Den praktiske procesleder

Forløs dine mødedeltageres potentiale og skab engagerende processer

Denne uddannelse er praktiskorienteret og ønsker at klæde dig som procesleder på til at kunne designe og lede dine processer bedre – allerede efter 1. modul. Det betyder, at vi konsekvent har et praktisk udgangspunkt, hvor omsætteligheden af uddannelsens erfaringer skal være i fokus.

Uden instrumenter og værktøjer, ingen procesleder. Uden et faktisk menneske, ingen procesleder. Det er det faktiske og autentiske menneske, med så relevante værktøjer i kassen som muligt, der udgør den gode procesleder.

For hvem?

Uddannelsen er for alle professionelle, der i et eller andet omfang faciliterer begivenheder; seminarer, møder, samtaler, undervisning osv. 

Uddannelsen kræver ikke særlige forudsætninger andet end, at der vil blive lagt stor vægt på afprøvninger og eksperimenter i egen praksis – og undervejs på uddannelsen. Så villighed og mulighed for faktisk faciliterende øvelser i egne organisationer vil derfor være en fordel. 

Om hvad?

Vi kommer til at arbejde med mange aspekter af facilitering og ledelse af begivenheder, herunder: 

  • Forberedelse og prepning – herunder læring i den Promentanske checkliste. 
  • At designe begivenheder ind i større forløb og strategiske hensyn – dette inkluderer et konkret diagnosticeringsværktøj til at se, hvor din facilitering kan forbedres. 
  • At designe selve begivenheden (processen) med afsæt i din stil. 
  • At få erfaring med og træne nye metoder i relation til både opstart, undervejs og afslutningen af møder.  
  • At blive opmærksom på at berige og kvalificere overgange mellem de forskellige faser i et møde. 
  • At kunne styre det ustyrlige – at stå sikkert i øjebliksfacilitering  
Hvordan?

Vi kommer til at arbejde med udgangspunkt i den seneste viden om facilitering, mødeledelse og gruppedynamikker, men vil undervejs arbejde efter principperne: 

  • Praksis i forgrunden 
  • Simpelt før komplekst 
  • Erfaring før abstraktion 

Det vil sige, at vi hele tiden er i gang med øvelser fra start til slut.
Hvert modul, hver dag, hver time skal kunne stå som relevant og kvalificerende for din praksis. 

Vi tager konsekvent udgangspunkt i en rytme, hvor vi gør først og taler bagefter. Hele tiden øvelser, træning og praksisorientering forrest og efterfølgende kvalificere og reflektere over øvelsen og dens anvendelsesmulighed i din kontekst.  

Der vil blive lagt stor vægt på konkrete sammenhænge og overgange mellem uddannelsens undervisning og den organisatoriske praksis, hvori uddannelsen i sidste ende skal have virkning. Du vil som deltager blandt andet skulle formulere selvpåførte forpligtelser mellem modulerne. 

Kvalificér erfaringer

Uddannelsen tager udgangspunkt i at kvalificere erfaringer. Deltagerne træder ind med allerede-erfaringer fra egen praksis, som konkret skal kvalificeres.

Teori og viden

Proceslederuddannelsen giver deltagerne en dybdegående viden om internationalt anerkendte teorier og praksisser inden for proces- og mødeledelse. Deltagerne vil lære en bred vifte af værktøjer og metoder, der kan anvendes til at udfylde rollen som procesleder og til effektivt at lede, styre og drive større processer. 

Styrkede og trænede kompetencer i procesledelse i praksis

Procesledelsesuddannelsen giver deltagerne en intensiv træning i at planlægge og lede forskellige begivenheder, møder og processer. Deltagerne vil lære at facilitere en konstruktiv samarbejdskultur, hvor alle deltagere føler sig engagerede og respekterede. 

Pris 24950,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart