En værdiguide: Sådan får du FN’s verdensmål i øjenhøjde med din egen virkelighed

Ann Graugaard sidder ved et skrivebord med pen og papir og engagerer sig i organisationsudvikling.

Udgivet:

Opdateret:

Mange taler i øjeblikket vidt og bredt om 2030 dagsordenen og FN’s 17 verdensmål, klima, bæredygtighed, kloden, helhed, fællesskab og ansvar. Men hvad har det egentlig med dig at gøre? Det er svært at forstå, hvad vi selv – helt personligt – kan stille op i den store sammenhæng. Men du kan (og bør) faktisk gøre noget.

På de følgende linjer får du derfor første puf i retning af at afklare, hvilket aftryk du kan sætte på rejsen mod en bedre verden. Her er et lille hint: Dine værdier er udgangspunktet for at skabe forandringen.

Væsentlige forandringer er på vej

Verden står overfor store udfordringer i forhold til fattigdom, uværdigt liv, sygdom, sundhed, uddannelse, klima, miljøsvineri, ressourceudnyttelse, flygtninge, migration, uretfærdighed, kriminalitet, korruption, krige osv.

Samtidig er et paradigmeskifte på vej. Vi oplever i disse år betydningsfulde og væsentlige fremskridt i forhold til lægevidenskab, sundhed, klimaløsninger, ny teknologi, nye organisationsformer, nye økonomiske modeller og nye partnerskaber og innovative holistiske løsninger.

Kort sagt væsentlige forandringer er på vej og nødvendige, og troen på at det kan ske er netop det FN’s 17 verdensmål handler om: at vi hver især og sammen, kan gøre verden til et bedre sted. Et mere bæredygtigt sted, et mindre fattigt og mere fredeligt sted for vores liv, vores samfund og for vores planet.

Men hvad med dig og mig…?

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor i organisations- og ledelsesteori (AU, AAU og CBS) skriver i en kommentar i Mandag Morgen d. 21. januar 2020:

”Klimaforandringerne har gjort det åbenlyst, at vi ikke kan melde os ud af helheden. Men det er præcist, hvad vi gradvist har gjort på mange områder ud fra en fag-, kasse- og silotænkning, som vi gennem århundreder er blevet opdraget til at praktisere.”og Steen forsætter ”Når talen for eksempel går på FN’s 17 verdensmål, er ræsonnementet ofte, at det må de store, FN, EU eller USA og Kina, tage sig af. Det kommer ikke den enkelte borger, det lille land eller den enkelte virksomhed ved. Man må ikke tale om det individuelle eller om det personlige ansvar i den sammenhæng, for det er at påføre mennesker en skyld eller en skam, som mennesker ikke kan bære eller fortjener. Sådan siger vi ofte, men denne tænkning er kun rigtig, når det handler om børn, for børn er selvfølgelig uden skyld og ansvar. Vi voksne har naturligvis altid et medansvar – for både delen og helheden.”

Men hvor starter det ansvar for transformeringen af verden hos dig og mig?

Dine værdier er udgangspunktet for forandringen

Den græske mesterfilosof Sokrates (460-399 f.Kr.) udtrykte det ganske enkelt for mere end 2400 år siden:

Lad ham, der vil bevæge verden, først bevæge sig selv gennem det væsentlige.

Med andre ord vi bør starte med os selv og vores egne værdier, vores etiske ståsted, vores etiske bæredygtighed, vores handlinger.

Vi må starte med os selv, i familien, i venskabet, i kollegaskabet, i organisationen, og en vej er at starte med at afklare vores værdier og grundholdninger. For det åbner mulighed for personlige og fælles udvikling, fælles ansvarstagen og konkrete handlinger.

I forbindelse med FN’s verdensmål taler vi om mange grundlæggende værdier som frihed, lighed, retfærdighed og det nye buzz word: bæredygtighed.

Der er mange opfattelser og meninger, men hvordan opfatter du selv begreberne? Hvad vil det egentlig sige at være bæredygtig, er det bare at være ”dygtig til at bære?”. Og hvad er det, vi skal være dygtige til at bære?

Tænk over det.

Og følg med her i den kommende tid, hvor jeg dykker endnu længer ned i, hvilken betydning værdiafklaringen har – og også giver et konkret bud på, hvordan du kan komme dine og dine medmenneskers værdier endnu nærmere i praksis.