og herigennem skabe flow, liv og trivsel i organisationens hverdag. 

Regenerativ ledelse i praksis er et sammenkog af vores erfaringer med lederudvikling i de organisationer, hvor vi har arbejdet på at skabe mere regenerative og frisættende organisationsformer. 

Formålet med kurset “Introduktion til regenerativ ledelse i praksis”

Dette kursus giver dig mulighed for at tage de første skridt i retning af at udvikle dine kompetencer som en frisættende leder. Forløbet er på 2 dage, hvor du arbejder med centrale temaer og metoder i frisættende ledelse.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere, der gerne vil introduceres til frisættende ledelse og ønsker helt konkrete værktøjer til at arbejde med frisættelse af deres medarbejdere i hverdagen.

Indhold på kurset

På kurset vil du blive introduceret til regenerativ tænkning i retning af ledelse og organisatorisk transformation. Du får de vigtigste begreber præsenteret, og lov til at lege med frisættende praksisser.

Vi kommer blandt andet til at tale om hvordan du kan:

  • genforvilde, hacke og skabe frisættende praksisser
  • se større sammenhænge og skabe forbundethed
  • favne kompleksitet ved at sætte fagligheden fri

Og så får du både troldsmør, åndehuller og knudepunkter.

Dit udbytte

Efter kurset har du forståelse for vigtige elementer i det regenerative ledelsesparadigme, har indblik i begrebet frisættende ledelse – både på et teoretisk og praktisk niveau. Og du har lært konkrete metoder til at udøve frisættende ledelse.

Kurset er designet så praksisnært som muligt og vi har, i gennemgangen af alle temaer og metoder, fokus på, at du skal kunne gå direkte hjem og begynde arbejdet med frisættelsen af dine medarbejdere.

Datoer for undervisningsdage

Hold 7: 6.-7.maj 2024

Hold 8: 2.-3.sept. 2024

Hold 9: 4.-5.nov. 2024

Hold 10: 9.-10.jan. 2025

Hold 7

06. maj 2024
København

Hold 8

02. september 2024
København

Hold 9

04. november 2024
København

Hold 10

09. januar 2025
København

Tilmeld dig uddannelsen

Glade for regenerativ ledelse i praksis

9800,-

DKK
pr. person ex moms

I alt ex. moms

Introduktion til regenerativ ledelse i praksis

En frisættende tilgang til ledelse og organisering