Tag dig sammen og lyt

En illustration af en mus med en pil der peger på musen med ordet lytte.
AGES

Hjerneforskning viser, at evnen til at fokusere falder drastisk efter 15-20 min. De fleste kender situationen. Du er til møde eller på kursus, og efter et stykke tid, begynder dine tanker at drive over på andre ting fx eftermiddagens indkøbsliste eller de kommende ferieplaner. Måske får du dårlig samvittighed, fordi du mister opmærksomheden på det emne, der bliver talt om i lokalet. Men du skal vide, at det er helt normalt. Faktisk er det mødelederen eller underviseren, der burde få dårlig samvittighed, når dine tanker vandrer.

Ingen møder varer 20 min.

Udfordringen er bare, at ingen møder eller kurser varer 20 min. Så den, der taler eller underviser, har altså ansvaret for at levere ny viden på en måde, så det bliver indlært og rodfæstet effektivt hos modtageren.

Der findes heldigvis en måde at holde tilhørernes opmærksomhed fanget på. Som tidligere beskrevet her på bloggen, arbejder vi aktivt i Promentum med at nytænke på kursus- og kompetenceområdet. Og vi har gode erfaringer med AGES-modellen, som jeg gerne vil dele med dig her.

Tag hjernen med i betragtning

I artiklen “The Science of Making Learning Stick” fra 2015 har David Rock, med udspring i den nyeste viden fra neurovidenskaben, skitseret fire principper i den såkaldte AGES-model for, hvordan nye idéer og viden rodfæstes bedst muligt.

De fire principper udgør et glimrende fundament for at forstå, forbedre og genopfinde tilgange til at udvikle og levere læring.
De fire principper i AGES-modellen er:

Attention: Opmærksomhed/fokus
Generation: Generering/relatering
Emotion: Følelser/emotioner
Space: Rum/afstand

De fire principper opsummerer de store drivkræfter bag, hvordan nye oplevelser indkodes i hjernens hukommelsessystemer.

Attention

Lytter

Der skal være tilstrækkelig opmærksomhed (Attention) på det nye materiale. Jo mere vi fokuserer koncentreret på det stof, der skal indlæres og lukker alt anden form for stimuli ude, des bedre rodfæstes det i vores hukommelse. Desværre er menneskets evne til at fastholde et koncentreret fokus meget begrænset. Det giver evolutionært god mening. Evnen til at lukke al stimuli ude i timevis og udelukkende fokusere på at lære at tænde ild med to flintesten og en tot tør græs, kan medføre, at man overser en sulten sabeltiger eller en giftslange. Vi er således biologisk primet til at lade sanserne vandre. Forskningen viser faktisk, at allerede efter 15-20 minutter begynder evnen til at fokusere at falde drastisk. Med undervisningslektioner på 45 minutter eller møder af en times varighed, kræves der noget særligt af taleren. Der skal være afbræk og afveksling i præsentation af stoffet, for at vække deltagernes opmærksomhed undervejs. Det betyder, at hvert tiende-tolvte minut er man nødt til at gøre noget anderledes. Fx fortælle en vittighed, vise en kort video, lave en fysisk øvelse eller noget lignende, så man aktiverer hjernen og fanger opmærksomheden på ny.

Generation

Lytterne skal generere og relatere (Generation) det tillærte stof til den viden, de allerede har og til den virkelighed, de arbejder i. Jo mere lytterne kan associere og relatere det nye stof til allerede eksisterende netværk (hukommelsesnetværk) i hjernen, des lettere er det for dem at hente denne viden frem fra hjernevindingerne igen, når den skal bruges.

Emotion

Der skal også være moderate niveauer af følelser involveret (Emotion). Hvis det du taler om giver følelsesmæssigt mening for deltagerne, bliver deres evne til at huske det nye styrket betragteligt. Og forskningen viser, at postive følelser øger hukommelsen mere end negative følelser. Møde- og kursusledere skal derfor turde at være underholdende. Mange har en tendens til at være for tørre og kedelige, fordi vi gerne vil undgå, at det bliver for poppet. Men husk at hjernen er et udpræget socialt organ, der primært tænker i relationer mellem mennesker. Så når det er muligt at levere viden med Patos, human interest og kød og blod,så skal man turde gør det – det styrker indlæringen betragteligt.

Spacing

Det er også vigtigt, at man løbende vender tilbage og genopfrisker den nye viden  – afstand (Spacing). Den viden man gerne vil have, at lytterne skal tilegne sig, skal ikke serveres på ét kæmpestort buffetbord, hvor lytternes hjerner forstoppes af alle de nye informationer. Du skal i stedet servere det i små bidder over en længere periode. Tapas-metoden giver bedre indlæring og styrker hukommelsen.

“Learning that lasts for AGES!”

Hvis du husker og bruger de fire princippet til dit næste møde eller undervisningsseance, så kommer du til at levere: ”Learning that lasts for AGES!”.

Og hvis du spørger mig, så gør den eksplosive teknologiske udvikling og de meget foranderlige tilstande på arbejdsmarkedet lige nu, at der både for virksomheder og for arbejdsstyrken er et konstant behov for at holde sine kompetencer og sin viden opdaterede. Derfor er effektiv læring og videndeling et helt centralt konkurrenceparameter for fremtidens mest succesfulde virksomheder.

Læs hele artiklen af David Rock et. al fra NeuroLeadership Journal her: http://ilpworldwide.org/wp-content/uploads/2014/11/Article-The-Science-of-Making-Learning-Stick.pdf