”Krymp forandringen” – et konkret implementeringsværktøj

En plakat, der viser en utraditionel tilgang til ledelse og organisationsudvikling, med et tankevækkende billede af en person, der løber over en afspærring.

Vi har haft besøg af Birgitte Malling Eriksen og Malene Rask fra Implementering og Udvikling i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. De delte deres erfaringer om at gå fra værktøjskasse til værktøjsvæg for et holdinteresserede implementeringsledere, der var kommet til gå-hjem-møde hos os.

Værktøjsvæggen er et konkret tiltag, som har hjulpet folkene fra Implementering og Udvikling til at komme det sidste stykke vej med at opnå fuld effekt i projekterne. Værktøjsvæggen er dels deres egen implementering af værktøjer fra den implementeringsuddannelse de har taget hos Promentum. Og dels værktøjer de anvender i implementeringsprojekter i samarbejde med driften i Odense Kommune.

Download ”Krymp forandringen” og få et konkret eksempel

Som opfølgning på besøget, deler vi her et konkret eksempel fra værktøjsvæggen – nemlig folderen ”Krymp forandringen”.

I Promentum er vi stolte af at have fået lov til at hjælpe det på vej. Vi håber, det kan være til inspiration for andre.

Historien bag idéen til værktøjsvæggen

Historien er, at efter at folkene fra Implementering og Udvikling i Odense Kommune havde været igennem et uddannelsesforløb i implementering, så kom de hjem med en bruttoliste over gode metoder og værktøjer til effektivt at implementere forandringer i hverdagen.

For at få prioriteret i denne liste og gøre værktøjerne konkret anvendelige i deres hverdag, så afholdte de nogle interne seancer, med fokus på at gøre de mest relevante værktøjer mere ”hands on”, som Brigitte Malling forklarer.

Værktøjsvæg

Idéen til værktøjsvæggen opstod dermed, i forsøget på at skabe en fysisk reminder om det lærte og for at fastholde fokus i hverdagen.

De 12 udvalgte værktøjer er bekrevet af de medarbejdere, der arbejder med dem i hverdagen. De er efterfølgende blevet gennemskrevet og er blevet visualiseret for at fremstå ensartede.

Kategorisering og ensartet design gør værktøjerne lette at orientere sig i

Birgitte, som er designeren bag værktøjerne, har lagt vægt på, at der er plads til personlige noter i folderne og er særligt stolt af kategoriseringen:

1.    Planlægning og struktur
2.    Faglig udvikling
3.    Øvelser og icebreakers

Kategoriseringen af hvert værktøj og ikke mindst systematikken i overskrift, underoverskrift og ikon på alle værktøjer, gør det let for kollegaerne at orientere sig på værktøjsvæggen og gør at medarbejderne får det rette værktøj med til deres projekt.

De mest populære værktøjer er: Designstjernen, Feedback, Udretteragendaen og Krymp forandringen.

Værktøjsvæggen har blandt andet haft den virkning, at den har bragt afdeling tættere sammen og skabt et fælles sprog.

Mere viden

Vi håber, du er blevet inspireret. Du er også velkommen til at kontakte vores Andreas Lindemann, som har rådgivet og undervist undervejs i Odense Kommunes proces. Eller tage et nærmere kig på vores Implementeringsuddannelse.