Slip organisationen fri

Andreas Lindemann holder et oplæg om organisationsudvikling og ledelse.

Det regenerative paradigme – blog nr. 6/12

Velkommen til vores blogserie om Det Regenerative Paradigme. Her inviterer vi dig som læser med på den regenerative rejse, som vi i Promentum er på. Vi har ikke svar på alt, men tilbyder tankeredskaber og mulige eksempler. Vi forsøger at koble den del af vores fortid og erfaringer, der allerede har haft elementer af regenerative praksisser, med nutidige og fremtidige svar. Hertil forsøger vi, i samarbejde med jer og inspireret af teori og liv, at frembringe nye lokale regenerative praksisser, der kan skabe bedre verdener.

I juni har vi præsenteret 4 posts på LinkedIn med følgende begreber:

  • Rewilding
  • Renewal, novelty – fornyelse
  • Nurturing
  • Confluence

Du kan genfinde dem på vores LinkedInside her. Denne blog opsamler juni måneds 4 begreber og søger at gøre disse begreber mere praksisrettede og brugbare.

The stuff of life is unavoidable, but we can protect and restore the wild by becoming wiser on who we are, as a part of nature!

Vi er, i mange organisationer på et vildspor i dag. Det gør ikke noget, at vi farer vild ind i mellem, det lærer vi af. Det paradoksale ved det vildspor vi er på i dag, er at vi faktisk tror, at vi ved præcist, hvor vi er. Vi har jo styr på alt. Vi vil kontrollere alt. Vi laver flere og flere standarder på vores praksisser, flere og flere beskrivelser, bureaukrati og begrænsninger. Alle skal være ”rigtige”, ”normale”, ”ambitiøse”. Vi lever i en accelereret virkelighed, og det er vores vildspor.

Vi er ikke klar over hvor meget potentiale, der reelt ligger i frisættelsesdagsordenen, hvor meget liv, der viser sig og hvor mange resultater vi kan opnå.

Vi skal genforvilde – eller rewild’e – vores organisationer.

Tre begreber, der spiller ind i en rewilding af vores organisation

Life exists only in communities of living organisms that self-organize to create and maintain the conditions essential to their individual and mutual existence.

I det regenerative paradigme er en af hovedpointerne, at der ikke findes mennesker og natur. Vi er natur. Det betyder, at vi i dag ser på begrebet rewilding hos mennesker ved at vende tilbage til en naturlig eller mere utæmmet tilstand.

Vi har som mennesker haft en tendens til at forsøge at styre alt, hvad vi som mennesker har kunnet få styr på. Lige fra naturen til os selv. Vi ser nu bevægelser som afbureaukratisering, frisættelsesdagsordenen, teaming og andre nye organiseringer, lederløse organisationer osv.

Hvis vi skal begynde at sætte vores organisationer og medarbejdere fri, kræver det foruden et stærkt mod, en orientering mod tre faktorer.

1. Renewal

Begrebet renewal beskrives af proces og organisationsforsker Barbara Simpson et. Al som:

Novelty/renewal emerges through a process of sign-rearrangement in meaning construction”.

Gennem det, processuelt, at reorganisere fagfaglig viden, transkontekstuel viden, erfaringer m.m. og lade det ”gamle/døde” træde frem i nye meningskonstellationer, viser det nye sig.

Vi kan f.eks. starte med at forny og transformere vores forhold til naturen for at genoprette og forbedre dens regenerative sundhed og skønhed, mens vi lærer at pleje hinanden i organisationer på måder, der nærer alle. Dette gør vi netop ved at have et stærkt fokus på ”det nye i organisationen” – der hvor livet viser sig på ny.

Her er lifehacks og prøvehandlinger vigtige for at igangsætte eksperimenter, der skaber nyt. F.eks. prøvehandlinger, der plejer kulturel mangfoldighed via øget diversitet i teams eller nye vidensfællesskaber. Det kan også være at organisere materielle processer omkring kontinuerlige cirkulære strømme, eller det kan være at sætte al den viden, det pædagogiske personale rummer, fri, så de kan respondere intelligent på samfundets udfordringer for fremtidens børn og unge.

Det næste begreb, der er vigtigt at arbejde ud fra er:

2. Nurturing

Når nyt og fint viser sig, er det vigtigt at give det plads til at få kontinuerligt fat, så det sætter sig som nye mønstre, vaner og kulturer. Dette kræver en stærk responsivitet i relation til det nye – en sensitivitet.

Vi har en tendens til at presse og accelerere hverdagen videre – selvom noget nyt og fint har vist sig i vores daglige praksisser, vores organiseringer, projekter osv. Dette skal vi bryde med.

Det nye kan være en praksis, en ny produktidé, en ny organisering osv.

Nurturing er også at rydde op i det, der dør, det der ikke virker eller det, der ikke er hjælpsomt mere, så det nye kan få ilt. Vi har for få dialoger om tidligere implementerede praksisser, der ikke længere virker. Det kunne f.eks. være en teori som Leadership Pipeline, arbejde med PDCA-cirkler eller andre forenklende modeller.

I nogle organisationer har man bevæget sig videre mod noget nyt på ledelsesniveau, mens nogle af medarbejderne fortsat holder fast i det gamle. Det giver en forøget kompleksitet i sprog og handlinger ikke at rydde op og smide ud ind i mellem.

Det sidste begreb er confluence.

3. Confluence

Begrebet confluence – eller på dansk konfluens – er vigtigt at begribe i det regenerative paradigme. Samtidig dør det, hvis vi definerer det for hårdt. Det bliver derfor nærmere en ydmyghed og en sansning, vi kan opøve i organisationer.

En konfluent form for liv betyder, at vi kaster blikket på relationer, gensidighed og tilblivelse, der hvor livet vågner, hvor floder flyder sammen, energi samles.

En konfluent orientering betyder at bevæge sig fra observation til deltagelse og sansning i liv og i organisatorisk tilblivelse. Uden at forsøge at definere og tale om organisatoriske praksisser deltager vi med alt det, der i det øjeblik konstituerer vores relationelle væren og organisatoriske liv.

Når vi har frisat organisation og medarbejdere, når vi har ladet det nye vise sig, og når vi har understøttet det nye, begynder vi at søge efter tegn på, at vi er på rette spor, med det vi gør.

Vi kigger efter tegn på konfluens. Vi søger smilet hos medarbejderne, vi kigger på kvaliteten af det, vi producerer sammen, vi kigger på kundernes glæde eller borgens taknemmelighed. Måske er det flow, vi mærker? eller ”A sense of commuity”, der hvor vi opnår at forbinde i stedet for at splitte.

To spørgsmål:

  • Hvad er konfluens hos jer? Hvornår opleves det mest?
  • Hvilken lederstil kalder ovenstående på?

Rewild organizations: Here’s to the crazy ones. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They’re not fond of rules, and they have no respect for the status quo. (Steve Jobs.)

I denne blog forekommer en del engelske ord. Det regenerative paradigme er i færd med at vise sig og samle sig og meget af den viden og forskning bevægelsen trækker på, findes på engelsk på nuværende tidspunkt. I vores tilstræbelse på at møde paradigmet i praksis vil disse ord og begreber finde sine danske vendinger over tid.

Hjælp os gerne!