Praktisk filosofi i ledelse og arbejdsliv

Du bliver på disse masterclasses, både som leder og som menneske, hermed inviteret med på en rejse gennem dr.phil., professor emeritus Ole Fogh Kirkebys ledelsesorienterede og praktiske forfatterskab, når han, sammen med Kim Gørtz, udforsker en lang række centrale temaer i den senmoderne ledelse og arbejdskultur via 12 af hans bøger.

Denne serie af masterclasses er tilrettelagt således, at disse vil blive præsenteret ved en dynamisk balancegang mellem inputs, dialog og øvelser, som tilstræber at inspirere deltagerne med henblik på at kunne tilegne sig væsentlige pointer og respektive metoder i forhold til anvendelse i egen (ledelses)praksis og menneskeliv.

Masterclass 1: Ledelses- og organisationsfilosofi

Om loyalitet, dyder og selvbevidsthedens former

På denne masterclass tager vi afsæt i Kirkebys tre bøger; ”Ledelsesfilosofi” (1998), ”Organisationsfilosofi” (2001) og ”Loyalitet – udfordringen til ledelse og medarbejdere” (2002) og undersøger hvordan ledelsesteorien kan (gen)finde sin egen autonomi gennem at forvandle og berige organisationer og institutioner samt virkeliggøre lederen og de med-ledede som mennesker. Vi vil bl.a. arbejde med ”den nye ansvarlighed”, ledelsens ”autenticitet” og sansen for ”det rette øjeblik”. Men vi vil også arbejde med selverkendelsen og forvandlingen, når organisationer skal ”finde deres egen vej til sig selv”. Det gælder her om at udforske fællesskabets ethos via loyalitetens lidenskab, der kan forene frihed og ansvarlighed.

Masterclass 2: Det nye lederskab

Om begivenhed, handlekraft og menneskelighed

På denne masterclass tager vi afsæt i Kirkebys tre bøger; ”Det nye lederskab” (2004), ”Begivenhedsledelse og handlekraft” (2006) og ”Menneske & leder. Bliv den du er” (2007, skrevet sammen med Paula Helth) og undersøger hvad det vil sige, at ”lederen må være den første humanist blandt humanister”, og lederskabets karakter samt kobler dette til begivenhedssansen, handlekraften og til spørgsmålet om: ”Hvad skal en leder gøre for at blive virkelig leder af navn og af gavn?” Vi vil bla. arbejde med at træde i karakter, (selv)fortællinger og kreativitet i lederskabet. Men vi vil også arbejde med nærværet, dialogen, magten og ordentligheden, når man som leder skal ”være menneske først”. Det gælder her om at udforske, hvordan man kan tage magten til livet i ledelse, og at skabe viljen og evnen til at lede på ny.

Masterclass 3: Den frie organisation

Om velfærd, robusthed og generøsitet

På denne masterclass tager vi afsæt i Kirkebys tre bøger; ”Den frie organisation”, ”Om velfærd. Det godes politik” (2011) og ”Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab” (2017) og undersøger balancen mellem passion og storsind, mellem beherskelse og ligeværdigt samvær samt hvad man som leder stiller op med ”det gode” i en verden, hvor ondskaben og egoismen regerer: Hvad vil det sige at være robust i en arbejdssammenhæng? Vi vil bl.a. arbejde med mening, betydning og integritet samt det enkelte menneskes vilje til godhed samt vigtigheden af at undgå den fatale robusthed, der hersker i erhvervsledelse og samfundslivet. Men vi vil også arbejde med det ondes problem og værdiernes væsen. Det gælder her om at udforske generøsitet i lederskabet – og ikke mindst skrøbelighed.

Masterclass 4: Protreptik

Om selvindsigt, ledelse og samtalepraksis

På denne masterclass tager vi afsæt i Kirkebys tre bøger; ”Protreptik: Filosofisk coaching i ledelse” (2008 et al.), ”The New Protreptic: The Concept and the Art” (2009) og ”Protreptik. Selvindsigt og samtalepraksis” (2016). Her undersøges, hvordan protreptikken som ledelseskoncept og dialogværktøj, kan udvikle lederrollen, implementere virksomhedens værdier og lære andre at lede. Vi vil bl.a. arbejde med ordets rolle, selvets struktur og metaforik. Men vi vil også arbejde med visdommens betydning, selvopholdelsesdriften samt ”den græske firkant” og ”translokutionaritetens” princip. Det gælder her om at udforske væsentlige elementer i den protreptiske samtale – og ikke mindst måden at spørge på.

Undervisere: Ole Fogh Kirkeby & Kim Gørtz

Prisen er 4000 kr. ex moms pr. masterclass (inklusiv frokost og lettere forplejning i løbet af dagen) – og ved køb af alle 4 masterclass er prisen: 14.000 kr ex moms.

Masterclass 1: 26. september

Masterclass 2: 26. oktober

Masterclass 3: 27. november

Masterclass 4: 8. december

København

2023

Masterclass 1: 26. september kl. 9-16

Masterclass 2: 26. oktober kl. 9-16

Masterclass 3: 27. november kl. 9-16

Masterclass 4: 8. december kl. 9-16

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K