Spørgsmålene skal leves!

En gruppe mennesker, der sidder ved et bord, engageret i organisationsudvikling om det regenerative for at frisætte nye ideer og muligheder.

Det regenerative paradigme – blog nr. 8/12

Velkommen til vores blogserie om Det Regenerative Paradigme. Her inviterer vi dig som læser med på den regenerative rejse, som vi i Promentum er på. Vi har ikke svar på alt, men tilbyder tankeredskaber og mulige eksempler.

Vi forsøger at koble den del af vores fortid og erfaringer, der allerede har haft elementer af regenerative praksisser, med nutidige og fremtidige svar. Hertil forsøger vi, i samarbejde med jer og inspireret af teori og liv, at frembringe nye lokale regenerative praksisser, der kan skabe bedre verdener.

I august har vi præsenteret 4 posts på LinkedIn med følgende begreber:

 • Væren og tilbliven
 • Potentialitet og aktualitet
 • Identitet og forskel
 • Mangfoldighed

Du kan genfinde dem på vores LinkedInside.

Denne blog opsamler augusts måneds 4 begreber og søger at gøre disse begreber mere praksisrettede og brugbare.

* * *

Denne måneds blog kendetegnes ved at stille dig i alt 40 spørgsmål.

Vi tager dermed skridtet fuldt ud i betydningen ikke at komme med svar, men omvendt stille spørgsmål til brug for udvikling.

Som Daniel C. Wahl siger, så skal vi “leve spørgsmålene” (Wahl, 2016) i den regenerative tilgang.

Derfor får du herunder 10 spørgsmål til hver af månedens begreber / begrebspar, som du kan tage med dig under armen. Det vil altså sige 10 x 4 spørgsmål. 40 spørgsmål i alt.

Spørgsmålene er udviklet med afsæt i hver af de 4 begreber / begrebspar. Det vil sige, at begreberne / begrebsparrene fungerer som en iboende spørgsmålsgenerator, der sørger for, at du får produceret dine egne svar på de muligheder og åbninger, som begreberne inviterer til.

Spørgsmålene bygger på den antagelse, at begrebsparrene ikke er tænkt som modpoler eller hinandens modsætninger men snarere forbundne og vokset ud af den verden, vi alle er del af.

Spørgsmålene bygger endvidere på den antagelse, at vi hver især er mange og meget. Hver af os er en mangfoldighed (som også er et af månedens begreber) af personer, steder, erindringer, stemninger.

Måske noterer du dine svar ned. Måske plukker du nogle af spørgsmålene og tager dem med dig. Måske gemmer du dem til en anden god gang. Det er helt op til dig, naturligvis.

Alle spørgsmål tager afsæt i en arbejdslivs-kontekst. Undtaget er dog spørgsmålene under MANGFOLDIGHED. Her skal du finde svarene i dit liv som helhed.

Vi håber, du nyder rejsen. Og husk at tage dig god tid.

Sæt dig derfor et sted, hvor både hjerne og hjerte får plads.

Rigtig god fornøjelse 🙂

* * *

VÆREN OG TILBLIVEN (Dit arbejdsliv)

 1. Hvornår er du allermest dig selv?
 2. Med hvem er du allermest dig selv?
 3. Hvor er du allermest dig selv?
 4. Hvilken sindsstemning er du i, når du er allermest dig selv?
 5. Hvad tænker du, når du er allermest dig selv?
 6. Hvad gør du, når du er allermest dig selv?
 7. Hvad oplever du andre gør, når du er allermest dig selv?
 8. Er der noget særligt andre siger til dig, når du er allermest dig selv?
 9. Hvis du skulle tænke over 1 ting, som ville hjælpe dig med at blive ‘endnu-mere-allermest-dig-selv’. Hvad er så det?
 10. Kunne du gøre denne ting i dag?

POTENTIALITET OG AKTUALITET (Dit arbejdsliv)

 1. Tænk tilbage på en konkret situation, hvor du sammen med en eller flere kollegaer oplevede at det bedste i dig kom frem. Kan du genkalde dig sådan en situation? Giv dig god tid.
 2. Beskriv situationen detaljeret for dig selv. Skriv stikord, noter eller lav eventuelt figurer. Kig på det, du har skrevet / lavet. Hvad får du øje på?
 3. Hvem var du sammen med?
 4. Hvor foregik den?
 5. Hvad var det helt konkret som den / de andre kollegaer sagde og gjorde, der var med til at få det bedste frem i dig?
 6. Hvad fik situationen som helhed dig til at gøre? Det kan eventuelt være mikrohandlinger. Et smil. En særlig betoning af dine sætninger. En særlig sindsstilstand. Du hentede måske en kop kaffe til en kollega. Eller du fik et væld af nye ideer, som du arbejdede videre med.
 7. Hvornår har du sidst arbejdet sammen med en / flere kollegaer, hvor du var med til at bringe det bedste frem i en anden kollega?
 8. Er der nogle af dine svar og refleksioner fra de ovenstående 7 spørgsmål, som du kan bruge til at øge muligheden for at du kan blive endnu bedre til at bringe noget godt frem i andre kollegaer? Måske ovenikøbet det bedste frem?
 9. Hvis du skulle tænke over 1 ting, som du konkret kunne gøre for at bringe noget godt og måske ovenikøbet det bedste frem hos en anden kollega. Hvad er så det?
 10. Kunne du gøre denne ting i dag?

 

IDENTITET OG FORSKEL (Dit arbejdsliv)

 1. Hvis du skulle beskrive dig selv med 3 ord. Hvilke ord ville du så bruge?
 2. Hvis du skulle beskrive dig selv med 3 fysiske artefakter. Hvilke artefakter ville du så bruge?
 3. Hvis en god kollega skulle beskrive dig med 3 ord. Hvilke ord ville denne kollega så bruge?
 4. Og hvis kollegaen skulle beskrive dig med 3 fysiske artefakter. Hvilke ville det være?
 5. Når du arbejder godt sammen med andre kollegaer, hvilken positiv forskel skaber I da internt i jeres samarbejde?
 6. Hvordan komme denne forskel konkret til udtryk?
 7. Hvordan hjælper I hinanden med at skabe et godt og konstruktivt samarbejde, der kommer jer hver i sær til gavn?
 8. Hvordan skaber I de bedste betingelser for, at et konstruktivt samarbejde hos jer også bliver til oplevet værdi for andre end jer selv? Kunder, borgere, samarbejdspartnere?
 9. Hvis du skulle tænke over 1 ting, som du kunne gøre for at styrke og understøtte konstruktive forskelle i jeres samarbejde til gavn for jer hver i sær. Hvad skulle det så være?
 10. Kunne du gøre denne ting i dag?

 

MANGFOLDIGHED (Dit liv som helhed)

 1. Hvis du skulle pege på 3 personer i dit liv, der har haft størst positiv betydning for den, du er i dag. Hvem er det så?
 2. Hvad er det, som disse 3 personer hver i sær har bragt med ind i dit liv?
 3. Kan du pege på nogle bestemte perioder i dit liv, hvor disse personer i særlig grad har gjort sig positivt gældende – og måske stadig gør det. Hvad har de gjort / Hvad gør de?
 4. Hvilke sindsstemninger bringer det frem i dig, når du tænker på disse personer?
 5. Kan du pege på et bestemt sted i verden, der har haft – og måske stadig har – en særlig betydning for den, du er i dag?
 6. Hvad har dette sted konkret gjort ved dig? Hvordan er det blevet et særligt sted for dig?
 7. Hvilke sindsstemninger bringer det frem i dig, når du tænker på dette særlige sted?
 8. Når du nu tænker på disse betydningsfulde personer og det betydningsfulde sted – hvordan har det så påvirket din måde at være i verden på?
 9. Hvis du skulle tænke over 1 ting, som du kunne gøre for at blive en (endnu mere) betydningsfuld person for en anden. Hvad skulle du så gøre?
 10. Kunne du gøre denne ting i dag?