Bæredygtighed er en GIGA god forretning

En sort/hvid tegning af forskellige ikoner på hvid baggrund, der forestiller organisationsudvikling.

Bæredygtighed er fremtidens normal. Og fremtidens mest succesfulde virksomheder, bliver dem, der er hurtigst til at gentænke deres forretningsmodel og skabe en bæredygtig forretning.

Virksomhederne skal lære at drive Sustainable hardcore business, og forventningerne til udbyttet er allerede tårnhøjt (se faktabokse nederst i indlægget).

En hurtig bæredygtig transformation vil give virksomheden følgende forretningsmæssige fordele:

 1. Fremtidens bæredygtige forbrugere vil have nye behov, hvilket vil åbne for nye markeder. Som bæredygtig first mover, vil det være muligt at vinde en stor markedsandel hurtigt
 2. Det vil gøre virksomheden attraktiv for fremtidens talenter og gøre det nemmere at tiltrække dygtige medarbejdere
 3. Hvilket vil betyde en mere lærende og innovativ organisation, da dette er nødvendigt ift. at udvikle og fastholde en bæredygtig organisation
 4. Den bæredygtige virksomhed vil naturligt skabe partnerskaber ud i (lokal)samfundet og man vil dermed få lettere adgang til kunderne
 5. Som ydermere bevirker, at virksomheden bliver mere attraktiv for investorer

Der er en masse forretningsmæssige styrker at hente ved at gennemføre bæredygtige tiltag. Effektivitet og produktivitet, kvalitet og pålidelighed er bare nogle af dem.

Når virksomheder er gode til at udvikle systemer, processer og produkter, der understøtter sundhed, ligestilling og sikkerhed, bidrager positivt i et miljø- og energiregnskab og styrker deres samarbejdspartnere igennem forretning, vil de opnå konkurrencemæssige fordele.

Det er de virksomheder, der vil lykkes med at blive mere effektive og innovative, og som dermed vil kunne differentiere deres produkter og tjenester fra konkurrenternes.

Bæredygtighed bliver en katalysator for forretningskvalitet.

Så kære leder, pas på du ikke sover i timen – du skal hurtigst muligt i gang med en bæredygtig omstilling. Og der er ingen smutveje. Du kan ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Du kan ikke bare vælge 1-2 af FN’s Verdensmål og arbejde med dem på et par workshops og wupti, så er alt løst.

Det er enten – eller.

For enten er man en bæredygtig virksomhed eller også, er man ikke. Hvis du gør det halvt, vil du ikke kunne forløse forretningspotentialet.

Sådan arbejder I med bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed handler ikke kun om miljø og klima. Det handler om at bidrage med mere end man tager til det livssystem, virksomheden er en del af. I en bæredygtig omstilling arbejder man med at minimere de negative miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, virksomhedens drift har på det overordnede livssystem.
Derfor har bæredygtig forretnings- og organisationsudvikling både et internt og et eksternt fokus:

Arbejdet med bæredygtighed internt i virksomheden
Internt skal man arbejde med elementer som fysisk og mental sundhed, nye organisationsformer, arbejdsmiljø, ligestilling, kapacitets- og kompetenceudvikling, nedbrydning af hierarkier, agilitet, samskabelse og frisættende ledelseskultur.
Læs mere om frisættende ledelseskultur her:
https://promentum.dk/fremtidens-ledere-skal-kunne-frisaette-deres-medarbejdere/

Arbejdet med bæredygtighed eksternt i virksomheden
Eksternt skal man som virksomhed arbejde med at sikre en cirkulær økonomi, herunder bæredygtighed i indkøb, produktion, logistik, materialer, affald og genanvendelse, partnerskaber osv.

Det handler om, at få tjekket virksomheden igennem ift. nogle bæredygtighedsprincipper, at integrere cirkulær økonomi og implementere de relevante delmål af FN’s Verdensmål i alle dele af virksomheden.

Det kan umiddelbart virke MEGA komplekst og helt uoverskueligt for de fleste virksomheder, og vi har mange kunder, der er ved at miste pusten, allerede inden de er kommet i gang.

Men det behøver ikke være så komplekst.

I Promentum hjælper vi vores kunder med bæredygtig forretnings- og organisationsudvikling, og det er vores erfaring, at virksomhederne i den bæredygtige omstilling skal igennem følgende faser:

1. BÆREDYGTIGHEDSVURDERING
En 360-graders vurdering af virksomhedens udfordringer ift. afgørende bæredygtighedsprincipper. Kortlægningen af virksomhedens bæredygtighedskløft skal være helhedsorienteret og skal gennemføres på både den interne og den eksterne del virksomheden.

2. VÆRDI- OG VISIONSAFKLARING
Forståelse for bæredygtighedsbegrebet samt en værdiafklaring i ledelsen og udvikling af en ny vision. I Promentum anvender vi protreptiske samtaler i virksomhedernes værdiafklaringsproces. Læs mere om Protreptik her:
https://promentum.dk/baeredygtig-hvad-filan-betyder-det-for-dig-og-for-verden/

3. AFKLARING AF RELEVANT LOVGIVNING OG CERTIFICERINGER
I arbejdet med den bæredygtige omstilling er det afgørende, at I har styr på den aktuelle lovgivning og opnår de nødvendige certificeringer. Derfor er der et stort arbejde i at afklare udfordringerne i relation hertil og få indarbejdet disse i jeres arbejde.

4. UDVIKLING AF FORRETNINGSTRATEGI – BASERET PÅ BÆREDYGTIGHED
Det handler ikke om at lave en bæredygtighedsstrategi, men derimod om at udvikle en ny forretningsstrategi der er bæredygtig. Strategien skal bl.a. sikre implementering af de nødvendige bæredygtighedstiltag og vil typisk indeholde projekter, hvor man arbejder med ledelseskultur, organisering, psykisk og fysisk sundhed, strategisk kapacitets- og kompetenceudvikling og cirkulær økonomi (f.eks. leverandører, materialer, produktion, affald og genanvendelse og partnerskaber).

5. HVERDAGSIMPLEMENTERING
Bæredygtighed skal implementeres ud i ALLE led af virksomheden. Det er vores erfaring, at en succesfuld bæredygtig omstilling er 100% afhængig af en vellykket hverdagsimplementering.

6. BRANDING OG KAPITALISERING
Forretningspotentialet skal realiseres ved strategisk branding. Her er det vores erfaring, at brandingdelen ligeledes har et internt og et eksternt fokus. Den interne brandingproces handler om at skabe identitet og passion i forbindelse med den bæredygtige omstilling. Virksomheden skal være klar på, at den eksterne branding starter internt med virksomhedens egne medarbejdere. Medarbejderne kan med passenede ejerskab til den bæredygtige omstilling være et helt afgørende element i virksomhedens eksterne branding og deres etablering af en bæredygtig virksomhedsprofil. Og det er her forretningspotentialet er.

Så kære virksomhedsleder. Du skal i arbejdstøjet. NU!

Og husk lige at tjekke, hvordan, hvor og af hvem arbejdstøjet er produceret. Det er din troværdighed og dit fremtidige forretningspotentiale, der er på spil.

 

Her er nogle tal, der underbygger forventningen om Sustainable hardcore business:

Globalt

 • Implementering af SDG vil frem til 2030 åbne op for et globalt marked på DKK 70 billioner (DKK 70.000 milliarder), samt skabe 380 millioner nye arbejdspladser globalt
 • Markedsmulighederne er især inden for:
  • Fødevarer, byer (blandt andet det byggede miljø), energi og sundhed
 • To væsentlige forudsætninger for at indfri dette potentiale er:
  • At virksomhederne ændrer deres forretningsmodel fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi
  • At private og offentlige investeringsmiljøer og -firmaer kræver at virksomheder arbejder med bæredygtighed som grundlag for deres forretningsstrategi
 • Kilde: Better Business, Better World, Business & Sustainable Development Commission, 2017

Danmark

 • SDG’erne åbner forretningsmuligheder for danske virksomheder på op til DKK 400 milliarder frem mod 2030.
 • Mulighederne ligger her især inden for:
  • Vand, energi, fødevarer, byer (blandt andet det byggede miljø), cirkulær økonomi og sundhed
 • Kilde: The Sustainable Development Goals – A World of Opportunities for Danish Businesses, Udenrigsministeriet, 2019