Jesper Alstrøm

CEO i SDG WORLD

FN’s verdensmål, protreptik, ledelse & skoleudvikling

Jeg brænder for at gøre verden bedre, derfor rådgiver jeg mennesker, NGO’er og andre organisationer, der arbejder mod samme mål. Jeg har særligt fokus på at realisere FN´s 17 Verdensmål. Derfor er jeg også CEO og partner i SDG World, som har som formål at bidrage til realiseringen af verdensmålene (SDG’erne) – blandt andet ved at facilitere tværgående partnerskaber mellem private og offentlige institutioner, NGO’er og foreninger. Promentum er en af partnerskaberne i organisationen og arbejder sammen med andre partnerskaber om at bidrage til Verdensmål 17: Partnerskab for handling.

Personligt ser jeg mangfoldighed, det interkulturelle møde og international udveksling som en væsentlig vej mod at realisere vores fælles menneskehed.

Jeg er særligt optaget af samtalen og af at skabe rum for den gode dialog og det mellemmenneskeligt nærvær – for jeg ved, at nye erkendelser skaber værdi, udvikling og ny praksis.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Rådgive om planlægning og gennemførelse af SDG-projekter
  • Facilitering af SDG-netværk og projektorganisering (offentlig, privat, NGO)
  • Coaching og sparring med afsæt i filosofiske samtaler (Protreptik)
  • Rådgive om ledelse og begreber som frivillighed, frisættelse, autenticitet og selvledelse
  • Rådgive ift. udvikling af autentiske læringsmiljøer
  • Rådgive om skoleudvikling og drift med involvering af alle styringslag
  • Implementering af åben samskabende skole: Skole, lokalsamfund, forenings- og erhvervsliv.

Om Jesper

Jesper har bred erfaring både som selvstændig konsulent og som underviser, skoleleder, kommunal chefkonsulent, og som grundlægger og leder af ”Skolen i Virkeligheden”. Et projekt, som vandt KL’s store innovationspris i 2012 med 22 medlemskommuner. Jesper er desuden ”First mover” og tidligere bestyrelsesmedlem i ”Haver til Maver”. Han har i mere end 30 år ledet, igangsat og inspireret en lang række initiativer med fokus på værdier, dannelse, autentiske og innovative læringsmiljøer i samarbejde med bl.a. KL, UVM, det offentlige, private og NGO verden. Jesper har diverse lederuddannelser, herunder en Master Business Coach.

De seneste år har Jesper kastet sig over filosofisk dialog og en realisering af FN´s 17 Verdensmål. Han sidder i dag i Advisory Board for den internationale NGO Crossing Borders, og så er han desuden CEO og partner i organisationen SDG World.