Et NGO-projekt i Ghana med anderledes udfordringer: Historien om vores ildsjæl

Andrew står foran en plakat med de SDG mål for bæredygtig udvikling, der fremmer regenerativ praksis og organisationer for bæredygtig udvikling.

Hvert år kårer vi en ildsjæl, der får en gratis plads på vores projektlederuddannelse. I maj blev Andrew Julius Bende kåret til årets ildsjæl med projektet “Afrikas ungdoms perspektiv på de 17 Verdensmål – dilemmaer og bæredygtighed” for organisationen Crossing Borders.

Andrews projekt har overordnet set til formål at skabe dialog med unge i fem afrikanske lande, så implementeringen af verdensmålsprojekter bliver tilpasset deres virkelighed og fremtid.

Her får du en virkelig historie om en ildsjæl, der vil lykkes med at forandre verden til det bedre.

Andrews personlige historie

Andrew er selv født og opvokset i en lavindkomst familie i Uganda. Der var ikke udsigt til en lys fremtid for ham. Men den rette blanding af samfundsstøtte, mentorer, rollemodeller og motivation ændrede Andrews liv. Og han drømmer nu om, at skabe en lysere fremtid for Afrikanske unge – både for deres egen skyld og for lokalsamfundets skyld.

Verdensmålene er langt fra hverdagen i Ghana

Verdensmål

Et af Andrews projekter foregår i Ghana og handler om at få forklaret og drøftet verdensmålene med den lokale befolkning. Det er et projekt med mange udfordringer.

En af udfordringerne i Andrews projekt er, at verdensmålene som udgangspunkt er tænkt globalt. Det er derfor virkelig svært at oversætte dem til handlinger i de små landdistrikter. ”Beskrivelsen af verdensmålene er meget akademisk”, forklarer Andrew og fortsætter: ”Verdensmålene taler fx om store koncepter – og når de skal måles, så kigger man kun på de store skridt. Vi regner ikke de små skridt med, som mange almindelige mennesker i Afrikas små landdistrikter kan formå at tage. Til trods for at der bliver taget mange af de små skridt.”

De kulturelle forskelle mellem vesten og Afrika er store. ”Hvis jeg beder en lokal om at kigge på verdensmålene, så kan han ikke se det nye i dem. Han føler at Afrika har arbejdet på de her fokusområder i 100 år. I Ghana er der ingen, der vågner op og vil være fattige. Alle vil gerne forbedre deres liv. Alt hvad de gør, handler netop om det. Fx sælger de altid overskydende ting, så de kan betale for deres børns skole,” fortæller Andrew.

Derfor kræver det meget dialog at få omsat verdensmålene til hverdagen i Ghana, så lokalbefolkningen forstår, at selv de små skridt, som de allerede arbejder på at tage, hjælper og har en betydning i det store billede.

Kommunikationen til lokalbefolkningen er svær

En anden udfordring i Andrews projekt er, at det er meget svært at nå ud til lokalbefolkningen med budskabet om verdensmålene. ”Vi taler om samfund, hvor der ikke nødvendigvis er el, så befolkningen kan ikke følge med i, hvad der sker. De fleste er fattige, har ikke internet eller fjernsyn – og det er dyrt for dem at få ladet mobiltelefonen op,” forklarer Andrew.

Andrew og Crossing Borders har derfor været nødt til at benytte lokale “community radioer”, som heldigvis er godt udbredt i Ghana. Andrew beskriver, at i partnerskab med Ghana Community Radio Network (GCRN), som er et selvorganiseret netværk på 23 radiostationer, er det lykkes at starte en dialog om verdensmålene i 23 forskellige lokale landdistrikter. I de fleste af disse landdistrikter er disse community radioer den eneste kommunikationskanal, der effektivt når ud til de små lokalsamfund.

3 erfaringer Andrew har gjort via Projektlederuddannelsen

Tidligere når Andrew startede projekter op, havde han tendens til at glemme, at projekter ofte er en del af en større sammenhæng. Det er han blevet meget mere opmærksom på nu, hvor han har haft tid til at se sine projekter udefra, som en del af den Projektlederuddannelse han har taget hos Promentum.

Andrew tager også en bevidsthed med sig om sin rolle som projektLEDER. ”Jeg ser ikke mig selv som leder, men som projektkoordinator. Jeg har ikke været bevidst om, at jeg også er leder på mange måder. Fremover vil jeg bruge den anerkendelse, jeg får som leder til at påvirke, inddrage og styre projektprocessen på en anden måde”, beskriver Andrew.

Den sidste ting er, at Andrew også er blevet opmærksom på sin rolle som projektleder i relation til både projektgruppe og styregruppe. ”Jeg har fået øjnene op for sammenhængen mellem styregruppe, projektleder og projektgruppe. Tidligere har jeg ofte koncentreret mig mest om projektgruppen og fokuseret på at udføre selve opgaven – men nu er jeg blevet mere bevidst om, hvor vigtigt det er, at jeg forholder mig endnu mere aktivt, åben, kritisk og faciliterende til styregruppen. Jeg bærer nok stadig på min kultur fra Uganda, som er meget hierarkisk. I Uganda går projektlederrollen ofte ud på at udføre specifikke opgaver besluttet og beskrevet af ledelsen og med meget lidt plads til at påvirke eller være med til at udforme ledelsens beslutninger. Men med min nye projektlederuddannelse er jeg bedre i stand til at bruge mine kompetencer i Danmark – og også i opgøret med den ledelseskultur, som jeg ofte møder i vores samarbejde med lande som fx Uganda”, fortæller Andrew og fortsætter: “derfor er et projekt som det i Ghana, der netop handler om at give plads til lokale landsdistrikter i udviklingsdebatten, meget vigtigt for mig,” understreger Andrew.

Er du vores ildsjæl i 2020?

Har du et projekt, der kan være med til at udvikle og forandre verden – eller i hvert fald gøre den til et lidt bedre sted for nogle? Men mangler du kompetencerne til at drive det i mål? Hvert år reserverer vi en plads på vores åbne projektlederuddannelse til en ildsjæl, der står i front for et projekt, der vil gøre verden til et lidt bedre sted. I år er pladsen på den projektlederuddannelse, der starter i København den 8. januar 2020.

Ansøgningsfristen i år er den 3. december 2019.

Læs om kriterierne for at blive årets ildsjæl her.