Fra ny viden til ny adfærd

En sort/hvid tegning af en gruppe mennesker, der ser på en tavle i en organisationsudviklingssammenhæng.

Hvem har ikke prøvet at komme hjem fra et spændende kursus og være beriget og inspireret af ny viden. Fuld af idéer og tanker om, hvordan opgaver kan løses anderledes og med større effekt. Og så rammer hverdagen på kontoret. Vante arbejdsgange. Selvom hovedet er fyldt af alt det nye, så er det svært at tage i brug. Specielt når udfordringerne rammer og presset stiger. Så griber mange af os efter det velkendte. Og efter et stykke tid er den nye viden glemt og alt er ved det gamle.

 At ændre adfærd kræver øvelse

Der er et godt stykke vej fra ny viden til at skabe ny læring og ændre adfærd. Det er vores erfaring i Promentum. Når vores kursister kommer hjem med den nye viden fra projektlederkurserne, så er det en udfordring for dem at tage det i brug i hverdagen. Og vi ved, at den reelle værdi først bliver skabt, når viden fra kurset bliver taget i brug i praksis og skaber værdi i organisationen.

Når vi har mødt projektledere, efter de har været på kursus, så har de udtalt:

”Det er mere kompliceret end jeg troede”,
”Det er ikke noget, man bare lige går ud og gør” og
”Det tager tid at lære at bruge redskaberne”.

Det er blevet meget tydeligt for os, at der ofte skal mere end fælles undervisning til, for at skabe dygtige projektledere.

Viden_kompetencer

Nyt læringskoncept

Vi brænder for at give dig nye kompetencer. Derfor har vi skabt et nyt koncept, hvor du får:

  • Ny viden og værktøjer, der kobles direkte til dér hvor dit projekt er lige nu.
  • Løbende sparring undervejs af en af vores konsulenter.
  • Nye kompetencer der omsættes til handling i dit eget projekt.

Kompetencer er ikke, hvad vi ved, men hvad vi kan. Og derfor skaber nye kompetencer bedre resultater for dig selv og for din organisation.

Få hjælp til træningen

Det kræver mod og en masse praktisk træning at blive en god projektleder. Og træning fungerer bedst, når den foregår i virkelige situationer på arbejdspladsen og ikke i undervisningslokalet. Samtidig undgår man at skulle tage hele dage ud af kalenderen til at tage på kursus. Vi har kørt et forløb med Region Sjælland, hvor vi både har hjulpet med at skabe fremdrift i deres projekter, mens de kører, samtidig med at vi har udviklet projektledernes kompetencer undervejs.. Det er sparring på den faktiske implementering, mens det sker. Og det virker.

Projektlederne i Region Sjælland siger, at den nye proces:

”Giver gode refleksioner og praktiske redskaber til at styre projekt(er) – Jeg får umiddelbar respons på de konkrete spørgsmål og fremdrift i projektet.”

”Forløbet bidrager til et skarpere blik på processen og giver samtidig brugbare redskaber. Redskaberne er ikke nye ….. men de bliver i dette forløb gjort mere konkret anvendelige”.

Sparring skaber værdi undervejs

SparringSparringen med projektlederne har skabt værdi undervejs. Helt konkret har vi været tilstede en 2-3 om ugen, hvor hver projektleder har fået 1 ½ times intensiv sparring. Og når udfordringerne ramte projekterne, så har vi bragt projektlederværktøjerne i spil, klædt projektlederne på til at bruge dem og på den måde hjulpet dem med at skabe fremdrift i deres projekter. Det har givet glade projektledere, som har skabt gode resultater for organisationen.

Effekt:

  1. Bedre projekter med mere fremdrift, fordi vi opnår større træfsikkerhed med ekspertrådgivning og sparring på de konkrete udfordringer.
  2. Dygtigere projektledere både videns- og kompetencemæssigt, som har praksiserfaring med anvendelse af redskaber.

Den nye metode giver projektlederne:

  • En ny tilgang til undervisning og læring, hvor vi anvender tiden med deltagerne på at træne dem i praktisk håndtering af deres aktuelle opgaver. For at kunne dette sker en del af den instruktive videns- og værktøjsoptankning derhjemme eller på arbejdspladsen uden konsulentstøtte (Flipped learning).
  • En kombination af de bedst egnede metoder i et undervisningsforløb så læringen optimeres (Blended learning).
  • En læringsproces, hvor deltageren undersøger egne handlinger og erfaringer for at forbedre sine præstationer (Action learning).

Hvis du er interesseret i at vide mere om vores nye læringskoncept, så kontakt Andreas Lindemann.