Drop quick fixes og kom i arbejdstøjet…

En illustration, der skildrer mennesker, der løber under et telt, der følges med et ark med ben.

Krisen er slut og konsulentbranchen tjener igen gode penge. Konsulenthusene vokser og alt er umiddelbart i skønneste orden.

Men hvordan ser konsulentbranchen egentlig ud her efter krisen? Har krisen ændret branchen? Er konsulenternes troværdighed øget? Er konsulenthusene blevet bedre til at skabe effekt hos deres kunder?

Hvis du spørger mig, så er mit svar nej. Læs debatindlægget her og få 4 dogmer, som er mit bud på, hvad der skal til for at genskabe troværdigheden.

Drop illusionen om et quick fix

Krisen har ikke forbedret konsulentbranchens grundlæggende troværdighed overhovedet. Måske tværtimod.

Der er stadig salg i flotte forkromede koncepter og konsulenthusene sprøjter koncepter og ”nye paradigmer” ud til kunderne. Kunderne forførers med begreber som leadership pipeline, styrkebaseret ledelse, tillidsbaseret ledelse, værdibaseret ledelse, anerkendende ledelse osv.

Nyt regnskabsår – nyt koncept. Konsulenthusene springer fra koncept til koncept – med fokus på egen økonomi i stedet for at have fokus på at skabe effekt hos kunderne.

Men gør disse koncepter en forskel hos kunderne? Oplever kunderne en egentlig effekt? Hjælper ”Styrkebaseret ledelse” mere end ”Anerkende ledelse” gjorde? Nej ikke en dyt. Fordi koncepterne er som kejsernes nye klæder – det er hult og tomt. Et bedrag.

Konsulentbranchen er ikke blevet mere troværdig. Konsulenterne spiller stadig spillet som den altvidende frelser – og kunderne betaler stadig for illusionen om et quick fix.

Men under overfladen lurer en, for konsulentbranchen, risiko for endnu en krise. Faren for at blive afsløret i sin utilstrækkelighed.

Ny virkelighed

Præmisserne for konsulentarbejdet har ændret sig. Kompleksiteten ift. viden, informationsteknologi og organisationsstruktur stiger konstant og kunderne kæmper med større og større kompleksitet i hverdagen.

Konsulentbranchens fremtidige udfordring er, at mængden af viden efterhånden er så enorm og kompleksiteten så stor, at ingen konsulenter reelt har viden nok. Selv ikke de store konsulenthuse, kan i fremtiden lukke sig om deres egen faglighed og tro, at de kan hjælpe kunden på et tilfredsstillende niveau.

Erkendelsen er der allerede hos de dygtigste og skarpeste i branchen, men de fleste har ikke ændret praksis endnu. De sælger stadig quick-fix-koncepter. På bekostning af troværdighed og effekt hos kunderne.

Klodshans

Skal vi rent faktisk skabe effekt ude hos kunderne, skal her-og-nu-kompleksiteten nedbrydes og håndteres. Det kræver at konsulentbranchen arbejder på en HELT ny måde.

Der er således behov for en kovending i branchen. Vi må erkende vores utilstrækkelighed, bryde ”Kejserens nye klæder” illusionen og komme i arbejdstøjet.

Fremtidens kompleksitet stiller krav om ydmyghed. Som Klodshans må vi i fællesskab, på tværs af alle fortidens grænser, skabe de rigtige løsninger gennem en ydmyg, kreativ og åben tilgang.

Dogmer for fremtidens konsulentarbejde

Den nye virkelighed kræver, at vi ændrer selvopfattelse, ændrer vores relation til kunden, ændrer vores grundlæggende forståelse af faglighed, og ændrer vores tilgang til opgaverne.

Jeg mener, at vi må møde fremtiden med udgangspunkt i 4 dogmer:

 1. Vi sætter kvalitet i opgaveløsningen over egen indtjening.
 2. Vi arbejder helhedsorienteret i vores tilgang til opgaver.
 3. Vi udvikler og deler viden i større vidensfællesskaber.
 4. Vi vil være kundens videns- og kompetenceformidler i videst mulige forstand.

Lad os i fællesskab genskabe branchens troværdighed og hjælpe kunderne med deres udfordringer.

Jeg ved godt, at dogmerne ikke lyder revolutionerende og de fleste konsulenter vil, som det hurtige svar, mene, at de efterlever dogmerne allerede. Det er bare ikke min oplevelse – og jeg mener, det er tid til, at tage et kritisk blik indad.

Dogmerne skal ikke tænkes som et statisk billede, men som et skridt i den rigtige retning og et udgangspunkt for en god debat.

Konkret tror jeg, at dogmerne vil understøtte følgende adfærd:

Vi sætter kvalitet i opgaveløsningen over egen indtjening

 • Flytter fokus fra egen forretning og tilbage til kundens aktuelle udfordringer.
 • Sikrer at vi kun bidrager til løsningen af opgaver, hvor vi reelt tror på, at vi kan skabe den aftalte effekt.
 • Bliver mere kritiske overfor egne kompetencer og bidrag.
 • Ændrer opgaveejerskabsforståelsen, således at konsulenthusene ikke tager salgsfee for at formidle opgaverne videre til kompetente opgaveløsere.
 • Inviterer – med største selvfølgelighed – vores konkurrenter ind hos vores kunder, når det fagligt giver den bedste løsning.

Vi arbejder helhedsorienteret i vores tilgang til opgaver

 • Nedbryder traditionelt konstruerede teoretiske faggrænser – hos kunden er tingene i samspil og opdelingen af kompetencer er ikke reelt eksisterende.
 • Tvinger konsulenten til at se opgaven i et større perspektiv.
 • Åbner opgaven ift. nye innovative og mere dynamisk løsningsmodeller – og gennem sin åbenhed for HELT ny viden, imødekommer fremtidens kompleksitet.

Vi udvikler og deler viden i større vidensfællesskaber

 • Støtter en mere åben videndeling i branchen. Vi bør være langt bedre til at etablere åbne videns- og erfaringsnetværk. Viden er alligevel 100% tilgængelig alle steder og som konsulenter lever vi af vores evne til at transformere viden om til løsninger hos kunden. Ikke af at vide mere end alle andre.
 • Løsningerne vil i højere grad være inspireret af nyeste viden. Nyeste som i den fra i dag og måske i går.

Vi vil være kundens videns- og kompetenceformidler i videst mulige forstand

 • arbejdstoejHjælper kunden med at folde deres aktuelle udfordringer ud og herefter, i højere grad, bliver bindeled til relevante hjælpere fra konsulenternes åbne vidensmiljøer.
 • Bliver bedre til at vurdere egne kompetencer og mulige bidrag.
 • At den enkelte konsulent bliver afhængig af et kæmpe vidensnetværk, som ikke er faggrænseopdelt.
 • At branchen stopper med at tro, at de skal tjene penge på kundens opgaver uden at arbejde på dem – at branchens salgsfee dør.

Vi skal have genskabt konsulentbranchens troværdighed og skabe en konsulentkultur, der sætter os i stand til, også i fremtiden, at hjælpe kunderne. Og mit bud er at dogmerne kan understøtte denne rejse.

Hvad tror du, der skal til?