Regenerativ ledelse i praksis

Introduktion til regenerativ frisættende ledelse

Glade for regenerativ ledelse i praksis
 • “Jeg kan jo se, der er noget galt, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal løse det”.
 • “Vi har sindssygt dygtige folk, men på en eller anden måde får vi ikke rigtigt brugt deres fagligheder hensigtsmæssigt i de enkelte opgaver”.
 • “Vi oplever desværre mere og mere stress og mistrivsel hos vores medarbejdere, men forstår faktisk ikke rigtigt, hvad det skyldes?

Ovenstående citater er eksempler på de udfordringer, vores kunder oplever.

Mange af disse udfordringer skyldes bl.a. den stadig stigende videnskompleksitet, som organisationerne skal håndtere. Typisk har organisationerne forsøgt at håndtere udfordringerne ved at opbygge flere systemer, mere struktur og flere hierarkier.

Det har gjort vores organisationer uhensigtsmæssigt rigide og således forstærket organisationernes udfordringer ift. at håndtere kompleksitet.

Konsekvensen af ovenstående dynamik er, at organisationerne ikke tilstrækkeligt formår at forløse medarbejdernes potentiale og faglighed. I mange organisationer resulterer det i mistrivsel og stress hos medarbejderne.

Fremtidens ledere kan frisætte deres medarbejdere og herigennem skabe flow, liv og trivsel

I Promentum har vi, i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere, arbejdet målrettet på at udvikle nye organisationsformer. Disse er bedre til at håndtere den aktuelle videnskompleksitet, og understøtter i højere grad medarbejdernes trivsel og engagement.

Erfaringerne fra dette arbejde har givet os troen på, at fremtidens organisationer formår at frisætte og forløse medarbejdernes forskellige fagligheder og herigennem skabe flow, liv og trivsel i organisationens hverdag.

Indholdet på ‘Regenerativ ledelse i praksis’ er et sammenkog af vores erfaringer med lederudvikling i de organisationer, hvor vi har arbejdet på at skabe mere regenerative og frisættende organisationsformer.

Formålet med kurset “Regenerativ ledelse i praksis”

Dette kursus giver dig mulighed for at tage de første skridt i retning af at udvikle dine kompetencer som en frisættende leder. Forløbet er på 2 dage, hvor du arbejder med centrale temaer og metoder i frisættende ledelse.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere, der gerne vil introduceres til frisættende ledelse og ønsker helt konkrete værktøjer til at arbejde med frisættelse af deres medarbejdere i hverdagen.

Indhold på kurset

På kurset bliver du kort præsenteret for det regenerative ledelsesparadigme, du får en teoretisk introduktion til begrebet frisættende ledelse og lærer konkrete metoder og værktøjer til at udøve regenerativ frisættende ledelse i din hverdag.

På kurset arbejdes der med følgende temaer:

 • Introduktion til regenerativ ledelse
 • Teoretisk gennemgang af begrebet frisættende ledelse
 • Roller og ansvar i en frisættende organisation – og den nye lederrolle
 • Sådan frisætter du dine medarbejdere i hverdagen
 • 10 vigtige fokusområder for at lykkes med frisættende ledelse
 • Organisationens knudepunkter og åndehuller
 • Hvilke ledelsesvaner skal du afvende dig, hvis du vil være en frisættende leder
 • “Fri fra” eller “Fri til” – påvirk mod en “Fri til”-kultur med din hverdagskommunikation
 • Design alternative arenaer, hvor du kan udøve personligt lederskab (efter tabet af de faglige beslutningsprocesser)
 • Skab og understøt flow i faglighed og medarbejdernes hverdag
 • Øjebliksledelse – hvordan bruger du touch points til at skabe liv, energi og flow
 • Genforbind din organisation med sine økosystemer – både interne og eksterne.
 • Sådan påvirker du mod en “samarbejd mere – konkurrer mindre”-kultur og dermed understøtter genforbindelsen
Dit udbytte

Efter kurset har du forståelse for vigtige elementer i det regenerative ledelsesparadigme, har indblik i begrebet frisættende ledelse – både på et teoretisk og praktisk niveau. Og du har lært konkrete metoder til at udøve frisættende ledelse.

Kurset er designet så praksisnært som muligt og vi har, i gennemgangen af alle temaer og metoder, fokus på, at du skal kunne gå direkte hjem og begynde arbejdet med frisættelsen af dine medarbejdere.

Datoer for undervisningsdage

Hold 6: 21.-22.feb. 2024

Hold 7: 6.-7.maj 2024

Pris 9800,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart

Hold 6

21. februar 2024

København

Hold 7

06. maj 2024

København