4 skjulte kompetencer succesfulde projektledere mestrer

En kvinde sidder overfor en anden kvinde og taler

Har du en god situationsfornemmelse? Er du god til at involvere dine projektdeltagere og uddelegere opgaver? Og står det godt til med evnen til at improvisere? Det er ikke de mest typiske spørgsmål at stille sig selv eller en kommende projektleder, men det bør det være. Særligt hvis projekterne skal lykkes i en kompleks hverdag.

Sæt fokus på samspillet i projektgruppen

Når et projekt ikke lykkes med at indfri de mål det var tiltænkt fra starten, så bliver det typisk forklaret med at det skyldes dårlig planlægning. Det kan være, at projektet ikke leverer den ønskede effekt, ikke overholder budgettet eller er forsinket i forhold til den tidsramme, der er fastsat. Min oplevelse er, at en del af udfordringerne med at skabe succesfulde projekter skyldes at mange virksomheder, opbygger endnu flere systemer, hierarkier og standarder, som svar på den stigende kompleksitet i hverdagen.

Jeg tror, det er vigtigt at erkende at projektledelse i en kompleks hverdag kun i begrænset omfang handler om planer og rationelle analyser. Det er stadig vigtigt at have værktøjerne og den grundlæggende struktur på plads. Men projektlederens fleksibilitet og evne til at håndtere samspillet i projektgruppen og de ledelsesmæssige udfordringer er langt mere afgørende for succes i fremtidens projekter.

Læs med her og få indsigt i fire kvaliteter succesfulde projektledere har. Og det gode er, at disse kompetencer kan læres.

Træn medmenneskelige kompetencer og lederevne

I Promentum oplever vi, at projektledere der lykkes, typisk mestrer følgende 4 kompetencer:

  • Forstår situationer og relationer (relations- og situationsforståelse).
  • Improviserer let (improvisation).
  • Involverer projektdeltagere (facilitering).
  • Er vedholdende i sin uddelegerering af opgaver og ansvar (insisterende delegering).

Relations- og situationsforståelse

Er du projektleder, er det afgørende, at du kan agere i menneskelige relationer og forstår at læse stemninger og behov hos dine projektdeltagere. At skabe en konstruktiv samarbejdskultur kræver at projektlederen kan rumme andres frustrationer og følelser – og har evnen til at sætte sig i andres sted. Som projektleder skal man intuitivt kunne læse dynamikken i projektgruppen og være god til at bringe deltagernes styrker i spil.

Desuden skal du have nogle veludrustede antenner og en velfungerende situationsforståelse. Således at du, med en intuitiv fornemmelse for organisationen, ledelsen og alle andre vigtige interessenter, kan navigere projektet i mål i en kaotisk hverdag.

Improvisation

DJ

En ting er planen – noget andet er virkeligheden. Projektledere der slavisk følger den fastlagte planer vil med stor sikkerhed kuldsejle projektet. For verden er for kompleks og uforudsigelig, til at vi helt rationelt kan planlægge projektet og herefter blot eksekvere det efter planen. Projektledelse kræver smidighed. De dygtige projektledere evner, som den dygtige musiker, at ”jamme” sig igennem projektet. De improviserer og sikrer fremdrift og effekt ved at følge åbninger, muligheder og kontekstens flow.

Facilitering

Har projektet bare lidt størrelse og kompleksitet, kan man som projektleder umuligt komme succesfuldt i mål alene. Projektledelse udøves i samspil. Projektdeltagerne skal involveres og det er helt afgørende at projektlederen skaber ejerskab for projektet i projektgruppen. Dette kræver, at projektlederen er god til at facilitere projektgruppens arbejde, således at projektgruppens viden og ekspertise bliver indarbejdet i projektet og projektet reelt bliver projektdeltagernes værk.

Insisterende delegering

Insisterende delegering er måske den allervigtigste projektledelseskompetence. Insisterende delegering handler om at fastholde medansvar og ejerskab ude hos den enkelte projektdeltager. Det handler helt konkret om projektlederens evne til at være projektdeltagernes daglige sparringspartner på de enkelte leverancer – uden at fratage eller overtage ansvaret for opgaven. Projektledere, der ikke evner insisterende delegering vil typisk ende som en ensom ulv, der står meget alene med ansvar og ejerskab for projektet.

Projektledelse er ikke raketvidenskab

Værktøjerne og teknikkerne er ikke svære at forstå. Men projektledelse er virkelig svært i praksis, fordi det stiller store krav til projektlederens mere bløde og medmenneskelige kompetencer.

Det gode er, at disse kompetencer kan læres. Det kræver blot tid, fokus og den rette træning. Men vigtigst af alt – det kræver en erkendelse af, at det er de afgørende kompetencer ift. succesfulde projekter.