Regenerativ protreptik i lederskabet

En gruppe mennesker involveret i en organisationsudviklingspræsentation.

Udgivet:

Opdateret:

I dette indslag udforsker jeg, hvilke kendetegn, der, ifølge Dr. Wayne Visser, knytter sig til det regenerative lederskab, men gør det ved at involvere disse egenskaber og karakteristika i den filosofiske refleksions- og dialogform kaldet protreptik, hvis ophavsmand er Aristoteles. Læs evt. i disse: Gørtz, Kim & Mejlhede, Mette (2015) Protreptik i praksis. Få væsentlige samtaler til at lykkes. Djøf Forlag, og Gørtz, Kim (2020) Protreptik for viderekomne. Invitationer til at filosofere. Begrebslogisk, eksistentielt, seismisk. Sagaro Rec & Pub.

Hensigten med disse koblinger og sammenknytninger er at invitere læseren og nuværende samt kommende ledere til at tænke over, gentænke eller endda nytænke lederskabet i en regenerativ protreptisk variant. Du opfordres derfor til at printe dette indslag ud, så du kan skrive dine svar på spørgsmålene i det nedenstående.

Om at finde den indre superhelt

I det sidste kapitel i sin bog: Thriving. The Breakthrough Movement to Regenerate Nature, Society and the Economy, fokuserer Dr. Wayne Visser på lederskabet, og stiller spørgsmålet om, hvad det egentlig er, som driver os til at drage omsorg?

Hvad er formålet med at drage omsorg i lederskabet?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Hvad er det modsatte af at drage omsorg i lederskabet?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Hvad vil det sige at drage omsorg i lederskabet?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Mennesker forfølger trivslen, fordi vi, ifølge Visser, opnår en dyb eksistentiel og formåls-inspireret livs-tilfredshed herved. Dét, der specielt kendetegner en trivsels-drevet leder er interessen i;

  • at lære og udvikle sig (ekspertens viden)
  • at støtte andre i forandringsprocesser (facilitatorens kollaborationer)
  • at føre organisationer i nye retninger via pragmatiske visioner (katalysatorens strategier)
  • at udfordre den gældende magt med stor passion (aktivistens compassion)

Hvordan opstår din trivsels-drevet leder-interesse? (jf. pkt. 1-4 i det ovenstående)

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Med ”trivsels-drevet lederskab” forstår Visser det samme som det etiske lederskab, det bæredygtige lederskab, det tjenende lederskab og det transformerende lederskab, og minder os om at ’lederskab’ oprindelig henviser til en sti eller en vej, og at verbet henviser til ”at rejse”.

Hvordan oplever du lederskabets rejse?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Et menneske som tager lederskab inviterer os med andre ord på en rejse; viser os en vej.

Hvilken vej går lederskabets rejse?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Det handler, ifølge Visser, om at give og skabe energi, træffe beslutninger med kant, få tingene gjort og drage dyb omsorg.

Hvis denne dybe omsorg havde en stemme; hvad ville den så sige?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

På den baggrund opstiller Visser seks karakteristika ved ”trivsels-drevet lederskab” (p. 281-293):

  • Det systemiske lederskab værdsætter systemers forbundethed og indre, gensidige afhængighed. Det sammenlignes med en synthesizer (p. 283, jf. E. O. Wilson) ved at være a) åbensindet, b) forenende, c) innoverende. Som det hedder: ”Når du finder broen, hvor dine talenter og dine formål forbinder sig med dét, der er behov for i verden, så opstår dit bæredygtige lederskab” (p. 282, jf. G. van Arkel).

Hvordan mærkes dette punkt, hvor dit bæredygtige lederskab finder sted?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

  • Det inkluderende lederskab er selvbevidst og empatisk samt har høj emotionel intelligens, og bemyndiger andre og tilskynder til diversitet. Her drejer det sig om oprigtighed, personlig ydmyghed og refleksivitet samt om makkerskab og deltagelse gennem dialog og coaching.

Hvordan har oprigtigheden og den personlige ydmyghed det i dag i verden?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

  • Det strategiske lederskab tænker og planlægger langsigtet samt bruger fremsynet redskaber til at åbne sindet for alternative muligheder. Her ser man helheder, er visionær og balancerer passion og idealisme med ambitioner og pragmatisme.

Hvordan opleves det at åbne sindet for alternative muligheder?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

  • Det omsorgsfulde lederskab er optaget af menneskehedens og andre livsformers velbefindende samt vejledes af et indre moralsk kompas. Her er man empatisk og tjenende samt forbinder sig med andre emotionelt og mentalt.

Hvad er dit indre moralske kompas forbundet med?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

  • Det innovative lederskab spiller rollen som den kreative transformator for forbedringen af naturen, samfundet og økonomien. Her har vi, ifølge Visser, at gøre med en designer, arkitekt, game changer og system-transformator; en radikal person, som tager risici, opfører sig som en revolutionær, korsridder; kort sagt, det missionerende lederskab.

Hvad vil det sige at møde korsridderen i sig selv?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

  • Det modige lederskab er klar til at kæmpe for et højere formål og at udfordre status quo uanset personlige og professionelle ofre. Her har vi at gøre med et moralsk mod, som Visser finder udtalt hos bl.a. den tyske filosof Immanuel Kant, Ørsted og Mærsk, Thunberg, m.fl., som er båret af etiske overbevisninger kendetegnet ved enkelhed, inderlighed og klarhed.

Hvordan bebor inderligheden lederskabets liv?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Om at regenerere sig selv og følge livslykken (bliss)

Visser afslutter sit kapitel med at påpege nødvendigheden af at regenerere sig selv, dvs. at dyrke den personlige trivsel, som handler om at sikre sig selv, at man har perspektivet og passionen, inspirationen og visionen, energien og støtten, samt fantasien og fokus. Dette er i bund og grund en søgen med eksistentielle dimensioner, nemlig efter et liv i balance; sund og hjertelig.

Hvordan baner du vejen for livslykken?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Det gælder om at følge sin livslykke, at søge sin mening med livet, efter svaret på sit evige hvorfor?

Hvad er dit evige hvorfor?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Som de fleste eksistentielle psykologer og filosoffer understreger, så er der mange veje til sit formål, og som Visser påminder os, så kræver selvrealisering selvovervindelse, dvs. at det indebærer at vi forfølger noget, som er større end os selv, samt at det i bund og grund handler om at træffe et valg.

Hvilke valg vil du træffe i dag?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

I sine afsluttende bemærkninger påpeger Visser at livets døre er beslutningspunkter man kan vælge at gå forbi eller gå ind ad, og nogle gange er de låste, og at det i så fald handler om at finde den rette nøgle til at åbne døren.

Hvad står der på den dør som du gerne vil finde nøglen til at kunne åbne?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Når mennesker begynder at lede efter de rette nøgler til at åbne de rette døre, fører dette, ifølge Visser, til ens fundamentale håndværk, ens grund til at være i live, på vejen til mesterskabet.

Når du står lige dér, hvor døren åbner sig; hvad oplever du så?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Tænk kreativt som en poet, slutter Visser, og spørger:

Hvad vil du lede?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Hvor vil du lede?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Hvorfor vil du lede?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Hvordan vil du lede?

Svar: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Læsning til inspiration

Visser, Wayne: (2022) Thriving. The Breakthrough Movement to Regenerate Nature, Society and the Economy. Fast Company Press

Gørtz, Kim & Mejlhede, Mette (2015) Protreptik i praksis. Få væsentlige samtaler til at lykkes. Djøf Forlag.

Gørtz, Kim (2020) Protreptik for viderekomne. Invitationer til at filosofere. Begrebslogisk, eksistentielt, seismisk. Sagaro Rec & Pub.