Case: Regenerativ lederudvikling hos en international entreprenørvirksomhed

Læring om regenerativ lederudvikling

Problem:

Hos denne internationale entreprenørvirksomhed er der en stærk tradition for at være en betroet partner og for at levere resultater. Men virksomheden stod over for en udfordring. Interne undersøgelser og benchmarking viste, at lederne scorede for lavt på flere nøgleparametre relateret til strategisk ledelsesadfærd. Der var et akut behov for at forbedre kompetencer inden for områder som kommunikation, motivation, resultat- og kundefokus samt relationsfokus. Hvordan kan regenerativ lederudvikling hjælpe her?

Løsning via regenerativ lederudvikling:

Promentums løsning var ikke at komme med eksterne redskaber som modeller, skemaer og spørgeark, de kunne bruge i hverdagen. I stedet designede vi et 1-årigt, helhedsorienteret lederudviklingsforløb. Det primære formål var at udvikle kompetencerne inden for strategisk ledelsesadfærd og integrere dem i de daglige ledelsesopgaver. Forløbet inkluderede:

–  Integration gennem prøvehandlinger: Cheferne blev udfordret til at anvende det, de lærte, direkte i deres arbejde.

–  1-1 sparring med underviserne: Dette gav lederne mulighed for at få individuel vejledning og reflektere over deres fremskridt.

– Fælles videndeling blandt deltagerne: En platform for erfaringsudveksling og netværksopbygning.

–   Personlig feedback: Fra både kolleger og undervisere, hvilket gav lederne indsigt i deres styrker og svagheder.

–   Træning af personlig kommunikation og ledelsesstil: Med fokus på den regenerative “sense and respond”-metode, hvor lederne lærte at arbejde både analytisk og emotionelt.

Udbytte:  

Efter forløbet var resultaterne tydelige:

– Ledere oplevede, at det var givende at arbejde dybdegående med egne projekter i selskab med ligesindede kolleger. 

– De bemærkede en markant forbedring i deres egne projekter.

– Der var en øget forståelse for, hvordan resultater og præstationer er direkte knyttet til kvaliteten af relationer.

– Tilgangen “servant leadership” blev inkorporeret.Det gav lederne mulighed for at fokusere på at skabe de bedste rammer for deres teams.

– Helt konkret vandt virksomheden en betydelig kontrakt på grund af det forbedrede teamarbejde og entusiasme reflekteret i deres tilbudsbeskrivelse.

– En leders oplevelse illustrerede en generel trend: fra at være overrasket over det initiale fokus på relationer og proces, til en dyb forståelse for vigtigheden af at lytte og reagere på nuværende situationer.

– Der skete et skift i mindset: fra at betragte organisationen som en mekanisk enhed til at se den som en levende, adaptiv organisme.

I sidste ende gik entreprenørvirksomheden fra at være drevet af fastlagte processer og redskaber til at omfavne en mere adaptiv, responsiv og menneskecentreret regenerativ tilgang til ledelse, altså regenerativ lederudvikling.

Ønsker du at lære mere om regenerativ ledelse? Så lyt med her!

I denne artikel argumenterer jeg for, at vi har behov for at finde nye og mere regenerative og frisættende organisationsformer. Jeg kommer med en konkret
En gruppe mennesker fra SDG World hilser på hinanden hos promentum.
På sporet af regenerativ coaching, part 1  Indledning  Dette indlæg er første del af to dele. Første del udgør mine læsninger af Giles Hutchins’ bog
To personer, der øver frisættende dialoger, mens de går over et fodgængerfelt.
Læringspointer fra vores arbejde med at etablere regenerative organisationer Det er stort set umuligt at komme uden om bæredygtighed, hvis du driver virksomhed i dag
Mikkel Flod Storgaard taler om regenerativ organisation læringspointer med sit team