Tim Struck

Seniorkonsulent

En mand i en sort jakke poserer for et regenerativt billede.

Regenerativ ledelses- og organisationsudvikling

Vi er midt i et paradigmeskifte, der genindsætter livet i midten af vores handlinger og beslutninger. I midten af vores organisationer og samfund. Det sker efter et par hundrede år, hvor livet i alt for høj grad er blevet set som en eksternalitet, vi troede, at vi kunne sætte uden for vores organisationer, samfund og videnskabelige erkendelser. Og ikke mindst os selv.

Et sådant paradigmeskifte kommer ikke af selv. Jeg brænder for at fremme dette skifte sammen med kunder, samarbejdspartnere, kursusdeltagere og kollegaer.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Rådgivning, design og implementering af en bred vifte af ledelses-, organisations- og forretningsudviklingsprojekter, der sætter livet i centrum
  • Udvikling af regenerative og frisættende organisationer
  • Udvikling af ledere, fagspecialister, konsulenter og projektledere så de bliver fortrolige med at arbejde i spændingsfeltet mellem præstation, refleksion og restitution
  • Oplæg, key notes og facilitering af workshops inden for det regenerative paradigme

Om Tim

Tim har over 20 års rådgivnings- og konsulenterfaring med udvikling af ledelse, organi-sation og forretning. Han hjælper kunder og samarbejdspartnere med at skabe værdi, der bidrager til regenerative og frisættende organisationspraksis. Han kombinerer sin mangeårige praksiserfaring med sin omfattende ekspertise inden for levende systemers tilgang til at hjælpe ledere og organisationer med at mestre nu’et og den tid, der på vej.

Begynd ikke at tale med Tim om hunde. Så er han ikke til at stoppe. For ham er hunde adgangen til selve meningen med livet. Så er I advaret.