Sådan undgår du kuldsejlede forandringsprojekter

En tegning af 3 mand, der holder kigger ned. Den ene persons hoved indeholder en bog

Vil du forandre hverdagen, så arbejd med forandringerne i hverdagen.

Det lyder logisk, men alligevel har alt for mange forandringsprojekter fokus på planer og visioner – og langt mindre på hverdagen og de mennesker, der skal gøre noget andet end de plejer.

Læs her en kort intro til det vi i Promentum kalder ”hverdagsimplementering”.

Hvad er hverdagsimplementering?

Lad os starte med, hvad det ikke er. Når offentlige og private organisationer implementerer forandringer, så sker det typisk ved at medarbejdere bliver sendt på kursus, der bliver lagt en nyhed på intranettet, sat en plakat op, delt en brochure ud eller ledere tager på roadshow og fortæller om det nye tiltag i virksomhedens afdelinger rundt i landet. Effekten er desværre derefter. Størstedelen af forandringsprojekterne eksisterer ikke efter 3-6 måneder – eller også har de på ingen måde opnået den ønskede effekt.

Den klassiske måde at arbejde med forandringsprojekter er i fire faser, hvor den sidste fase ofte får for lidt fokus:

Hverdagsimplementering model 1

Kørekort uden køretimer…

Når man fokuserer for lidt på implementeringen, så svarer det stort set til at nøjes med teorien, når man skal have kørekort. Men når vi tager kørekort, kunne vi ikke drømme om at vælge køretimerne fra. For vi ved godt, at det kræver træning – sammen med kørelæreren – at lære at køre bil.


Vores erfaring i Promentum er, at implementering i stedet skal tænkes ind parallelt med de første tre faser fra dag ét. På den måde bliver hverdagen integreret med udviklingen af forandringsprojektet. Og man sikrer at projektet udvikler sig, så det skaber effekt i sidste ende.

Hverdagsimplementering model 2

Hverdagsimplementering er en ny måde at arbejde med implementering på.

Hverdagsimplementering er samspillet mellem at udvikle nye kompetencer hos medarbejderne i hverdagen og at have større fokus på at implementere faktiske forandringer i driften hos medarbejderne.

Hvad kan hverdagsimplementering?

Hverdagsimplementering kan skabe den nødvendige læring, udvikling og forandring, så forandringsprojektet skaber den værdi man ønsker i hverdagen.

Kursus_billede_forside

Der er to grunde til at implementering bør foregå netop i hverdagen.

1. Hverdagen er kompleks.
Der findes ikke længere facitbøger og færdigudviklede koncepter for god implementering. De fleste organisationer kæmper med stigende kompleksitet i forhold til viden, IT og organisationsstruktur. Det er ikke nok at holde et par dages seminar, fremlægge en ny strategi og lave en proces for den fremtidige ”best practice”. I stedet må ledere, projektledere og medarbejdere sammen forsøge at løse de komplekse udfordringer, der er forbundet med implementering.

2. Viden skal omsættes til reelle kompetencer.
Forandringer kræver ofte, at nogen gør noget andet end de plejer – og det stiller krav om nye kompetencer. Derfor er der næsten altid behov for at udvikle og arbejde med medarbejdernes adfærd i de fleste forandringsprojekter. Der er et stykke vej fra at få ny viden til at ændre sin adfærd. Derfor foregår kompetenceudvikling bedst i hverdagen. Typisk som en kombination mellem undervisning og efterfølgende træning på hverdagens konkrete opgaver – og ofte med sparring og rådgivning undervejs. Det er det tætteste vi kommer på god gammeldags mesterlære.

Kan det betale sig?

Ja. Vores undersøgelser viser at arbejde med hverdagsimplementering gør en forskel og skaber vedvarende effekt. Det kræver at faste rutiner og processer i forandringsprojektet bliver drevet af både leder, projektleder og medarbejdere. Og desuden har vi dokumenteret at effekten af kompetenceudvikling bliver øget fra 15-80 %, hvis man løbende arbejder med organisationen.