Hvordan skaber du innovation i din organisation?

En tegning af en larve der bliver til en sommerfulg som bliver til en sommerfulg med turbo

Sidder du med fornemmelsen af, at du, dine kolleger og din organisation har potentialet til at kunne skabe større resultater og et bedre arbejdsmiljø? Du ved, at innovation kan være løsningen. Men vejen til at skabe innovation er du måske i tvivl om?

Innovation

Til Promentums gratis morgenmøde d. 22. maj holdt jeg et oplæg om hverdagsinnovation.
Her gav jeg 6 gode råd til, hvordan man kan skabe innovation i hverdagen. De råd vil jeg gerne dele med alle jer, der ikke havde mulighed for at dukke op til morgenmødet.

  1. Tag små skridt i processen

De små skridt gør, at du kommer hurtigere frem til at få din idé omsat i hverdagen. Stop med at tænke på det store resultat i sidste ende. Bryd i stedet for processen ned i overskuelige stykker, og fokusér på delresultaterne. Tag små skridt i processen, og implementer de nye arbejdsgange undervejs. Det giver glæde og energi at lykkes med noget.

  1. Observér

Fordelen ved at observere arbejdets udførelse er, at du på meget kort tid kan få øje på, hvad der kan forbedres, og hvor der kan sættes ind.
At observere er en underkendt vej til fornyelse, som står i skyggen af sin storebror som hedder analyse. Jo mere du observerer, des flere muligheder vil du finde for at skabe innovation. Den gode iagttager kan også forudse potentielle problemer og komme med forslag til konstruktive løsninger. Observation skal tilrettelægges forskelligt, afhængig af hvor synlig arbejdets udførelse er. Husk, at når man observerer får man ofte mulighed for at have kontakt med vigtige målgrupper, og skabe sympati for forandringerne, og dermed bane vejen for den senere implementering.

  1. Involver medarbejderne

Når beslutningen om at skabe innovation er taget, er det vigtigt også at involvere medarbejderne. De kender opgaverne, da de har skabt dem, og dagligt arbejder med dem. Derfor tager de også større ejerskab og medvirker mere til at få implementeret nye idéer. Og eftersom medarbejderne er med til at skabe og sidenhen implementere nye idéer, vil de også være de bedste til at justere idéerne undervejs.

  1. De gode gamle idéer

Innovation er ikke nødvendigvis lig med at finde på nye idéer. Faktisk kan gamle idéer være mindst lige så gode og endda nemmere at realisere, da tankerne allerede er tænkt.
Ofte har medarbejderne gamle idéer liggende i skuffen, som kan være løsningen på et problem, der har irriteret dem længe.

  1. Kopiér en idé

Du kan sagtens lave innovation uden at få idéen selv. Og der er mange enkle måder at gøre det på – det kræver bare lidt mod. Man kan fx stjæle en idé fra en anden, læse eller spørge sig til det. Dog er det altid god stil at kreditere ophavsmanden, hvis man stjæler en idé.
Der kan være en udfordring i at transformere idéen til sin egen organisation. En udfordring, der bliver mindre, hvis du involverer dine medarbejdere.

  1.  Spørg dumt

Er du i tvivl, så spørg. Så enkelt kan det siges. Det er ikke et krav, at du har detaljeret viden om det pågældende område. Det kan faktisk være en fordel ikke at have så meget viden, for så har man lov til at stille såkaldte dumme spørgsmål. De såkaldte dumme spørgsmål er også medvirkende til at tavs viden bliver gjort eksplicit i organisationen.

Brug den rigtige retorik

Selv den bedste idé kan blive dræbt, hvis retorikken er skrap. Jeg hører ofte vendinger som: ”Det plejer vi ikke at gøre” eller ”Den har vi prøvet en gang før, og det lykkedes ikke”. Der er som regel guld i mange idéer, og retorik betyder alt. Overvej, hvilken retorik du anvender, og hvordan du modtager nye idéer fra dine kolleger. En god dialog kan undgå, at idéer bliver slået ihjel for tidligt. Brug først tid på at prøve idéerne af i lille skala, og tag efterfølgende stilling til, om de kan bruges i fuld skala.

Brug en facilitator

Der er mange måder at organisere indsatsen med at skabe fornyelse og innovation. Der er mange der har gode erfaringer med at indføre en facilitatorrolle. Facilitatoren skal have evnen til at kunne starte processen, holde den i gang og afslutte den. En anden vigtig opgave for facilitatoren er at kunne forudse konflikter og håndtere dem, når de opstår.

Promentums næste gratis event afholdes fredag d. 28. august på Nordatlantens Brygge. Det kommer til at handle om konflikter, og hvordan de kan bruges konstruktivt. Jeg håber, at vi ses.

Gode råd om innovation from Promentum on Vimeo.