Medledende faciliteringspraksisser

For den frisættende leder (eller) organisation

 • Hvordan kan du sætte dine medarbejdere fri uden at skabe kaos?
 • Bekymrer du dig over, hvordan der kan skabes fremdrift i beslutninger, når teamet er medledende?
 • Tænker du, at der kan være risiko for manglende sammenhængskraft?
 • Og hvordan skaber du psykologisk tryghed under de nye rammer?

Flere og flere ledere og organisationer ser mod regenerative ideer med et ønske om, at kunne frisætte potentialet i organisationen og skabe de bedste betingelser for et godt arbejdsliv.

Samtidig er det dog en tilgang, som for mange er mere ideologi end en praktisk dagligdag.

Det paradoksale er nemlig, at det kræver en vis struktur at skabe frihed. Og det kræver nye bevidste praksisser at ændre indgroede vaner. Derfor tilbyder Promentum nu denne to-dages træning i medledende praksisser og forholdemåder. Dette er for ledere, der ønsker at arbejde ud fra en regenerativ tankegang om frisættende ledelse.

Medledelse handler ikke nødvendigvis om at gøre sig selv som leder overflødig. Når vi trækker på medledende praksisser i en regenerativ sammenhæng, er det fordi, vi ser nødvendigheden af at erstatte de ofte usete magtstrukturer med nye og frisættende strukturer, hvis vi skal lykkes med at skabe en regenerativ organisation. I fremtidens organisationer skal ledere kunne skabe rum for individers potentiale og faglige ekspertise, gennem en sansende facilitering af teamets formål, forbundethed, frie flow og faglige ekspertise. Derfor er medledende faciliteringspraksisser essentielle.

Lær at balancere mellem kaos og konsensus

Første skridt på vejen til at sætte dit team eller organisation fri er at sikre, at der følger et reelt beslutningsmandat med nye opgaver og øget ansvar. Der er ikke noget mere demotiverende for en medarbejder som at få et spændende ansvar, for så blot at opdage, at beslutningsmandatet ikke fulgte med. På kurset vil du lære, hvilke metoder der sikrer, at der ikke går anarki og kaos i opgaveløsninger, når du frisætter beslutningsmandatet.

Det andet skridt er at sikre den rette fremdrift. At afgive beslutningsmandat betyder nemlig heller ikke, at alle som har en mening, nødvendigvis skal involveres. Derfor vil du lære at skabe fremdrift gennem en faciliterende praksis, der både understøtter relevant videndeling og sikrer at beslutninger træffes uden langsommelige konsensus-debatter.

Formålet med kurset

På ‘Medledende faciliteringspraksisser’ bringes du som leder helt ind i kernen af frisættende organisationspraksisser. Sammen vil vi træne og blive dygtige til at facilitere viden og beslutninger. Ligeså at skabe den nødvendige psykologiske tryghed, der sikrer, at alle føler sig inddragede og frit tør bidrage med deres perspektiver.

Målgruppe

Kurset er for ledere på tværs af fagligheder og brancher. Det er målrettet ledere, der er parate til aktivt at sætte deres medarbejderes faglighed fri gennem medledende praksisser. Praksisserne kan bruges af alle, uanset om det er hele organisationen eller blot et enkelt team, der ønsker at arbejde frisættende. Er I en samlet ledergruppe, anbefaler vi et skræddersyet to-dages forløb.

Indhold på kurset

På ‘Medledende faciliteringspraksisser’ sætter vi faciliteringstræning i fokus og bruger dagene på helt konkrete praksisser, som vi sætter i kontekst til din hverdag som leder. Efter en kort intro til sammenhængen mellem de medledende praksisser og regenerative grundsten, vil vi helt konkret træne dine evner til at facilitere praksisser såsom at holde rum for:

 • Definering af domæner og mandater
 • Distribution af roller og ansvar
 • Beslutninger gennem inddragelse og via accept
 • Stilhedens effekt

Dit udbytte

 • Efter kurset vil du kende til- og kunne benytte dig af den faciliterende leders bedste værktøjer. Du vil være i stand til at holde rum, skabe meningsfulde indsigter, tøjle de talende og give ro til de tænkende.
 • Du vil være klædt på til at kunne facilitere nogle af de vigtigste processer for et medledende team. Samtidig vil du kunne koble til det regenerative ståsted med forankring i en forståelse for flow og bæredygtige arbejdsgange.
 • Du vil have de vigtigste rammer med dig hjem, så du troværdigt kan holde fast i de nye praksisser, også når vaner og præferencer for ’det gamle’ kan tage over i teamet.
Pris 9900,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart

Næste hold

20. juni 2024

København